ROSUVASTATIN TEVA

ROSUVASTATIN TEVA 5 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
rosuvastatin
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C10AA07 filmom obložena tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

Rosuvastatin Teva
5 mg
10 mg
20 mg
40 mg
filmom obložena tableta

rosuvastatin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju neželjenu reakciju, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To
uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:
1. Šta su Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete i za šta se koriste?
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete?
3. Kako uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete?
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete?
6. Dodatne informacije

1. Šta su Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete i za šta se koriste?

Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete pripadaju skupini lijekova koji se zovu statini.

Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete pripisane su Vam jer:

Imate visoku razinu holesterola. To znači da ste izloženi riziku od srčanog ili moždanog udara.
Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete koriste se kod odraslih, adolescenata i djece dobi
od 6 ili više godina za liječenje povišenog holesterola.

Statin Vam je propisan jer promjenom prehrane i tjelovježbom niste mogli dovoljno sniziti razinu
holesterola u krvi. Trebali biste nastaviti s prehranom za smanjenje holesterola i tjelovježbom dok
uzimate Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete.

Ili

Imate druge faktore koji povećavaju Vaš rizik od srčanog ili moždanog udara ili s njima
povezanih zdravstvenih problema.

Srčani udar, moždani udar ili drugi problemi mogu biti uzrokovani bolešću koja se zove ateroskleroza.
Ateroskleroza je bolest u kojoj se masne naslage nakupljaju u arterijama.

Zašto je važno nastaviti uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete?
Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete koriste se za snižavanje razine masnoća u krvi koje se
nazivaju lipidi i od kojih je najčešći holesterol.
U krvi se nalaze različite vrste holesterola, tzv. „loš“ holesterol (LDL-C) i „dobar“ holesterol (HDLC).

Rosuvastatin može sniziti razinu „lošeg“ i povisiti razinu „dobrog“ holesterola.

Djeluje tako da pomaže u sprječavanju nastanka „lošeg“ holesterola u Vašem organizmu.
Također, poboljšava sposobnost organizma da ukloni „loš“ holesterol iz krvi.

Većina ljudi ne osjeća povišenu razinu holesterola jer ona ne uzrokuje pojavu simptoma. Međutim
neliječena povišena razina holesterola može dovesti do stvaranja masnih naslaga u zidovima Vaših
krvnih žila te uzrokovati njihovo suženje.
Ponekad se sužene krvne žile mogu začepiti, što može prekinuti dovod krvi do srca ili mozga te time
dovesti do srčanog ili moždanog udara. Normaliziranjem razine holesterola u krvi možete smanjiti svoj

rizik od srčanog ili moždanog udara ili s njima povezanih zdravstvenih problema.

Važno je nastaviti uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete, čak i ako Vam se holesterol
smanjio na prikladnu razinu, zato što sprječavaju ponovno povećanje razine holesterola i nakupljanje
masnih naslaga. Međutim, trebate ga prestati uzimati ako Vam je to savjetovao Vaš ljekar ili ako
zatrudnite.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete?

Nemojte uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete
-

ako ste alergični na rosuvastatin ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako ste trudni ili dojite. Ako zatrudnite tokom uzimanja Rosuvastatin Teva filmom obloženih tableta,
odmah prekinite s njihovim uzimanjem i obavijestite svog ljekara. Žene bi tokom uzimanja
Rosuvastatin Teva filmom obloženih tableta trebale izbjegavati trudnoću, štiteći se odgovarajućom
metodom kontracepcije

ako imate neku od bolesti jetre

ako imate teško narušenu funkciju bubrega

ako imate ponavljajuće ili neobjašnjive bolove u mišićima

ako uzimate lijek koji se zove ciklosporin (koristi se primjerice poslije presađivanja organa).

Ako se bilo što od ranije navedenog odnosi na Vas (ili sumnjate da se odnosi na Vas), molimo Vas da
se obratite svom ljekaru.

Nadalje, nemojte uzimati Rosuvastatin Teva 40 mg filmom obložene tablete (najviša doza):
-

ako imate umjereno narušenu funkciju bubrega (ako sumnjate na nju, molimo Vas da se obratite
svom ljekaru)

ako imate poremećenu funkciju štitnjače

ako ste imali ponavljajuće ili neobjašnjive bolove u mišićima, ako ste Vi ili članovi Vaše obitelji
imali bilo kakve probleme s mišićima ili ako ste prije, pri uzimanju lijekova za snižavanje razine
holesterola, imali problema s mišićima.

ako redovito pijete veće količine alkohola

ako ste porijeklom Azijat (Japanac, Kinez, Filipinac, Vijetnamac, Korejac i Indijac)

ako uzimate druge lijekove za snižavanje razine holesterola koji se zovu fibrati.

