PORTALAK

PORTALAK 66.7 g00 mL

polietilenska boca sa 250 ml sirupa

Supstance:
laktuloza
Jačina ATC Oblik
66.7 g00 mL A06AD11 sirup

UPUTA O LIJEKU

PORTALAK
667 mg/ml,
sirup

laktuloza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljekar ili
farmaceut.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom farmaceutu.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite ljekaru ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon nekoliko dana.
U ovoj uputi možete pročitati sljedeće:
1.

Šta je PORTALAK sirup i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati PORTALAK sirup

3.

Kako uzimati PORTALAK sirup

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati PORTALAK sirup

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE PORTALAK SIRUP I ZA ŠTA SE KORISTI
Šta je Portalak sirup
Portalak sirup sadrži laksativ koji se zove laktuloza. Čini stolicu mekšom tako što navlači vodu u crijevo te
stolica lakše prolazi. Ne apsorbira se u Vaše tijelo.

Za šta se Portalak sirup koristi
• Portalak sirup se koristi za liječenje zatvora (neredovito praženjenje crijeva, tvrda i suha stolica) i da se
dobije meka stolica. Na primjer:

- ako imate hemoroide
- ako ste imali operativni zahvat na čmaru ili debelom crijevu.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PORTALAK SIRUP
Nemojte uzimati PORTALAK sirup

ako ste alergični na

laktulozu

bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako bolujete od

galaktozemije (teški nasljedni poremećaj kada ne možete probaviti galaktozu)

začepljenja u Vašem probavnom sustavu (drugačije od uobičajenog zatvora)

imate rizik od puknuća stijenke u probavnom sustavu

Ako niste sigurni, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego počnete uzimati Portalak sirup.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete Portalak sirup, ako bolujete od bilo kojeg
medicinskog stanja ili bolesti, osobito:

ako patite od nerazjašnjene boli u trbuhu

ako imate šećernu bolest (dijabetes)

ako ne možete probaviti mliječni šećer (laktozu)

Ne smijete uzimati Portalak sirup ako bolujete od:

nepodnošenja galaktoze ili fruktoze

nedostatka Lapp laktaze

malapsorpcije glukoze-galaktoze

Kronična uporaba neprilagođene doze (više od 2-3 meke stolice na dan) ili zlouporaba mogu dovesti do
proljeva i poremećaja ravnoteže elektrolita.
Molimo nemojte koristiti Portalak bez savjeta ljekara dulje od dva tjedna.

Za vrijeme liječenja laksativima treba piti dovoljne količine tekućine (oko 2 litre na dan, što je jednako 6-
8 čaša).

Ako uzimate Portalak sirup nekoliko dana i nema poboljšanja Vašeg stanja ili ako se znakovi bolesti
pogoršaju, obratite se ljekaru.

Djeca
U posebnim okolnostima Vaš ljekar može propisati Portalak sirup za dijete, dojenče ili malo dijete. U tim
slučajevima će ljekar pažljivo nadzirati liječenje. Portalak sirup se dojenčadi i manjoj djeci treba davati
samo ako je potrebno jer može poremetiti normalni refleks pražnjenja.

Drugi lijekovi i Portalak sirup
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Portalak sirup s hranom i pićem
Portalak sirup se može uzimati s ili bez hrane. Nema ograničenja što možete jesti ili piti.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Portalak sirup se smije koristiti u trudnoći i tijekom dojenja. Ne očekuju se učinci na plodnost. Prije
uzimanja bilo kojeg lijeka, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i strojevima
Portalak sirup neće utjecati ili će zanemarivo utjecati na Vašu sposobnost vožnje ili upravljanja
strojevima.

Važne informacije o nekim pomoćnim tvarima Portalak sirupa
Portalak sirup može sadržavati male količine mliječnog šećera (laktoze), galaktoze, epilaktoze ili
fruktoze. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete
uzimati ovaj lijek obratite se ljekaru.

