POLINOL

POLINOL 25 mg tableta+ 25 mg tableta+ 25 mg tableta

100 tableta (5 PVC/Alu blistera po 20 tableta) u kutiji

Supstance:
cardiospermum galfimia glauca dil. D3 luffa operculata D4 trit.
Jačina ATC Oblik
25 mg tableta+ 25 mg tableta+ 25 mg tableta Nije dodijeljen tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

POLINOL
(25 mg + 25 mg + 25 mg) tableta

Luffa operculata trit. D4, Galphimia glauca trit. D3, Cardiospermum trit. D3

Homeopatski lijek

Prije primjene ovog lijeka pažljivo pročitajte cijelo uputstvo, jer sadrži Vama važne informacije.
Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je to rekao Vaš ljekar ili
farmaceut.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda će biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama ili Vam je potreban savjet, obratite se
svom farmaceutu.

Ako Vam se ispolji bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. Ovo
uključuje i moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu. Vidjeti dio 4.

Ako ste nakon 5-7 dana teško pogođen simptomima i Vaše stanje se ne poboljšava ili se
pogoršava morate se obratite se svom ljekaru.

Sadržaj ovog uputstva:
1. Šta je POLINOL i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati POLINOL
3. Kako uzimati POLINOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati POLINOL
6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1. Šta je POLINOL i za šta se koristi

Lijek POLINOL

je homeopatski lijek za olakšavanje simptoma alergijskih oboljenja gornjih disajnih

puteva kao što su peludna groznica ili trajni alergijski rinitis.

Indikacije su isključivo bazirane na principima homeopatije.

2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati POLINOL

Nemojte uzimati POLINOL:
- ukoliko ste alergični na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u
dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem ljekaru:
- ukoliko ste nakon 5-7 dana teško pogođen simptomima i Vaše stanje se ne poboljšava ili se
pogoršava,
- ukoliko se pojave dodatne tegobe.

Djeca
Prije primjene ovog lijeka kod djece mlađe od 2 godine obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Uzimanje drugih lijekova i POLINOL-a
Nema poznatih interakcija sa drugim lijekovima.
Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate, ako ste do nedavno uzimali ili postoji mogućnost da
uzmete bilo koji drugi lijek.

Uzimanje hrane, pića i alkohola sa POLINOL-om
Loše navike života, kao i stimulansi ili alkohol i duhan, mogu negativno uticati na dejstvo
homeopatskog lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, posavjetujte se sa svojim ljekara ili
farmaceutom prije uzimanja ovog lijeka.

Upravljanje motornim vozilima i rad na mašinama
POLINOL nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.

POLINOL sadrži laktozu (mliječni šećer) i pšenični škrob.
Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom ljekaru prije upotrebe ovog
lijeka.

Ovaj lijek se smatra sigurnim za osobe s celijakijom. Pacijenti s alergijom na pšenicu (različito od
celijakije) ne smiju uzimati ovaj lijek.

3. Kako uzimati POLINOL

Lijek POLINOL uzimajte uvijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je to
objasnio Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli
U

akutnim stanjima, uzimati 1-2 tablete svaki sat, do najviše 12 tableta dnevno, dok ne nastupi

poboljšanje. U nastavku terapije treba uzimati 1-2 tablete tri puta dnevno.

Primjena kod djece i adolescenata
Djeca uzrasta do 12 godina: kod

akutnih stanja, treba uzimati po 1 tabletu na svaka 2 sata, do najviše

8 tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje. U

nastavku terapije treba uzimati po 1 tabletu 3 puta

dnevno.

Adolescenti uzrasta 12 godina i stariji: kod

akutnih stanja treba uzimati 1-2 tablete na svaki sat, do

najviše 12 tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje. U

nastavku terapije treba uzimati po 1-2 tablete

3 puta dnevno.

Učestala upotreba Polinol-a (primjena ovog lijeka kod akutnih stanja) duže od jedne sedmice zahtjeva
konsultaciju sa ljekarom.

Interval između uzimanja hrane i lijeka treba iznositi najmanje pola sata.
Tabletu pustiti da se lagano rastopi u ustima. Kod male djece tablete se mogu rastvoriti u malo vode.

Ako uzmete više POLINOL-a nego što ste trebali
Nema štetnih efekata u slučaju predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti lijek POLINOL
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu tabletu.

Ako prestanete uzimati lijek POLINOL
Ne očekuju se štetna djelovanja nakon prestanka uzimanje Polinola.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi drugi lijekovi, POLINOL može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju ispoljiti kod
svih.
U vrlo rijetkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosjetljivosti kao što su osip na koži i probavne
tegobe. U tom slučaju obratite se svom ljekaru.
Tokom primjene homeopatskih lijekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba
(inicijalno homeopatsko pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lijekom POLINOL i
konsultujte se sa svojim ljekarom.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati POLINOL

Čuvajte ovaj lijek izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek se ne smije koristiti poslije isteka roka trajanja navedenog na blisteru i pakovanju. Rok trajanja se
odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvati na temperaturi do 30°C.

Lijek se ne smije odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte svog farmaceuta kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoline

6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

Šta Polinol sadrži;

1 tableta sadrži sljedeće aktivne supstance: Luffa operculata trit. D4 25 mg,Galphimia
glauca trit. D3 25 mg, Cardiospermum trit. D3

25 mg

Ostali sastojci su: laktoza monohidrat, pšenični škrob, magnezij stearat.

Kako POLINOL izgleda i sadržaj pakovanja

Bijele ili gotovo bijele, ravne tableta sa fasetom.
Blisteri od PVC i aluminijske folije sa po 20 tableta.
100 tableta u kartonskoj kutiji sa uputstvom za pacijenta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Alpen Pharma d.o.o.
Palih boraca lok 2
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)
Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr.24
76227 Karlsruhe
Njemačka

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka
Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr.24
76227 Karlsruhe
Njemačka

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet;
Broj rješenja: 04-07.9-6903/13 od 05.05.2015.

Datum revizije

Februar, 2016.