REQUIP

REQUIP 2 mg tableta

21 filmom obložena tableta( 1 PVC/PE/PVdC-Alu/ papir blister siguran za djecu), u kutiji

Supstance:
ropinirol
Jačina ATC Oblik
2 mg tableta N04BC04 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

▲ REQUIP filmom obložene tablete 0,25 mg, 1 mg, 2 mg
ropinirol hidrohlorid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati lijek jer sadrži informacije važne za
Vas.
Zapamtite, ovaj lijek je ljekar propisao samo za Vas. Nemojte ga dati nekom drugom. Mogao bi
mu naškoditi, čak iako simptomi njegove bolesti mogu biti slični Vašim.
Uputstvo nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da je ponovno pročitate.
Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.
Ukoliko primjetite neželjeno dejstvo, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje bilo
koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu.

Sadržaj Uputstva:
1.Šta je Requip i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati Requip
3. Kako treba uzimati Requip
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Requip
6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE REQUIP I ZA ŠTA SE KORISTI

Aktivna supstanca REQUIP film tableta je ropinirol, koji pripada grupi lijekova koji se nazivaju
dopaminski agonisti. Agonisti dopamina djeluju u mozgu na sličan način kao i prirodna supstanca
koja se naziva dopamin.

Lijek Requip je namijenjen liječenju Parkinsonove bolesti
Osobe sa Parkinsonovom bolesti imaju nizak nivo dopamina u nekim dijelovima mozga. Ropinirol
ima efekat sličan prirodnom dopaminu i tako omogućava smanjenje simptoma Parkinsonove
bolesti.

2.

PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI REQUIP

Nemojte uzimati REQUIP:

Ako ste alergični (hipersenzitivni) na ropinirol ili neki drugi sastojak lijeka (nabrojan u
poglavljima 4 ili 6).

Ukoliko imate teško oboljenje bubrega

Ukoliko imate oboljenje jetre

Ako mislite da se ovo odnosi na Vas, posavjetujete se sa ljekarom.

Upozorenja i mjere opreza kada koristite REQUIP
Prije nego počnete uzimati REQUIP, Vaš ljekar treba da zna:

Ako ste trudni ili planirate trudnoću

Ako dojite

Ako ste mlađi od 18 godina

Ako imate ozbiljno srčano oboljenje

Ako imate ozbiljan mentalni zdravstveni problem

Ako ste doživjeli neke neuobičajene nagone ili ponašanje (kao što je pretjerano kockanje
ili pretjerana seksualna želja)

Ako imate intoleranciju na neke šećere (kao što je laktoza)

Recite Vašem ljekaru ako Vi ili Vaša porodica primjeti pojavu poriva ili želja za ponašanjem na
način koji nije uobičajen za Vas, te ukoliko se ne možete oduprijeti impulsima, nagonima ili
iskušenjima poduzimanja pojedinih aktivnosti kojima možete povrijediti sebe ili druge. To se
naziva poremećajima kontrole impulsa i mogu uključivati ponašanja kao što su neuobičajena
potreba za kockanjem ili nekontrolisana potreba za prejedanjem ili trošenjem novca, neuobičajno
povećan seksualni nagon ili povećane seksualne misli ili osjećanja. Ljekar će možda trebati
prilagoditi dozu ili prekinuti uzimanje lijeka.

Recite ljekaru ako mislite da se nešto od navedenog odnosi na Vas. Vaš ljekar može odlučiti da
lijek Requip nije primjeren lijek za Vas ili da trebate doći na dodatne kontrole tokom liječenja.

Tokom uzimanja lijeka Requip
Obavijestite ljekara ako Vi ili Vaša porodica primijetite kako razvijate bilo kakve neuobičajene
oblike ponašanja (poput neuobičajene potrebe za kockanjem ili pojačanog seksualnog nagona i/ili
ponašanja) tokom uzimanja lijeka Requip. Ljekar će možda željeti prilagoditi dozu ili prekinuti
uzimanje

lijeka.

