RAPIDOL S

RAPIDOL S 200 mg kapsula

20 kapsula, mekih (2 PVC/PE/PVdC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
200 mg kapsula M01AE01 kapsula, meka

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RAPIDOL

S

kapsula, meka
200 mg

ibuprofen

Pročitajte pažljivo ovu uputu prije upotrebe lijeka.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može biti štetan za druge osobe, čak i

ukoliko su njihovi simptomi slični Vašim.

Ako neka nuspojava postane ozbiljna ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi,

obavijestite o tome svog lijekara ili farmaceuta.

Sadržaj uputstva:
1.

Šta je RAPIDOL S i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati RAPIDOL

S

3.

Kako uzimati RAPIDOL

S

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati RAPIDOL

S

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE Rapidol

S I ZA ŠTA SE KORISTI

Aktivni sastojak (koji čini da lijek djeluje) je ibuprofen. On pripada grupi lijekova poznatih kao nesteroidni
protivupalni lijekovi. Nesteroidni protivupalni lijekovi pružaju olakšanje tako što mijenjaju odgovor tijela na
bol, oticanje i visoku temperaturu.

Rapidol 200 mg kapsule se koriste za ublažavanje:

glavobolja i migrene,

zubobolje i neuralgije,

menstruacijskih bolova,

reumatskog, mišićnog i bola u leđima,

groznice i simptoma prehlade i gripe.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI Rapidol S

Nemojte uzimati Rapidol S 200mg u slučajevima:

alergični ste na ibuprofen ili na bilo koji drugi sastojak (pogledati poglavlje 6) ili na aspirin ili na
druge lijekove protiv bolova.

imate (ili ste imali dvije ili više epizoda) čir na želucu, perforaciju ili krvarenje.

ste imali pogoršanje astme, kožni osip, curenje i svrab nosa ili oticanje lica kada ste ranije uzimali
ibuprofen, aspirin ili slične lijekove.

ste imali krvarenje ili perforaciju u probavnom traktu kada ste ranije uzimali nesteroidne
protivupalne lijekove.

uzimate druge nesteroidne protivupalne lijekove protiv bolova ili više od 75 mg aspirina dnevno.

imate teške probleme s jetrom ili bubrezima.

imate probleme sa srcem, visok krvni pritisak ili poremećaj koagulacije krvi.

imate poteškoće u disanju.

ste u zadnjem tromjesečju trudnoće.

ste mlađi od 12 godina.

Provjerite sa svojim farmaceutom ili svojim ljekarom prije uzimanja ovog lijeka ako:

imate ili ste imali astmu.

imate probleme sa bubrezima, srcem, jetrom ili crijevima.

imati visok holesterol ili ste ranije imali srčani ili moždani udar.

imate historiju bolesti probavnog trakta (kao što je ulcerozni kolitis, Crohnova bolest).

imate sistemski eritemski lupus (stanje imunog sistema koje uzrokuje bol u zglobovima, promjene
na koži i ostale poremećaje organa).

pušite.

u prvih ste šest mjeseci trudnoće.

imate nasljedne probleme intolerancije fruktoze ili kontrolirate unos kalija u ishrani (pogledati
"Važne informacije o nekim sastojcima Rapidol S")

Uzimanje drugih lijekova

Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i lijekove

koje ste dobili bez recepta.

Kako biste smanjili rizik od nuspojava, nemojte uzimati ovaj lijek sa drugim proizvodima koji sadrže
nesteroidne protivupalne lijekove (npr. aspirin, ibuprofen...)
Neki lijekovi mogu uticati na liječenje ibuprofenom ili liječenje ibuprofenom može uticati na njih.
Izbjegavajte uzimanje ovog lijeka sa kortikosteroidnim tabletama, kinolonskim antibioticima ili lijekovima
koji su propisani:

za razrjeđivanje krvi ili sprječavanje zgrušavanja (npr. varfarin),

za stimulaciju srca (npr. glikozidi) ili za liječenje visokog krvnog pritiska,

za olakšavanje mokrenja (diuretici),

za privremenu supresiju imunog sistema (npr. metatreksat, ciklosporin, takrolimus),

za maniju ili depresiju (npr. litij ili selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina),

za prekid trudnoće (npr. mifepriston),

za liječenje HIV infekcije (npr. zidovudin).

Razgovarajte sa svojim farmaceutom ili ljekarom prije uzimanja ibuprofena sa drugim lijekovima

Ostala upozorenja

Rapidol S 200 mg kapsule pripadaju grupi lijekova koje mogu smanjiti plodnost kod žena. Ovo je
reverzibilno po prekidu primjene lijeka. Nije vjerovatno da će Rapidol S 200 mg kapsule, korištene
povremeno, uticati na Vaše šanse da zatrudnite. Međutim, recite svom ljekaru prije uzimanja ovog
lijeka ako imate problema da ostanete trudni.

Lijekovi kao što je Rapidol S 200 mg kapsule mogu biti povezani sa blagim povećanjem rizika od
srčanog ili moždanog udara.
Svaki rizik je vjerovatniji da se desi uz velike doze ili produženu
upotrebu. Nemojte premašivati preporučenu dozu.

Ako imate probleme sa srcem, ranije ste imali moždani udar ili ako mislite da je moguće da ste
izloženi riziku od ovih stanja
(na primjer, ako imate visok krvni pritisak, dijabetes ili visok
holesterol, ili ako ste pušač), trebate porazgovarati o liječenju sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Postoji rizik od bubrežnog oštećenja kod dehidrirane djece i adolescenata.

