REODON tableta

REODON 2 mg tableta

90 tableta

Supstance:
repaglinid
Jačina ATC Oblik
2 mg tableta A10BX02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

REODON
0,5 mg, tableta
1 mg, tableta
2 mg, tableta

repaglinid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili farmaceuta. To uključuje i

svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu.

Uputstvo sadrži:

1. Što su Reodon tablete i za što se koriste?
2. Prije nego počnete uzimati Reodon tablete
3. Kako uzimati Reodon tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Reodon tablete?
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU REODON TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE?
Reodon je lijek protiv šećerne bolesti za primjenu kroz usta, a sadrži repaglinid koji pomaže gušterači da
proizvede više inzulina i na taj način snizi razinu šećera (glukoze) u krvi.

Šećerna bolest tipa 2 jest bolest kod koje gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina za regulaciju razine
šećera u krvi ili tijelo ne reagira normalno na inzulin koji proizvodi.

Reodon tablete se, uz dijetu i tjelovježbu, koriste za regulaciju šećerne bolesti tipa 2 u odraslih. S
liječenjem se obično započinje kada se samo dijetom, tjelovježbom i smanjenjem tjelesne težine ne može
postići zadovoljavajuća regulacija (ili snižavanje) razine šećera u krvi. Reodon tablete se mogu
primjenjivati i u kombinaciji s metforminom, drugim lijekom protiv šećerne bolesti.

Reodon tablete snižava razinu šećera u krvi i time pomaže u sprečavanju komplikacija šećerne bolesti.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI REODON TABLETE
Nemojte uzimati Reodon tablete:
- ako ste alergični na repaglinid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako imate šećernu bolest tipa 1.
- ako u tijelu imate povišenu razinu kiseline (dijabetička ketoacidoza).
- ako imate tešku bolest jetre.
- ako uzimate gemfibrozil (lijek za snižavanje povišene razine masnoća u krvi).

Budite posebno oprezni s Reodon tabletama
Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Reodon tablete:
- ako imate problema s jetrom. Reodon tablete se ne preporučuju kod bolesnika koji imaju srednje tešku
bolest jetre. Reodon tablete ne smijete uzimati ako imate tešku bolest jetre (vidjeti Nemojte uzimati
Reodon tablete).
- ako imate problema s bubrezima. Potreban je oprez pri uzimanju ovog lijeka.
- ako se spremate na veći operativni zahvat ili ste nedavno preboljeli ozbiljniju bolest ili infekciju. U tim se
slučajevima može poremetiti regulacija šećerne bolesti.
- ako ste mlađi od 18 ili stariji od 75 godina. Uzimanje Reodon tableta nije preporučljivo jer nisu ispitivane
u tim dobnim skupinama.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, obratite se svom liječniku. Reodon tablete Vam možda
neće odgovarati. Liječnik će Vam dati savjet.

Djeca i adolescenti

Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste mlađi od 18 godina.

Ako dobijete hipoglikemiju (niska razina šećera u krvi)

Možete dobiti hipoglikemiju ako je razina šećera u krvi preniska. To se može dogoditi:

ako uzmete previše Reodon tableta

ako vježbate više nego obično

ako uzimate druge lijekove ili imate problema s jetrom ili bubrezima (vidjeti ostale odjeljke dijela 2.
Što morate znati prije nego počnete uzimati Reodon tablete).

Znakovi koji upozoravaju na hipoglikemiju mogu nastupiti iznenada i mogu obuhvaćati: hladan znoj,
hladnu blijedu kožu, glavobolju, ubrzane otkucaje srca, mučninu, osjećaj jake gladi, privremene promjene
vida, pospanost, neuobičajen umor i slabost, nervozu ili drhtanje, osjećaj tjeskobe, osjećaj smetenosti,
poteškoće s koncentracijom.

Ako je razina šećera u krvi niska ili ako osjetite da počinje hipoglikemija: pojedite tablete glukoze ili
međuobrok, odnosno napitak, bogat šećerom te se odmorite.

Kad simptomi hipoglikemije nestanu ili Vam se stabilizira razina šećera u krvi, nastavite terapiju Reodon
tabletama.

Recite ljudima da imate šećernu bolest i da Vas, ako se onesvijestite (izgubite svijest) zbog hipoglikemije,
moraju okrenuti na bok i odmah zatražiti medicinsku pomoć. Oni Vam ne smiju davati nikakvu hranu ni
piće jer biste se mogli ugušiti.