Vožnja i upravljanje mašinama
Od Requip tableta možete se osjećati omamljeno. Neke osobe mogu osjetiti izrazitu pospanost, a
ponekad neki ljudi mogu iznenada zaspati bez prethodnih upozoravajućih znakova.
Ukoliko bi navedeni simptomi mogli razviti kod Vas: Nemojte voziti i upravljati mašinama te se
dovesti u bilo koju situaciju gdje bi se ako osjetite pospanost ili ako iznenada zaspete se našli (ili
ostale) u riziku od ozbiljne povrede ili smrti. Nemojte sudjelovati ni u jednoj od navedenih
aktivnosti sve dok osjećate navedene simptome.
Razgovarajte sa Vašim ljekarom ukoliko Vam navedeno predstavlja problem.

Pušenje i REQUIP
Obavijestite svog ljekara ako započinjete ili prestanete pušiti za vrijeme uzimanja lijeka REQUIP.
Vaš ljekar će Vam možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Uzimanje drugih lijekova istovremeno sa lijekom Requip
Recite Vašem ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, ili
biste mogli uzimati neke lijekove,
uključujući biljne lijekove i one koji se izdaju bez recepta.
Nemojte zaboraviti reći Vašem ljekaru ili farmaceutu ako ste nedavno počeli koristiti nove lijekove
za vrijeme terapije lijekom Requip.

Neki lijekovi mogu utjecati na način djelovanja lijeka Requip ili povećati rizik od nuspojava.
Također, Requip može utjecati na način djelovanja drugih lijekova.
To uključuje:

antidepresiv fluvoksamin

lijekove za liječenje ostalih psihičkih problema, npr. sulpirid

hormonska nadomjesna terapija

metoklopramid, koji se koristi u liječenju mučnine i žgaravice

antibiotike ciprofloksacin ili enoksacin

bilo koji drugi lijek za liječenje Parkinsonove bolesti.

Obavijestite ljekara ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji od gore navedenih lijekova.

Ukoliko primjenjujete lijekove iz grupe antagonista Vitamina K (koji se koristi za smanjenje
zgrušavanja krvi) kao što je Varfarin, istovremeno sa lijekom Requip biće potrebno da uradite
dodatne krvne testove.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Requip

Ukoliko uzimate lijek Requip uz obrok manje je vjerovatno da će Vam biti muka ili da ćete
povraćati.

Stoga

se

preporučuje

da

uzmete

lijek

uz

obrok.

Trudnoća i dojenje
Obično se ne preporučuje uzimanje lijeka REQUIP za vrijeme trudnoće
, osim ako Vaš ljekar
smatra da je dobrobit za Vas veća od rizika za Vaše nerođeno dijete.
Lijek Requip se ne preporučuje za vrijeme
dojenje jer može imati uticaja na produkciju majčinog
mlijeka.
Ako ste trudni ili postoji mogućnost da jeste, ili ako planirate da zatrudnite odmah obavijestite
svog ljekara.
Vaš ljekar će Vas takođe posavjetovati ukoliko dojite ili planirate dojiti. Vaš ljekar
Vas može posavjetovati da prestanete sa upotrebom lijeka Requip.

Lijek Requip filmom obložene tablete sadrže male količine šećera koji se naziva laktoza. Ukoliko
Vam je ljekar rekao da imate oboljenje netolerancije prema nekim šećerima, razgovarajte sa
Vašim ljekarom prije upotrebe lijeka Requip.

3. KAKO TREBA UZIMATI REQUIP

VAŽNO JE da uzimate lijek onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste sigurni
kako trebate uzimati lijek, uvijek pitajte svog ljekara ili farmaceuta
U liječenju simptoma Parkinsonove bolesti ljekar Vam može prepisati samo lijek Requip. Ljekar
Vam takođe može propisati lijek Requip da pijete u kombinaciji sa lijekom koji se naziva L-dopa
(odnosno levodopa).
Nemojte dati lijek Requip djeci. Lijek Requip se ne prepisuje u normalnim okolnostima
pacijentima mlađim od 18 godina.

Koja je preporučena doza lijeka REQUIP ?