Ako se bilo što od ranije navedenog odnosi na Vas (ili sumnjate da se na Vas odnosi), molimo Vas da
se obratite svom ljekaru.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete.

ako imate probleme s bubrezima

ako imate probleme s jetrom

ako ste imali ponavljajuće ili neobjašnjive bolove u mišićima, ako ste Vi ili članovi Vaše obitelji
imali bilo kakvih problema s mišićima ili ako ste prije, pri uzimanju lijekova za snižavanje razine
holesterola, imali problema s mišićima. Obavijestite odmah svog ljekara ako imate neobjašnjive
bolove u mišićima, posebno ako se osjećate loše ili imate povišenu temperaturu. Također,
obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako imate dugotrajnu mišićnu slabost.

ako redovito pijete veće količine alkohola

ako imate poremećenu funkciju štitnjače

ako uzimate druge lijekove za snižavanje razine holesterola koji se zovu fibrati. Molimo Vas da ovu
uputu pažljivo pročitate, čak i ako ste prije uzimali druge lijekove za povišeni holesterol

ako uzimate lijekove protiv infekcije HIV-om, npr. ritonavir s lopinavirom i/ili atazanavirom, molimo
Vas da pročitate odlomak Drugi lijekovi i Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete.

ako uzimate antibiotike koji sadrže fusidatnu kiselinu, molimo vidjeti Drugi lijekovi i Rosuvastatin
Teva filmom obložene tablete.

Djeca i adolescenti
Ako je bolesnik mlađi od 6 godina: Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete ne smiju se davati djeci
u dobi ispod 6 godina.
Ako je bolesnik mlađi od 18 godina: Rosuvastatin Teva 40 mg filmom obložene tablete nisu primjerene
za liječenje djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako imate više od 70 godina (Vaš ljekar mora odrediti tačnu početnu dozu Rosuvastatin Teva
filmom obloženih tableta koja Vama odgovara).

ako imate teško zatajenje dišnog sistema

ako ste porijeklom Azijat (Japanac, Kinez, Filipinac, Vijetnamac, Korejac ili Indijac), Vaš ljekar
mora odrediti tačnu početnu dozu Rosuvastatin Teva filmom obloženih tableta koja Vama
odgovara.

Ako se bilo što od ranije navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni odnosi li se na Vas):

nemojte uzimati Rosuvastatin Teva 40 mg filmom obložene tablete (najviša doza) i razgovarajte sa
svojim ljekarom ili farmaceutom prije početka uzimanja bilo koje doze Rosuvastatin Teva filmom
obloženih tableta.

Kod manjeg broja ljudi statini mogu utjecati na funkciju jetre. To se može utvrditi jednostavnim testom
kojim se otkriva povišena razina jetrenih enzima u krvi. Zbog toga će Vaš ljekar obično tražiti krvne
pretrage (testiranje funkcije jetre) prije početka kao i tokom liječenja Rosuvastatin Teva filmom
obloženim tabletama.

Tokom liječenja ovim lijekom Vaš će ljekar pažljivo nadzirati imate li šećernu bolest ili rizik od pojave
šećerne bolesti. Veća je vjerojatnost rizika od pojave šećerne bolesti ako imate povišenu razinu šećera
i masnoća u krvi, prekomjernu tjelesnu težinu i visoki krvni pritisak.

Drugi lijekovi i Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Obavijestite svog ljekara ako koristite bilo što od slijedećeg:

ciklosporin (koristi se, npr., poslije presađivanja organa)

varfarin ili klopidogrel (ili bilo koji drugi lijek protiv zgrušavanja krvi)

fibrate (kao što su gemfibrozil i fenofibrat) ili neki drugi lijek koji se koristi za snižavanje razine
holesterola (kao što je ezetimib)

lijekove protiv probavnih smetnji (koji se koriste za neutraliziranje kiseline u želucu)

eritromicin (antibiotik)

fusidatnu kiselinu (antibiotik – molimo vidjeti Upozorenja i mjere opreza)

oralne kontraceptive (kontracepcijsku pilulu)

hormonsku nadomjesnu terapiju

ritonavir s lopinavirom i/ili atazanavirom (koji se koriste za liječenje HIV-a – pogledajte odlomak
Upozorenja i mjere opreza)

Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete mogu promijeniti djelovanje tih lijekova ili bi oni mogli
promijeniti djelovanje Rosuvastavin Teva filmom obloženih tableta.