Ako se teška hipoglikemija ne liječi, ona može uzrokovati oštećenje mozga (privremeno ili trajno) pa
čak i smrt.

Ako imate hipoglikemiju kod koje dolazi do nesvjestice, ili učestale hipoglikemije, obratite se svom
liječniku. Možda će biti potrebno uskladiti dozu Reodon tableta, hranu ili tjelovježbu.

Ako razina šećera u krvi postane previsoka

Razina šećera u krvi može biti previsoka (hiperglikemija). To se može dogoditi:

ako uzmete premalo Reodon tableta

ako imate infekciju ili vrućicu

ako jedete više nego obično

ako vježbate manje nego obično.

Znakovi koji upozoravaju na visoku razinu šećera u krvi javljaju se postupno, a uključuju: povećano
mokrenje, osjećaj žeđi, suhu kožu i suha usta. Obratite se svom liječniku. Možda će biti potrebno uskladiti
dozu Reodon tableta, hranu ili tjelovježbu.

Uzimanje drugih lijekova sa Reodon tabletama
Obavijestite svog liječniku ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Reodon tablete možete uzimati u kombinaciji s metforminom, drugim lijekom protiv šećerne bolesti, ako
ga liječnik propiše.

Ako uzimate gemfibrozil (koristi se za snižavanje povišene razine masnoća u krvi) ne smijete uzimati
Reodon tablete.

Reakcija tijela na Reodon tablete može se promijeniti ako uzimate druge lijekove, posebice ove:

– inhibitore monoamino oksidaze - MAO inhibitore (koriste se za liječenje depresije),
– beta-blokatore (koriste se za liječenje povišenog krvnog tlaka ili bolesti srca),
– ACE - inhibitore (koriste se za liječenje bolesti srca),
– salicilate (primjerice aspirin),
– oktreotid (koristi se za liječenje karcinoma),
– nesteroidne protuupalne lijekove - NSAIL (vrsta lijekova protiv bolova),

– steroide (anaboličke steroide i kortikosteroide – koriste se za liječenje anemije ili za liječenje upala),
– oralne kontraceptive (tablete za sprečavanje začeća),
– tiazide (diuretici ili lijekovi za izmokravanje),
– danazol (koristi se za liječenje cista na dojci i endometrioze),
– hormone štitnjače (koriste se za liječenje niske razine hormona štitnjače),
– simpatomimetike (koriste se za liječenje astme),
– klaritromicin, trimetoprim, rifampicin (vrste antibiotika),
– itrakonazol, ketokonazol (koriste se za liječenje gljivica),
– gemfibrozil (koristi se za snižavanje povišenih masnoća u krvi),
– ciklosporin (koristi se za supresiju imunološkog sistema),
– deferasiroks (koristi se za snižavanje kroničnog preopterećenja željezom),
– fenitoin, karbamazepin, fenobarbital (koriste se za liječenje epilepsije),
– gospina trava (biljni lijek).

Uzimanje hrane i pića sa Reodon tabletama
Alkohol može izmijeniti učinkovitost Reodon tableta u snižavanju razine šećera u krvi. Pripazite na
znakove hipoglikemije.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku
za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Ne smijete uzimati Reodon tablete ako ste trudni ili planirate trudnoću.
Ne smijete uzimati Reodon tablete ako dojite.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ako je razina šećera u krvi niska ili visoka to može utjecati na sposobnost vožnje ili rukovanja strojem.
Imajte na umu da možete ugroziti sebe ili druge osobe. Upitajte svog liječnika smijete li upravljati vozilom
ako:

imate česte hipoglikemije

imate malo znakova hipoglikemije ili oni izostaju.

Ostala upozorenja
Reodon 1 mg tablete sadržavaju i boju Allura Red AC. Ona može prouzrokovati alergijsku reakciju (vidjeti
dio 4. Moguće nuspojave).

3. KAKO UZIMATI REODON TABLETE?
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik.
Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.
Liječnik će Vam odrediti dozu.

Uobičajena početna doza je 0,5 mg prije svakog glavnog obroka. Tablete uzimajte s čašom vode
neposredno prije ili do 30 minuta prije svakog glavnog obroka.

Liječnik Vam može povećati dozu do 4 mg koju treba uzeti neposredno prije ili do 30 minuta prije
svakog glavnog obroka. Maksimalna preporučena dnevna doza je 16 mg.