Može potrajati izvjestan period do pronalaska najbolje doze za Vas.
Uobičajena početna doza je jedna tableta od 0,25 mg tri puta na dan tokom prve sedmice. Zatim
Vaš ljekar može povećavati Vašu dozu svake sedmice, sljedeće tri sedmice. Nakon toga Vas
ljekar može postepeno povećavati dozu sve dok ne budete uzimali dozu koja je najbolja za Vas.
Uobičajna doza je 1mg do 3mg tri puta dnevno svaki dan (totalna dnevno doza je 3 - 9mg
dnevno). Ukoliko se simptomi Parkinsonove bolesti ne poboljšaju dovoljno, doktor može odlučiti
da postepeno još poveća dozu. Neki pacijenti primaju i do 8mg tri puta dnevno lijeka Requip (24
mg dnevna doza).
Ukoliko koristite još neke lijekove u terapiji Parkinsonove bolesti, ljekar Vas može savjetovati da
postepeno snizite doze drugih lijekova. Ukoliko uzimate L-dopu može se desiti da doživite
neugodne pokrete (diskineziju) prilikom počinjanja terapije lijekom Requip. Obavjestite Vašeg
ljekara ukoliko se ovo desi, jer Vaš ljekar će prilagoditi doze lijekova koji uzimate.

Nemojte uzimati više lijeka Requip nego što Vam je ljekar propisao
Može se destiti da prođe nekoliko sedmica prije nego lijek Requip počne djelovati

Kako se uzima REQUIP
Lijek Requip uzmite tri puta dnevno.
Tabletu lijeka Requip progutajte cijelu uz čašu vode. Najbolje je da uzmete lijek uz hranu, jer je
manja mogućnost da će lijek izazvati mučninu.

Ako uzmete više lijeka REQUIP nego što ste trebali
Odmah se javite Vašem ljekaru ili farmaceutu.
Ukoliko je moguće pokažite im pakovanje lijeka
Requip. Uzimanjem prevelike doze lijeka Requip mogu se javiti neki od sljedećih simptoma:
mučnina, povraćanje, vrtoglavica, osjećaj pospanosti, mentalni i psihički umor, nesvjestica,
halucinacije.

Ako ste zaboravili uzeti REQUIP
Nemojte nikada uzimati tabletu više ili duplu dozu lijeka kako bi ste nadomjestili propuštenu
.
Uzmite sljedeću dozu lijeka u običajno vrijeme.
Ako ste propustili uzeti Vašu dozu jedan ili više dana, posavjetujte se sa ljekarom kako da
nastavite sa uzimanjem lijeka.

Nemojte prestajati terapiju lijekom REQUIP bez ljekarskog savjeta

Lijek uzimajte onoliko dugo koliko Vam je ljekar propisao. Nemojte prekinuti sa upotrebom lijeka
REQUIP prije nego što se prethodno savjetujete s Vašim ljekarom.

Ukoliko odjednom prestanete sa uzimanjem lijeka, Vaši simptomi Parkinsonove bolesti mogu se
iznenadno pogoršati.

Ukoliko je potrebno da prekinete sa uzimanjem lijeka REQUIP, ljekar će Vam dozu postepeno
smanjivati.

Obratite se ljekaru ili farmaceutu ukoliko imate nekih pitanja u vezi sa upotrebom ovog lijeka.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao što je slučaj i sa svim drugim lijekovima, lijek REQUIP može prouzrokovati neželjena dejstva,
iako se ona ne moraju javiti kod svakoga.
Veća je vjerovatnoća da se dogode nuspojave kada tek počinjete sa uzimanjem lijeka, ili kada je
Vaša doza povećana. Nuspojave obično postaju manje neprijatne tokom dalje upotrebe lijeka.
Ukoliko ste zabrinuti zbog nuspojava, obratite se ljekaru.

Veoma česta neželjena dejstva
Mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba koje uzimaju lijek Requip

pospanost

nesvjestice

mučnine (nauzea)

Česta neželjena dejstva
Mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba koje uzimaju lijek Requip

halucinacije (vidjeti ili čuti stvari koje ne postoje)

povraćanje

vrtoglavice (osjećaj okretanja oko glave ili u glavi)

bol u stomaku

žgaravica

oteknuće nogu, stopala ili ruku

Manje česta neželjena dejstva
Mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba koje uzimaju lijek Requip

Osjećaj vrtoglavice ili nesvjestice nakon naglog ustajanja (ovo se javlja usljed pada
krvnog pritiska)

Jak osjećaj pospanosti tokom dana (jako povećana pospanost)

Iznenadno nastupanje sna bez prethodnog osjećaja pospanosti (epizode iznenadnog
nastupa sna).