Trudnoća i dojenje
Ne uzimajte Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete ako ste trudni ili ako dojite. Ako zatrudnite
tokom uzimanja Rosuvastatin Teva filmom obloženih tableta, odmah prekinite s njihovim uzimanjem i
obavijestite svog ljekara. Žene bi tokom uzimanja Rosuvastatin Teva filmom obloženih tableta trebale
izbjegavati trudnoću, štiteći se odgovarajućom metodom kontracepcije.
Obratite se za savjet svom ljekaru ili farmaceutu prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i mašinama
Većina ljudi može upravljati vozilima i mašinama dok uzima Rosuvastatin Teva filmom obložene
tablete jer one neće utjecati na njihove sposobnosti. Međutim neki ljudi mogu osjetiti omaglicu tokom
liječenja Rosuvastatin Teva filmom obloženim tabletama. Ako osjetite omaglicu, obratite se svom
ljekaru prije vožnje ili upravljanja mašinama.

Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete sadrže laktozu.
Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom ljekaru prije uzimanja ovoga
lijeka.

3. Kako uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete?
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Provjerite sa svojim ljekarom ili
farmaceutom ako niste sigurni.

Uobičajene doze za odrasle

Ako uzimate Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete zbog povišene razine holesterola:

Početna doza
Vaše liječenje Rosuvastatin Teva filmom obloženim tabletama mora početi s dozom od 5 mg ili 10 mg,
čak i ako ste ranije uzimali veće doze drugog statina. Izbor Vaše početne doze ovisi o:

razini Vašeg holesterola

razini Vašeg rizika od srčanog ili moždanog udara

postojanju nekog faktora koji Vas može učiniti sklonijim mogućim neželjenim reakcijama.

Molimo Vas da sa svojim ljekarom ili farmaceutom provjerite koja Vam početna doza Rosuvastatin
Teva filmom obloženih tableta najbolje odgovara.

Ljekar Vam može propisati najnižu dozu (5 mg) ako:

ste porijeklom Azijat (Japanac, Kinez, Filipinac, Vijetnamac, Korejac ili Indijac)

ste stariji od 70 godina

imate umjereno narušenu funkciju bubrega

ste izloženi riziku od bolova u mišićima (miopatija).

Povećanje doze i najviša dnevna doza
Ljekar može odlučiti povećati Vašu dozu kako bi osigurao da uzimate odgovarajuću dozu Rosuvastatin
Teva filmom obloženih tableta. Ako počnete s dozom od 5 mg, Vaš ljekar može odlučiti udvostručiti
ovu dozu na 10 mg, potom na 20 mg te na 40 mg ako je to potrebno. Ako počnete s dozom od 10 mg,
Vaš ljekar može odlučiti udvostručiti ovu dozu na 20 mg te potom na 40 mg ako je to potrebno. Između
svake prilagodbe doza mora proći četiri nedjelje.
Najviša dnevna doza Rosuvastatin Teva filmom obloženih tableta je 40 mg. Ona se propisuje samo
bolesnicima s visokom razinom holesterola i s visokim rizikom od srčanog ili moždanog udara kod
kojih s dozom od 20 mg nije postignuto dovoljno sniženje razine holesterola.

Ako uzimate Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete za snižavanje rizika od srčanog udara,

moždanog udara ili s njima povezanih zdravstvenih problema:

Preporučena dnevna doza je 20 mg. Vaš ljekar može odlučiti smanjiti ovu dozu ako imate neki od
faktora spomenutih u ranijem tekstu.

Primjena u djece i adolescenata u dobi od 6 do 17 godina

Uobičajena početna doza je 5 mg. Vaš ljekar može povećati Vašu dozu kako bi odredio odgovarajuću
dozu Rosuvastatin Teva filmom obloženih tableta za Vas. Najviša dnevna doza Rosuvastatin Teva
filmom obloženih tableta je 10 mg u djece dobi od 6 do 9 godina te 20 mg u djece dobi od 10 do 17
godina. Dozu treba uzeti jednom dnevno. Rosuvastatin Teva 40 mg filmom obložene tablete ne smiju
se koristiti u djece.

Uzimanje tableta

Progutajte cijelu tabletu s čašom vode.

Uzimajte Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete samo jedanput dnevno. Možete ih uzimati u bilo
koje doba dana, s hranom ili bez nje.
Uzimajte tabletu svaki dan u isto vrijeme kako biste lakše zapamtili uzeti lijek.

