PROPOFOL CLARIS 10 mg/ml

PROPOFOL CLARIS 10 mg/ml 10 mg mL

5 bočica sa 20 ml emulzije za injekciju/infuziju, u kutiji

Supstance:
propofol
Jačina ATC Oblik
10 mg mL N01AX10 emulzija za injekciju/ infuziju