PLIBEX

PLIBEX 25 mg tableta+ 5 mg tableta+ 5 mg tableta+ 5 mg tableta+ 2 mg tableta+ 1 µg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
nikotinamid piridoksin riboflavin tiamin kalcijum-pantotenat cijanokobalamin
Jačina ATC Oblik
25 mg tableta+ 5 mg tableta+ 5 mg tableta+ 5 mg tableta+ 2 mg tableta+ 1 µg tableta A11EA film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Plibex
25 mg +5 mg+5 mg+5 mg+2 mg+1 mg
filmom obložena tableta

vitamini B-kompleksa

Molimo da pažljivo pročitate ovu uputu, prije nego započnete uzimati ovaj lijek.

Sačuvajte ovu uputu jer ćete ju možda željeti ponovno pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je namijenjen isključivo za osobnu primjenu i nemojte ga davati nikom drugom, čak i
ako imaju tegobe jednake vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Plibex i za šta se koristi?
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Plibex?
3. Kako uzimati Plibex?
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati Plibex?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE PLIBEX I ZA ŠTA SE KORISTI?
Plibex je vitaminski pripravak koji sadži vitamine B skupine, a služi za prevenciju ili liječenje stanja u
kojima postoji nedostatak ili manjak vitamina B (avitaminoza ili hipovitaminoza).

Prevencija hipovitaminoze

u stanjima s povećanom potrebom za vitaminima skupine B

zbog nedovoljnog unosa vitamina B (parenteralna prehrana, dijeta, gubitak apetita)

zbog poremećene apsorpcije i iskorištavanja vitamina B (povraćanje, proljev, upale probavnog
sistema (gastritis, enteritis), sprue, resekcija želuca, bolesti jetre)

zbog liječenja nekim lijekovima (antibiotski lijekovi, hemoterapeutici, citostatici, antikonvulzivi,
oralni kontraceptivi).

Liječenje hipovitaminoze i avitaminoze u sljedećim stanjima:

beri-beri, ariboflavinoza, pelagra

bolesti kože

upala živca (neuritis, neuralgija, polineuritis)

nedostatak vitamina kod hroničnih alkoholičara.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PLIBEX?
Plibex filmom obložene tablete nemojte uzimati ako ste preosjetljivi (alergični) na jednu od aktivnih
supstanci ili neki drugi sastojak ovog lijeka.

Obratite se svom ljekaru ili faraceutu prije nego uzmete Plibex filmom obložene tablete ako:

uzimate lijek levodopa za liječenje Parkinsonove bolesti jer istovremeno uzimanje Plibexa
može umanjiti djelovanje lijeka

konzumirate alkohol

uzimate imunosupresive, cikloserin, izoniazid, penicilamin, etionamid, hidralazin ili estrogene
jer potreba za vitminima B može biti povećana

uzimate neomicin, kolhicin, para-aminosalicilnu kiselinu, cimetidin, pripravke kalija ili
hloramfenikol jer mogu ometati djelotvornost Plibexa

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste
ga nabavili bez recepta.

Trudnoća i dojenje
Trudnice i dojilje smiju uzimati Plibex u preporučenim dozama.

Upravljanje vozilima i mašinama
Plibex nema uticaja na upravljanje vozilima i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima Plibexa
Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije
nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI PLIBEX ?
Plibex treba progutati cijele s tekućinom.

Za prevenciju hipovitaminoze (nedostatka ili manjka vitamina B skupine) uzima se 1 tableta na dan, a
za liječenje 1 do 2 tablete 2 do 3 puta na dan.

Navedene doze se ne smiju prekoračiti.

Ako uzmete više Plibexa nego što ste trebali
Ako ste uzeli više lijeka nego što ste trebali, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Mogući su poremećaji u probavnom sistemu, a uzimanje većih doza tokom dužeg vremena rijetko
može izazvati poremećaje nervnog sistema.

Ako ste zaboravili uzeti Plibex
Zaboravite li uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Potom tablete nastavite uzimati kao i prije. Ako
se već približilo vrijeme za uzimanje iduće doze, zaboravite na onu propuštenu. Uzmite iduću dozu u
uobičajeno vrijeme i lijek nastavite uzimati prema rasporedu. Nemojte udvostručiti dozu kako biste
nadoknadili onu propuštenu.

4. MOGUĆE NEŽELJENE REAKCIJE
Kao i svi drugi lijekovi, Plibex može uzrokovati neželjene reakcije iako se one neće javiti kod svakoga.

Neželjene reakcije Plibexa su veoma rijetke. Mogu se javiti reakcije preosjetljivosti na neki od
sastojaka lijeka te crvenilo.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu za lijek, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI PLIBEX?
Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Plibex tablete treba čuvati pri temperaturi do 25°C na suhom mjestu.
Rok trajanja lijeka je 2 godine.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE
Svaka Plibex tableta sadrži 25 mg nikotinamida; 5 mg tiamin hidrohlorida; 5 mg riboflavina; 5 mg kalcij
pantotenata; 2 mg piridoksin hidrohlorida i 1 µg cijanokobalamina.
Plibex tablete takođe sadrže i sljedeće pomoćne supstance: laktozu; povidon; želatinu; kukuruzni
škrob; talk; magnezij stearat; hipromelozu; polietilenglikol 6000; eritrozin (E127) i željezo oksid, žuti
(E172)
Plibex tablete su crvene, okrugle, bikonveksne film tablete.
Plibex tablete pakirane su u blisteru. Svaka kutija sadrži 3 blistera po 10 tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Administrativno sjedište proizvođača
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo , Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
04-07.3-2-8589/16 od 14.07.2017.