Nemojte uzeti više Reodon tableta nego što Vam je preporučio liječnik.

Ako uzmete više Reodon tableta nego što ste trebali
Ako uzmete previše tableta, može doći do prevelikog pada razine šećera u krvi, što vodi u hipoglikemiju.
Pogledajte dio Ako dobijete hipoglikemiju kako biste znali što je hipoglikemija i kako se liječi.

Ako ste zaboravili uzeti Reodon tablete
Ako zaboravite uzeti dozu, uzmite sljedeću dozu kao obično - nemojte uzeti dvostruku dozu.

Ako prestanete uzimati Reodon tablete
Imajte na umu da željeni učinak nije postignut ako prestanete uzimati Reodon tablete. Šećerna bolest
može se pogoršati. Ako su potrebne bilo kakve promjene u terapiji, najprije se obratite liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće razviti kod svakoga.

Hipoglikemija
Najčešća nuspojava je hipoglikemija koja se može javiti u manje od 1 na 10 bolesnika (vidjeti dio Ako
dobijete hipoglikemiju u dijelu 2). Hipoglikemijske reakcije su općenito blage/umjerene, ali ponekad mogu
uzrokovati nesvjesticu ili komu. Ako se to dogodi, odmah zatražite medicinsku pomoć.

Alergija
Alergija se javlja vrlo rijetko (može se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika). Simptomi kao što su
oticanje, poteškoće s disanjem, ubrzani otkucaji srca, omaglica i znojenje mogu biti znakovi anafilaktičke
reakcije. Odmah se javite liječniku.

Druge nuspojave
Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika)

bol u trbuhu

proljev.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 bolesnika)

akutni koronarni sindrom (možda nije uzrokovan lijekom).

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 bolesnika)

povraćanje

zatvor

smetnje vida

teški problemi s jetrom, poremećaji funkcije jetre kao što je porast jetrenih enzima u krvi.

Nepoznata učestalost

preosjetljivost (kao što je osip, svrbež kože, crvenilo kože, oticanje kože)

mučnina.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu nakon primjene, potrebno je obavijestiti liječnika, medicinsku sestru ili
farmaceuta. To uključuje svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI REODON TABLETE?
Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Rok trajanja lijeka je 2 godine.
Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju i blisteru iza oznake ‘Rok
trajanja’. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako baciti
lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Što sadrže Reodon tablete?
Djelatna tvar je repaglinid.
Drugi sastojci su kalcij hidrogenfosfat, bezvodni; silicij dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza,
mikrokristalna; karmelozanatrij, umrežena; hidroksipropilceluloza; meglumin; magnezij stearat; boja Lake
Blend Lavender LB-1603 (Indigotine – E 132, Allura Red AC-E 129) samo u Reodon 1 mg tabletama, boja
Pigment Blend Green PB-21119 (Brilliant Blue FCF –E 133, Quinoline Yellow – E 104) samo u Reodon 2
mg tabletama.

Jedna Reodon 0,5 mg tableta sadrži 0,5 mg repaglinida.
Jedna Reodon 1 mg tableta sadrži 1 mg repaglinida.
Jedna Reodon 2 mg tableta sadrži 2 mg repaglinida.

Kako Reodon tablete izgledaju i sadržaj pakiranja
Reodon 0,5 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete s utisnutom oznakom RP na jednoj strani,
te 05 na drugoj strani.
Reodon 1 mg tablete su boje lavande ili lagano prošarane bojom lavande, okrugle, bikonveksne, s
otisnutom oznakom RP na jednoj strani, te 1 na drugoj strani.

Reodon 2 mg tablete su svijetlo-zelene do lagano prošarane svijetlozelenom bojom, okrugle, bikonveksne
tablete, s utisnutom oznakom RP na jednoj strani, te 2 na drugoj strani.

Reodon 0,5 mg, 1 mg i 2 mg tablete dostupne su u pakiranju od 90 (9x10) tableta u blister pakiranju, u
kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, R. Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, R. Hrvatska

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Reodon, tableta, 90 x 0,5 mg: 04-07.3-2-1652/14 od 05.02.2015. godine
Reodon, tableta, 90 x 1 mg: 04-07.3-2-1653/14 od 05.02.2015. godine

Reodon, tableta, 90 x 2 mg: 04-07.3-2-1654/14 od 05.02.2015. godine