RANID

RANID 150 mg tableta

30 film tableta (HDPE bočica) u kutiji

Supstance:
ranitidin
Jačina ATC Oblik
150 mg tableta A02BA02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavjestiti ljekara ili farmaceuta.

RANID film tablete 150 mg
Ranitidin
Sadržaj uputstva:
1. Šta su RANID film tablete i za šta se koriste? 
2. Prije nego počnete uzimati RANID film tablete
3. Kako uzimati RANID film tablete?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati RANID film tablete?
6. Dodatne informacije


1. 
Šta su RANID film tablete i za šta se koriste?
Lijek RANID film tablete sadrži ranitidin koji pripada grupi lijekova pod nazivom antagonisti H2receptora. 
Ranitidin smanjuje količinu kiseline u želucu.
U odraslih (uključujući i starije osobe) lijek RANID film tablete se primjenjuje za:

Liječenje i sprečavanje pojave čireva(ulkusa) na želucu ili dijelu crijeva u koji se želudac 
prazni(duodenum)

Liječenje infekcije u Vašem želucu, kada se primjenjuje istovremeno s antibioticima (antimikrobni 
lijekovi)

Sprečavanje pojave čireva (ulkusa) na želucu, koji nastaju kao neželjeni efekti primjene nekih 
lijekova

Sprečavanje krvarenja iz čireva

Ublažavanje smetnji poput bola ili nelagode, uzrokovanih prisustvom kiseline u jednjaku ili 
prevelikom količinom kiseline u želucu, što je poznato kao „loša probava“, „dispepsija“ ili 
„žgaravica“

Sprečavanje vraćanja kiseline iz želuca,tokom izvođenja operativnog zahvata u općoj anesteziji

U djece uzrasta od 3 do 18 godina lijek RANID film tablete se primjenjuje za:
- Liječenje čireva (ulkusa) naželucu ili dijelu crijeva u koji se želudac prazni (duodenum)
- Ublažavanje smetnji poput bola ili nelagode, uzrokovanih prisustvom kiseline u jednjaku ili 
prevelikom količinom kiseline u želucu, što je poznato kao „loša probava“, „dispepsija“ ili 
„žgaravica

2. Prije nego počnete uzimati RANID film tablete 

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj 
metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek Ranid film tablete
Lijek Ranid ne primjenjujte:
Ako ste alergični (preosjetljivi) na ranitidin ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (navedeni u tački 6.)
Ako niste sigurni, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego počnete primjenjivat ovaj lijek.

Budite oprezni s lijekom Ranid
Prije nego što počnete primjenjivati lijek Ranid, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom:
Ako imate karcinom (rak) želuca
Ako imate probleme s bubrezima, jer će Vama biti potrebnadrugačija doza lijeka Ranid
Ako ste već ranije imali čir na želucu i primjenjujete nesteroidne protuupalne lijekove
Ako imate rijetko stanje zvano akutna porfirija
Ako ste stariji od 65 godina
Ako imate oboljenje pluća
Ako ste dijabetičar
Ako imate bilo kakvih problema s Vašim imunološkim sistemom
Ako niste sigurni da li se bilo šta od prethodnonavedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa Vašim 
ljekarom ili farmaceutom prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek.

Uzimanje drugih lijekova sa RANID film tabletama 
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno  primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta. 


Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta, posebno ako primjenjujete neki od sljedećih lijekova:
Nesteroidne protuupalne lijekove(kod bola i upale)
Lidokain (lokalni anestetik)
Propranolol, prokainamid ili n-acetilprokainamid(kod srčanih problema)
Diazepam (kod zabrinutosti i nemira)
Fenitoin (u terapiji epilepsije)
Teofilin (kod poteškoća s disanjem -astma)
Varfarin (za razrjeđivanje krvi)
Glipizid (za snižavanje glukoze u krvi)
Atazanavir ili delaviridin (u terapiji HIV infekcije)
Triazolam (kod nesanice)
Gefitinib (u terapiji karcinoma pluća)
Ketokonazol (lijek protiv gljivica, koji se ponekad primjenjuje za liječenje gljivične infekcije 
sluznica, npr. usta ili vagine)

Midazolam je lijek koji Vam se može dati neposredno prije operacije. U slučaju da trebate primiti 
midazolam, prije početka Vaše operacije obavijestite ljekara da primjenjujete lijek Ranid.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas,posavjetujte se sa Vašim 
ljekarom ili farmaceutom,prije početka primjene ovog lijeka.