Trudnoća i dojenje
Nemojte uzimati u zadnjem tromjesečju trudnoće ili ako dojite.
Razgovarajte sa svojim ljekarom ako ste u prvih šest mjeseci trudnoće.

Važne informacije o nekim sastojcima Rapidol S 200 mg kapsula
Ovaj lijek sadrži sorbitol i fruktozu. Ovaj lijek sadrži kalij.

3.

KAKO UZIMATI Rapidol S

Uvijek uzimajte lijek Rapidol S onako kako Vam je savjetovao ljekar. Ukoliko niste sigurni, obratite se

ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je samo za kratkotrajnu upotrebu. Trebate uzimati najmanju dozu najkraće vrijeme koje je
potrebno za ublažavanje Vaših simptoma.

Odrasli, starije osobe i djeca i adolescenti između 12 i 18 godina:
Uzmite jednu ili dvije kapsule sa vodom do tri puta dnevno po potrebi. Napravite razmak od barem četiri
sata između doza. Nemojte uzimati više od šest kapsula u 24 sata.

Nemojte lijek davati djeci mlađoj od 12 godina.

Kod djece i adolescenata između 12 i 18 godina:
Ako je djeci i adolescentima ovaj lijek potreban duže od tri dana ili ako se simptomi pogoršaju, treba se
posavjetovati sa ljekarom.

Kod odraslih:
Nemojte uzimati lijek duže od deset dana
osim ako Vam ljekar ne kaže da uzimate. Ako su simptomi
istrajni ili ako se bol ili groznica pogoršaju, ili ako se jave novi simptomi, posavjetujte sa sa svojim ljekarom
ili farmaceutom.

Ako uzmete više Rapidol S 200 mg kapsula nego što trebate, možete osjetiti pospanost ili mučninu. U
slučaju predoziranja, trebate odmah potražiti medicinski savjet, čak i ako se osjećate dobro.

Ako zaboravite uzeti Rapidol S 200 mg
Jednostavno pogledajte gore navedene smjernice o uzimanju lijeka i ne uzimajte više nego što se
savjetuje.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, i Rapidol S može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih

pacijenata.

Procjena nuspojava bazirana je na sljedećoj učestalosti:

Veoma često

javlja se kod više od 1 od 10 pacijenata

Često

javlja se kod 1 do 10 pacijenata na 100

Povremeno

javlja se kod 1 do 10 pacijenata na 1000

Rijetko

javlja se kod 1 do 10 pacijenata na 10 000

Veoma rijetko

javlja se kod manje od 1 pacijenta na 10 000

Nije poznato

ne može se procijeniti iz dostupnih podataka

PRESTANITE UZIMATI lijek i potražite hitnu medicinsku pomoć ako Vam se jave:

znaci intestinalnog krvarenja kao što su: jarko crveni izmet (krvava stolica/krv u tragovima), crne
katranske stolice, povraćanje krvi ili tamnih čestica koje izgledaju kao talog kafe.

znaci ozbiljne alergijske reakcije kao što su:
- otežano disanje ili neobjašnjeno sviranje u plućima
- vrtoglavica ili ubrzani rad srca
- ozbiljne kožne reakcije (osipi, svrab, ljuštenje, ljuskanje ili plikovi)
- otok lica ili grla.

Recite svom ljekaru ako iskusite:

groznicu, simptome slične gripi, upalu grla, usne čireve, glavobolju, ukočeni vrat, povraćanje,
neobjašnjeno krvarenje i stvaranje modrica, tešku iscrpljenost.

loše varenje, bol u želucu ili trbuhu, konstipaciju, proljev, nadutost ili ako se osjećate loše,
osjećate bol u grudima ili ubrzan, neredovni rad srca.

probleme s jetrom ili bubrezima povezane sa oticanjem u rukama ili nogama.

Lijekovi kao što je Rapidol S mogu biti povezani sa blagim povećanjem rizika od srčanog udara ("infarkt
miokarda") ili moždanog udara. (Pogledati poglavlje 2 "Ostala upozorenja")
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovom
uputstvu, molimo Vas to da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI Rapidol S

Rok upotrebe
3 godine.

Nemojte koristiti lijek Rapidol S nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Držite sve lijekove van pogleda i dohvata djece!
Nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji nakon „EXP“. Datum isteka
roka upotrebe se odnosi na zadnji dan tog mjeseca. Lijek čuvati na temperaturi do 25°C.
Lijek čuvajte u originalnom pakovanju.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Što Rapidol S sadrži
Aktivna supstanca: ibuprofen.
Jedna kapsula, meka, sadrži 200 mg ibuprofena.
Pomoćne supstance: makrogol 600; kalij-hidroksid; želatin; sorbitol, tečni; voda, prečišćena; boja

Opacode WB White“ sadrži: titan dioksid; propilenglikol; izopropil alkohol; hipromeloza; voda prečišćena.

Kako Rapidol S izgleda i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Kapsula, meka.
Providne, meke želatinske kapsule, ovalnog oblika, svijetložute boje sa odštampanom oznakom „I400“
bijele boje.

Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Rapidol S, kapsula, meka, 20×200 mg: 2 blistera (PVC/PE/PVDC/Al folija) sa po 10 kapsula, mekih u
kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ
PharmaSwiss d.o.o.
Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
PharmaSwiss d.o.o.
Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Nosilac odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
PharmaSwiss BH d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1/B7, Sarajevo, BiH

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

RAPIDOL S 20 x 200 mg, kapsula, meka: 04-07.3-1-3548/15 od 18.12.2015
.