RAVEFLUX

RAVEFLUX 250 mg/5 mL

1 napunjena šprica sa 5 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
fulvestrant
Jačina ATC Oblik
250 mg/5 mL L02BA03 rastvor za injekciju u napunjenoj šprici