Primjena hrane i pića s lijekom Ranid
Lijek se može uzeti neovisno o uzimanju hrane.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.
Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili ste dojilja, ne biste trebali primjenjivati ovaj lijek, osim ako je to savjet Vašeg ljekara, kada on smatra da je to neophodno.


Uticaj na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Nije poznato da lijek Ranid utiče na sposobnost upravljanja vozilima i/ili rukovanja mašinama.


Ostala upozorenja
Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom. 
Ovaj lijek sadrži 88,6 mg laktoze (44,3 mg glukoze i 44,3 mg galaktoze) po jednoj dozi. 
O tome treba voditi računa kod bolesnika koji imaju šećernu bolest.
3. 
Kako uzimati RANID film tablete?
Lijek primijenite prema priloženom uputstvu. Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, 
posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.


Način primjene
Lijek RANID primjenjujte na usta (oralna primjena).
Svaku film tabletu progutajte cijelu, s čašom vode.


Doziranje 
Uobičajena doza za odrasle, uključujući i starije osobe i adolescente(uzrast 12 godina i stariji) je: 150 mg ujutro i 150 mg uvečer  ili  300 mg uvečer,prije spavanja

Vaš ljekar će odrediti ispravnu dozu koju trebate primjenjivati, u zavisnosti od stanja Vašeg želuca.
Djeca uzrasta od 3 do 11 godina i tjelesne težine veće od 30 kg:
Ljekar će odrediti ispravnu dozu na temelju tjelesne težine Vašeg djeteta.
Liječenje želučanih ili duodenalnih čireva: uobičajena doza je 2 mg/kg/tjelesne težine, dva puta na dan, u trajanju od 4 sedmice. Ova doza se može povećati do 4 mg/kg/tjelesne težine, dva puta na dan.
Doze se trebaju primjenjivati s razmakom od oko 12 sati. Trajanje liječenja može se produžiti do 8 
sedmica.

Liječenje žgaravice kod prevelike količine kiseline:uobičajena doza je 2,5 mg/kg/tjelesne težine, dva puta na dan, u trajanju od 2 sedmice. Ova doza se može povećati do 5 mg/kg/tjelesne težine, dva puta na dan. 
Doze se trebaju primjenjivati s razmakom od oko 12 sati.


Ako uzmete više RANID 
film tableta nego što biste trebali:
Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!
Ako ste primijenili više lijeka nego što ste trebali, obično Vam neće naškoditi, osim u slučaju da ste uzeli veliki broj film tableta odjedanput. Ako se to dogodilo Vama, trebate odmah otići u najbližu zdravstvenu ustanovu s odjelom za hitnu pomoć.

Ponesite sa sobom pakovanje lijeka ili preostale film tablete, kako bi ljekar znao koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti dozu RANID film tableta:
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite 
primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, u činite to čim prije se sjetite, osim ako već nije vrijeme za sljedeću 
dozu.
Ne primjenjujte duplu dozu lijeka da biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati RANID film tablete
Nekoliko dana od početka primjene lijeka, trebali biste se početi osjećati puno bolje. Nemojte prestati s 
primjenom lijeka RANID bez savjetovanja sa Vašim ljekarom ili farmaceutom, jer bi se u protivnom 
prvobitni simptomi bola i nelagode mogli ponovo vratiti.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih uz primjenu ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.4. Moguća neželjena djelovanja
Kao i ostali lijekovi, Ranid može uzrokovati neželjena djelovanja, mada se ona ne moraju ispoljiti u svih osoba. U daljnjem slijedu su navedena moguća neželjena djelovanja lijeka Ranid.