Redovita kontrola razine holesterola

Važno je da se obratite ljekaru za redovite kontrole razine holesterola kako biste bili sigurni da Vam je
holesterol reguliran i održan na odgovarajućoj razini.
Vaš ljekar može Vam propisati veću dozu kako bi osigurao uzimanje odgovarajuće količine
Rosuvastatin Teva filmom obloženih tableta.

Ako uzmete više Rosuvastatin Teva filmom obloženih tableta nego što ste trebali
Obratite se svom ljekaru ili najbližoj bolnici za savjet.
Ako odete u bolnicu ili se u bolnici liječite zbog nekog drugog razloga, obavijestite medicinsko osoblje
da uzimate Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete.

Ako ste zaboravili uzeti Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete
Ne brinite već uzmite sljedeću dozu u tačno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste
nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete
Obavijestite svog ljekara ako želite prestati uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete. Ako

prestanete uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete, razina holesterola može se ponovno
povećati.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4.

Moguće nežljene reakcije

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati neželjene reakcije, iako se one neće razviti kod svakoga.
Važno je znati koje su moguće neželjene reakcije. One su obično blage i nestaju nakon kratkog
vremena.

Ako imate bilo koju od sljedećih alergijskih reakcija, odmah prestanite uzimati Rosuvastatin Teva

filmom obložene tablete i potražite medicinsku pomoć:

poteškoće pri disanju, s oticanjem lica, usana, jezika i/ili grla ili bez oticanja

oticanje lica, usana, jezika i/ili grla koje može otežati gutanje

jak svrbež kože (s kvržicama).

Nadalje, prestanite uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete i odmah se obratite svom
ljekaru u slučaju bilo koje neuobičajene boli u mišićima koja traje duže nego što je očekivano. Mišićni
simptomi se javljaju češće kod djece i adolescenata nego kod odraslih. Kao i kod drugih statina, vrlo
mali broj ljudi osjeti neugodno djelovanje lijeka na mišiće, koje rijetko prelazi u oštećenje mišića
potencijalno opasno po život koje se naziva rabdomioliza.

Česte neželjene reacije (javljaju se u 10 do 10 na 100 bolesnika):

glavobolja

bol u želucu

zatvor

mučnina

bol u mišićima

osjećaj slabosti

omaglica

povećanje razine proteina u urinu – razina proteina obično se vraća na normalne vrijednosti bez
potrebe za prestankom uzimanja Rosuvastatin Teva filmom obloženih tableta (samo za
Rosuvastatin Teva40 mg filmom obložene tablete)

šećerna bolest. Veća je vjerojatnost za pojavu šećerene bolesti ako imate visoku razinu šećera i
masti u krvi, prekomjernu tjelesnu težinu i visoki krvni pritisak. Vaš ljekar će Vas pažljivo nadzirati
dok uzimate ovaj lijek.

Manje česte neželjene reakcije (javljaju se u 1 do 10 na 1.000 bolesnika):

osip, svrbež ili druge reakcije na koži

povećanje razine proteina u urinu – razina proteina obično se vraća na normalne vrijednosti bez
potrebe za prestankom uzimanja Rosuvastatin Teva filmom obloženih tablete (samo za
Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg i 20 mg filmom obložene tablete).

Rijetke neželjene reakcije (javljaju se u 1 do 10 na 10.000 bolesnika):

jake alergijske reakcije – znakovi uključuju oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, teško gutanje i
disanje, jaki svrbež kože (s promjenama na koži). Ako mislite da imate alergijsku reakciju,
prestanite uzimati Rosuvastatin Teva filmom obložene tablete i odmah potražite medicinsku
pomoć

oštećenje mišića u odraslih - kao mjeru opreza prestanite uzimati Rosuvastatin Teva filmom
obložene tablete i odmah se obratite svom ljekaru u slučaju bilo koje neuobičajene boli u mišićima
koja traje duže nego što je očekivano

jaka bol u trbuhu (upala gušterače)

povećanje razine jetrenih enzima u krvi.

Vrlo rijetke neželjene reakcije (javljaju se u manje od 1 na 10.000 bolesnika):

žutica (žuta koža i oči)

hepatitis (upala jetre)

tragovi krvi u urinu

oštećenje živaca nogu i ruku (kao što je primjerice obamrlost)

bol u zglobovima

gubitak pamćenja

povećanje dojki u muškaraca (ginekomastija)

Neželjene reakcije nepoznate učestalosti mogu uključivati (iz raspoloživih podataka ne može se

procijeniti učestalost:

proljev

Stevens-Johnsonov sindrom (ozbiljno stanje pri kojem se pojavljuju mjehurići na koži, ustima,
očima i genitalijama)

kašalj

nedostatak zraka

edeme (oticanje)

poremećaje spavanja, uključujući nesanicu i noćne more

poremećaj seksualne funkcije

depresiju

poteškoće s disanjem, uključujući stalni kašalj i/ili nedostatak zraka ili vrućicu

ozljede tetiva

mišićna slabost koja je dugotrajna.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
za lijek, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati Rosuvastatin Teva?