3. KAKO UZIMATI PORTALAK SIRUP
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljekar ili
farmaceut. Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Lijek uzimajte svaki dan u isto vrijeme. Brzo progutajte lijek. Ne držite ga u ustima.Portalak sirup možete
uzeti nerazrijeđen ili razrijeđen u nekoj tekućini. Za Portalak sirup u bočici koristite priloženu mjernu
čašicu.

Doziranje pri zatvoru ili kada je omekšavanje stolice medicinski opravdano
Doza se može uzimati jednom dnevno, na primjer uz doručak, ili podijeljena u dvije doze na dan; za
Portalak sirup u bočici koristite priloženu mjernu čašicu.

Početna doza se nakon nekoliko dana može prilagoditi na dozu održavanja sukladno Vašem odgovoru na
liječenje. Do postizanja željenog učinka može proći nekoliko dana (2-3 dana).

Početna dnevna doza

Dnevna doza održavanja

Odrasli i adolescenti

15 - 45 ml

15 – 30 ml

Djeca (7-14 godina)

15 ml

10 – 15 ml

Djeca (1-6 godina)

5 - 10 ml

5 - 10 ml

Dojenčad do 1 godine

do 5 ml

do 5 ml

Primjena u djece
Uporaba laksativa u djece, dojenčadi i male djece mora biti iznimka i mora se provoditi pod medicinskim
nadzorom jer može poremetiti normalni refleks pražnjenja. Molimo nemojte davati Portalak sirup djeci
(<14 godina) prije nego se posavjetujete s ljekarom o propisivanju i pažljivom nadzoru.

Stariji bolesnici i bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega ili jetre Ne postoje posebne preporuke za
doziranje.

Ako uzmete više Portalak sirupa nego što ste trebali
U slučaju predoziranja, mogu se javiti bolovi u trbuhu i proljev. Javite se ljekaru ili farmaceutu ako ste
uzeli više Portalak sirupa nego što ste trebali.

Ako ste zaboravili uzeti Portalak sirup
Ako ste zaboravili uzeti dozu Portalak sirupa, nemojte brinuti. Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno
vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Sljedeće

nuspojave su prijavljene za Portalak sirup:
Vrlo često (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

-

proljev

Često (mogu se javiti do 1 na 10 osoba):

-

vjetrovi

-

mučnina

-

povraćanje

-

bol u trbuhu

Manje često (mogu se javiti do 1 na 100 osoba):

-

poremećaj ravnoteže elektrolita zbog proljeva

Nadutost (vjetrovi) se mogu javiti tijekom prvih nekoliko dana primjene lijeka. Obično prođu nakon
nekoliko dana. Uzmete li dozu veću od preporučene, mogu se pojaviti bol u trbuhu i proljev. U tom

slučaju treba smanjiti dozu.

Kod viših doza (uglavnom kod hepatičke encefalopatije, HE) koje se uzimaju tijekom duljeg razdoblja
može doći do poremećaja ravnoteže elektrolita, što je posljedica proljeva.

Nuspojave u djece
Očekuju se slične nuspojave kao u odraslih bolesnika.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI PORTALAK SIRUP
Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25ºC. Lijek ne smijete smrzavati zbog mogućnosti kristalizacije laktuloze.

Rok valjanosti lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na pakiranju.Ovaj lijek se ne smije
upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan
navedenog mjeseca.Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog
farmaceuta kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta PORTALAK sirup sadrži?
Djelatna tvar je laktuloza.
1 ml sirupa sadrži 667 mg laktuloze.
Pomoćna tvar je voda, pročišćena. Može sadržavati male količine drugih šećera, kao laktoze, galaktoze,
epilaktoze i fruktoze.

Kako PORTALAK sirup izgleda i sadržaj pakovanja?
Bezbojna ili smeđe-žuta bistra viskozna tekućina.
Polietilenska boca s navojnim zatvaračem, volumena 250 ml.

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a
71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a
71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.2-885/12 od 17.09.2012.

Datum revizije upute
12/2016.