Prestanite s primjenom lijeka Ranid i odmah se obratite ljekaru, ako primijetite/osjetite bilo koje od sljedećih, teških neželjenih djelovanja lijeka, jer će Vam možda trebati hitna medicinska pomoć:

 
Alergijske reakcije, čiji simptomi mogu uključivati:
-kožni osip, svrbež, ili koprivnjaču
-oticanje lica, usana, jezika ili drugih dijelova tijela
-bol u prsima, kratak dah, zviždanje u prsima,otežano disanje ili teškoće pri disanju
-neobjašnjivu vrućicu i osjećaj slabosti,posebno pri ustajanju


Probleme s bubrezima, koji mogu uzrokovati bol u leđima, vrućicu, bolno mokrenje, pojavu krvi u 
mokraći i promjene u nalazima testova krvi.

Jak bol u stomaku, koji može biti znak upale gušterače (pankreatitis)

Usporene ili nepravilne otkucaje srca

Prilikom sljedeće posjete Vašem ljekaru,sa njim provjerite ako primijetite/osjetite bilo koje od sljedećih neželjenih djelovanja:

Manje česta(javljaju se u manje od 1 na 100 osoba):
Bol u stomaku
Zatvor
Mučnina

Rijetka(javljaju se u 1 na 1000 osoba):

Osip po koži
Rijetka neželjena djelovanja koja se mogu otkriti kroz testove krvi:
povećanje serumskog kreatinina (test funkcije bubrega), promjene jetrene funkcije.


Čim prije je moguće, provjerite sa Vašim ljekarom ako primijetite/osjetite bilo koje od sljedećih neželjenih djelovanja:

Vrlo rijetka
(javljaju se u manje od 1 na 10 000 osoba):
Promjene nivoa određenih supstanci u Vašoj krvi. Zbog toga Vam se može javiti neuobičajen 
umor ili kratkoća daha, te veća sklonost pojavi modrica ili infekcija

Osjećaj depresije ili zbunjenosti,osjećaj da čujete ili vidite neobjašnjive stvari (halucinacije)
Glavobolja (ponekad teška)
Osjećaj vrtoglavice ili zamagljen vid
Vaši zglobovi ili mišići su bolni ili natečeni, ili Vam se javila nemogućnost kontrole pokreta
Vaši mali krvni sudovi mogu nateći(poznato pod nazivom „vaskulitis“).
Znaci ovoga mogu uključivati: osip, natečene zglobove ili probleme s bubrezima.
Vaša jetra može nateći, a to može uzrokovati mučninu ili povraćanje, gubitak apetita ili općenito 
loše osjećanje,svrbež, groznicu, žutilo kože i bjeloočnicaili tamno obojenu mokraću
Crvenilo ili mrlje na Vašoj koži koje izgledaju poput meta
Neobjašnjiv gubitak kose
Proljev
Impotencija
Osjetljivost grudi i/ilipovećanje grudi
Iscjedak iz grudi
Ako bilo koje od navedenih neželjenih djelovanja postane ozbiljno, ili primijetite neželjeno djelovanje koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas o tome obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.


Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili 
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o 
lijeku, kao i one koje jesu.5.
Kako čuvati RANID film tablete?
RANID film tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvajte RANID film tablete na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.


Rok trajanja
3 godine. 

RANID 
film tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok upotrebe na pakiranju odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.


6. Dodatne informacije
Sastav
Jedna tableta sadrži 150 mg ranitidina (u obliku hidrohlorida).
Pomoćne supstance:

laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, kopovidon, kroskarmeloza natrij, natrij

lauril sulfat, magnezij stearat, AquaPolish® white, prečišćena voda.


Sadržaj pakovanja i farmakoterapeutska grupa
30 film tableta od 150 mg ranitidina u HDPE bočici. 
60 film tableta od 150 mg ranitidina u HDPE bočici.


Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.


PROIZVOĐAČ (
administrativno sjedište), PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja serije 
lijeka u promet) i NOSILAC ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:
ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
Donji Bistarac b.b.
75300 Lukavac


BROJ I DATUM RJEŠENJA O STAVLJANJU LIJEKA U PROMET:


RANID, 30 film tableta (HDPE bočica) u kutiji: 04-07.3-2-4863/15 od 09.09.2015.
RANID, 60 film tableta (HDPE bočica) u kutiji: 04-07.3-2-4864/15 od 09.09.2015.


Datum zadnje revizije uputstva:
Septembar, 2015.