ROWACHOL

ROWACHOL 13.6 mg kapsula+ 3.4 mg kapsula+ 5 mg kapsula+ 2 mg kapsula+ 6 mg kapsula+ 32 mg kapsula+ 5 mg kapsula

50 želučanootpornih kapsula, mekih (5 PVC/AI blistera po 10 kapsula), u kutiji

Supstance:
alfa pinen borneol cineol kamfen levomentol menton beta pinen
Jačina ATC Oblik
13.6 mg kapsula+ 3.4 mg kapsula+ 5 mg kapsula+ 2 mg kapsula+ 6 mg kapsula+ 32 mg kapsula+ 5 mg kapsula A05AX želučanootporna kapsula, meka

UPUTA ZA PACIJENTA

ROWACHOL
13,6 mg + 3,4 mg + 32,0 mg + 6,0 mg + 5,0 mg + 5,0 mg + 2,0 mg želučanootporna kapsula, meka

(alfa-pinen, beta-pinen, borneol, mentol, menton, kamfen, cineol)

Prije početka uzimanja ovog lijeka pažljivo pročitajte uputu jer sadrži važne obavijesti o Rowachol
želučanootpornim kapsulama, mekim.

Sadržaj upute
1. Šta je Rowachol i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Rowachol
3. Kako se uzima Rowachol
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Rowachol
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE ROWACHOL I ZA ŠTA SE KORISTI
Rowachol su želučanootporne kapsule, meke.
Rowachol kapsule su namijenjene za razbijanje (otapanje ili usitnjavanje) i prolazak (izbacivanje)
žučnih kamenaca. Rowachol pospješuje lučenje žuči i opušta žučne kanaliće. Na taj način smanjuje
bol kod spazma žučnih kanalića. Također olakšava izbacivanje već stvorenih žučnih kamenaca sa
žuči.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ROWACHOL
Nemojte uzimati Rowachol
ako ste alergični na bilo koju od aktivnih supstanci: alfa-pinen, beta-pinen,
borneol, mentol, menton, kamfen, cineol ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (za više detalja vidi dio 2.
„Ostala upozorenja i dio 6. „Dodatne obavijesti“).

Budite oprezni s Rowacholom
Obavijestite svog doktora ili farmaceuta ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi (npr. Varfarin ) ili
lijekove koji se metaboliziraju u jetri (posavjetujte se sa Vašim doktorom ako uzimate ili ste nedavno
uzeli neki drugi lijek uključujući i lijekove koji se izdaju bez recepta).

Uzimanje drugih lijekova sa Rowacholom
Molimo da obavijestite svog doktora ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli neki drugi lijek,
uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta. To se odnosi na:
- Lijekove protiv zgrušavanja krvi (oralni antikoagulansi, npr. Varfarin i lijekovi istog ili sličnog
djelovanja)
- Lijekovi koji se metaboliziraju u jetri (pitajte doktora za savjet).

Trudnoća i dojenje
Pitajte svog doktora ili farmaceuta za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka. Ako ste trudni ili dojite,
Rowachol trebate uzimati samo ako doktor odredi da je potrebno.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama
Nema podataka da Rowachol ima bilo kakve efekte koji bi uticali na sposobnost upravljanja vozilima
ili rada na mašinama.

Ostala upozorenja
Ostali sastojci Rowachola koji mogu prouzrokovati alergijske reakcije su: natrijev
etilparahidroksibenzoat (E215), natrijev propilparahidroksibenzoat (E217) (moguća odgođena
reakcija).

3. KAKO SE UZIMA ROWACHOL
Uvijek uzimajte Rowachol tačno prema uputama vašeg doktora. Ukoliko niste sigurni upitajte svog
doktora ili farmaceuta.
Lijek se uzima kroz usta. Kapsule se moraju progutati cijele. Nemojte ih gristi ili žvakati.

Uobičajena doza za odrasle:

Uzimajte 1 do 2 kapsule 3 puta na dan prije obroka.
Uobičajena doza za djecu od 6 do 14 godina:
Uzimajte 1 kapsulu 2 puta na dan prije obroka.

Ako ste uzeli više Rowachola nego što ste trebali
Ako ste uzeli više kapsula nego što ste trebali razgovarajte sa vašim doktorom ili farmaceutom.

Ako ste zaboravili uzeti Rowachol
Ne uzimajte duplu dozu lijeka kako biste nadoknadili propuštenu dozu. Ako ste zaboravili uzeti lijek,
uzmite ga čim se sjetite. Nakon toga lijek uzimajte kao prije.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Rowachola obratite se svom doktoru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, Rowachol može izazvati rijetke nuspojave, iako se one ne moraju pojaviti kod
svih osoba.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu molimo vas da obavijestite svog doktora ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI ROWACHOL
Rowachol kapsule čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.
Kapsule čuvati na temperaturi do 25°C.
Rowachol se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.
Navedeni rok valjanosti se odnosi na posljednji dan u mjesecu.
Lijekovi se ne smiju bacati u otpadne vode ni u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako ukloniti
lijekove koje više ne trebate. Te će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. DODATNE OBAVIJESTI
Šta Rowachol sadrži
Jedna želučanootporna kapsula, meka, sadrži sljedeće sastojke: α-pinena 13,6 mg, β-pinena 3,4 mg,
mentola 32,0 mg, mentona 6,0 mg, borneola 5,0 mg, kamfena 5,0 mg, cineola 2,0 mg i maslinovog
ulja 33 mg.

Ovojnica kapsule sastoji se od: želatine, glicerola 85%, natrijev etilparahidroksibenzoat (E215),
natrijev propilparahidroksibenzoat (E217), i natrijeva bakar hlorofilina (E141) (100% topljiv u vodi).

Kako Rowachol izgleda i sadržaj pakiranja
Rowachol su ovalne, zelene, meke želatinske želučanootporne kapsule koje sadržavaju zelenkasto
žutu otopinu sa jakim aromatičnim mirisom.

Rowachol je dostupan u pakovanju od 50 kapsula (5 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kartonskoj
kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, Co. Cork, Irska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka
Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, Co. Cork, Irska

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Medical Intertrade d.o.o. Sarajevo
Tvornička 3, 71 210 Ilidža - Sarajevo, BiH

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
ROWACHOL 13,6 mg + 3,4 mg + 32,0 mg + 6,0 mg + 5,0 mg + 5,0 mg + 2,0 mg želučanootporna
kapsula, meka, 50 kapsula broj: 04-07.9-751/13 od 12.08.2014.