Mentalni zdravstveni problemi kao što su teška konfuzija (delirium), iracionalne ideje
(deluzije) ili iracionalne sumnje (paranoja)

Veoma rijetka neželjena dejstva

Veoma mali broj ljudi koji uzimaju lijek Requip (manje od 1 na 10 000 osoba) su doživjeli izmjene
u funkciji jetre, koje su se uočile u krvnim testovima.

Neki pacijenti mogu doživjeti sljedeće neželjene reakcije (nepoznata učestalost):

Alergijske reakcije kao što su crvene otekline na koži koje svrbe (koprivnjača), oteknuće
lica, usana, usta, jezika ili grla koje može prouzrokovati teškoću u gutanju ili disanju, osip
ili svrbež (vidjeti poglavlje 2).

agresivnost

Možete doživjeti sljedeće neželjene reakcije:

nemogućnost da se odupre impulsu, želji ili iskušenju da se izvede akcija koja može biti
štetna po Vas ili po druge, što uključuje:

jaka potreba za pretjeranim kockanjem uprkos seriji ličnih ili porodičnih posljedica

izmijenjen ili povećan seksualni interes i ponašanje koje izaziva značajnu briga
kod Vas ili kod drugih, npr. povećana seksualna želja

nekontrolisana potreba za kupovanjem ili trošenjem

nekontrolisano prejedanje (konzumiranje velikih količina hrane u kratkom
vremenskom periodu) ili kompulzivno jedenje (konzumiranje više hrane nego što
je potrebno da bi zadovoljilo Vašu glad).

Obratite se Vašem ljekaru što prije ako primjetite neki od ovih promjena u Vašem ponašanju.
Ljekari će naći način kontrolisanja ili smanjenja simptoma.

Kada se lijek uzima zajedno sa L-dopom
Pacijenti koji uzimaju lijek Requip istovremeno sa L-dopom mogu doživjeti sljedeće neželjene
reakcije:

Nekontrolisani grčeviti pokreti (diskinezija) su vrlo čest neželjeni efekt. Ukoliko koristite L-
dopu možete doživjeti nekontrolisane pokrete (diskineziju) za vrijeme početka uzimanja
lijeka REQUIP. Obratite se ljekaru ukoliko se ovo dogodi jer može biti potrebno prilagoditi
doziranje lijeka.

Osjećaj konfuzije je čest neželjeni efekat

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI REQUIP

Lijek čuvati van domašaja djece!
Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svjetlosti.
Lijek nemojte upotrebljavati nakon isteka roka trajanja otisnutog na pakovanju.
Rok trajanja 2 godine

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži REQUIP

Aktivna supstanca je ropinirol hidrohlorid.
Jedna filmom obložena tableta sadrži 0,25 mg; 1 mg ili 2 mg ropinirola.

Pomoćne komponente:
laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, kroskarmeloza natrijum, magnezijum stearat.
Film ovojnica:
Requip filmom obložene tablete 0,25mg
Hipromeloza, makrogol, titanium dioksid ipolisorbat 80 (E433).
Requip filmom obložene tablete 1mg

Hipromeloza, makrogol, titanium dioksid, žuti željezo oksid (E172) iindigo karmin aluminijum
(E132).
Requip filmom obložene tablete 2mg
Hipromeloza, makrogol, titanium dioksid, žuti željezo oksid (E172) i crveni željezo oksid (E172).

Farmaceutski oblik i sadržaj pakovanja

Filmom obložene tablete

Kutija sa 21 filmom obloženih tableta od 0,25 mg u blister pakovanju
Kutija sa 21 filmom obloženih tableta od 1 mg u blister pakovanju
Kutija sa 21 filmom obloženih tableta od 2 mg u blister pakovanju

Proizvođač
Administrativno sjedište:
Wellcome Limited. Great West Road 980, Brentford, Middlesex,
Engleska
Nositelj odobrenja: GlaxoSmithKline d.o.o., Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

(EU od oktobar 2014)

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Datum revizije teksta
Februar 2015