ROSUVASTATIN TEVA MORATE ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE.
Lijek čuvati na temperaturi 30°C.
Rok trajanja lijeka je 36 mjeseci od datuma proizvodnje.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Rok trajanja
odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada.
Pitajte svog farmaceuta kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti
okoliša.

6. Dodatne informacije
Šta Rosuvastatin Teva sadrži?
Aktivna supstanca je rosuvastatin.
Rosuvastatin Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg ili 40 mg filmom obložene tablete sadrže rosuvastatinkalcij, što
odgovara 5 mg, 10 mg, 20 mg ili 40 mg rosuvastatina.
Drugi sastojci su:

Jezgra tablete

-celuloza, mikrokristalna
-laktoza monohidrat
-krospovidon (tip B)
-hidroksipropilceluloza
-natrij hidrogenkarbonat
-magnezijev stearat.

Ovojnica tablete:

-laktoza monohidrat
-hipromeloza 6 cP
-titan dioksid (E 171)
-triacetin
-Rosuvastatin Teva 5 mg filmom obložene tablete sadrže željezo oksid, žuti (E172).
-Rosuvastatin Teva 10 mg, 20 mg i 40 mg filmom obložene tablete sadrže željezo oksid, crveni (E172).

Kako Rosuvastatin teva izgleda i sadržaj pakovanja?
Rosuvastatin Teva od 5 mg je okrugla, bikonveksna, žuta, filmom obložena tableta, obična sa obje
strane.
Rosuvastatin Teva od 10 mg je okrugla, bikonveksna, ružičasta filmom obložena tableta tableta s
razdjelnom crtom na jednoj strani i obična na drugoj strani.
Rosuvastatin Teva od 20 mg je okrugla, bikonveksna, ružičasta filmom obložena tableta s razdjelnom
crtom na jednoj strani i obična na drugoj strani.

Rosuvastatin Teva od 40 mg je ovalna, bikonveksna, ružičasta filmom obložena tableta s razdjelnom
crtom na jednoj strani i obična na drugoj strani.
Rosuvastatin Teva je dostupan u pakovanju od 30 tableta (3x10) u OPA/Al/PVC/Al ili PVC/PVdC/Al
blisteru.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište):
Teva Pharma B.V.
Swensweg 5, Haarlem, Holandija

Proizvođač gotovog lijeka (mjesta puštanja lijeka u promet):
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3, Blauberen , Njemačka
i
PLIVA Hrvatska d.o.o. i
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb,Hrvatska
i
TEVA UK Ltd.
Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, Velika Britanija
i
Teva Pharma B.V.
Swensweg 5 Haarlem, Holandija
i
HBM Pharma s.r.o.
Sklabinská 30, Martin 036 80, Slovačka

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
Rosuvastatin Teva filmom obložena tableta 30 x 5 mg (OPA/Al/PVC//Al blister): 04-07.3-1-6433/15 od
25.05.2016.
Rosuvastatin Teva filmom obložena tableta 30 x 5 mg (PVC/PVdC//Al blister): 04-07.3-1-6434/15 od
25.05.2016.
Rosuvastatin Teva filmom obložena tableta 30 x 10mg (OPA/Al/PVC//Al blister): 04-07.3-1-6435/15 od
25.05.2016.
Rosuvastatin Teva filmom obložena tableta 30 x 10mg (PVC/PVdC//Al blister): 04-07.3-1-6436/15 od
25.05.2016.
Rosuvastatin Teva filmom obložena tableta 30 x 20mg (OPA/Al/PVC//Al blister): 04-07.3-1-6437/15 od
25.05.2016.
Rosuvastatin Teva filmom obložena tableta 30 x 20mg (PVC/PVdC//Al blister): 04-07.3-1-6438/15 od
25.05.2016.
Rosuvastatin Teva filmom obložena tableta 30 x 40mg (OPA/Al/PVC//Al blister): 04-07.3-1-6439/15 od
25.05.2016.
Rosuvastatin Teva filmom obložena tableta 30 x 40mg (PVC/PVdC//Al blister): 04-07.3-1-6727/15 od
25.05.2016.