ROWATINEX

ROWATINEX 24,8 mg kapsula+ 6,2 mg kapsula+ < 15 mg kapsula+ 3 mg kapsula+ 4 mg kapsula+ 10 mg kapsula+ 4 mg kapsula

50 želučanootpornih kapsula, mekih (5 PVC/AI blistera po 10 kapsula) u kutiji

Supstance:
alfa pinen borneol cineol kamfen anetol fenhon beta pinen
Jačina ATC Oblik
24,8 mg kapsula+ 6,2 mg kapsula+ < 15 mg kapsula+ 3 mg kapsula+ 4 mg kapsula+ 10 mg kapsula+ 4 mg kapsula G04BC želučanootporna kapsula, meka

UPUTA ZA PACIJENTA

Rowatinex® želučanootporne kapsule, meke
(

-pinen, -pinen, kamfen, borneol, anetol, fenhon, cineol)

50 x (24,8 mg + 6,2 mg + 15 mg + 10 mg + 4 mg + 4 mg + 3 mg)

Prije početka uzimanja ovog lijeka pažljivo pročitajte uputu jer sadrži važne obavijesti o Rowatinex
želučanootpornim kapsulama, mekim.

Sadržaj upute
1. Šta je Rowatinex

i za šta se koristi

2. Prije nego počnete uzimati Rowatinex
3. Kako se uzima Rowatinex
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Rowatinex
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE ROWATINEX

I ZA ŠTA SE KORISTI

Rowatinex su želučanootporne kapsule, meke.
Rowatinex pomaže otapanje/razbijanje i uklanjanje (usitnjavanje i eliminaciju) bubrežnih kamenaca i
kamenaca urinarnog trakta.
Rowatinex ublažava mišićni spazam čime smanjuje bol bubrežnih i urinarnih kolika. Pospješuje protok
krvi kroz bubrege i smanjuje upalu koji mogu biti povezani sa prisutnošću bubrežnih kamenaca.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ROWATINEX

Nemojte uzimati Rowatinex ako ste alergični na bilo koju od aktivnih supstanci:

-pinen, -pinen,

kamfen, borneol, anetol, fenhon, cineol ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (za više detalja vidi dio 2
„Ostala upozorenja i dio 6 „Dodatne obavijesti“).

Budite oprezni s Rowatinexom
Obavijestite svog doktora ili farmaceuta ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi ili lijekove koji se
metaboliziraju u jetri.

Uzimanje drugih lijekova sa Rowatinexom
Molimo da obavijestite svog doktora ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli neki drugi lijek,
uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta. To se odnosi na:

Lijekove protiv zgrušavanja krvi (oralni antikoagulansi)

Lijekovi koji se metaboliziraju u jetri (pitajte doktora za savjet).

Trudnoća i dojenje
Pitajte svog doktora ili farmaceuta za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka. Ako ste trudni ili dojite,
Rowatinex trebate uzimati samo ako doktor odredi da je potrebno.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama
Nema podataka da Rowatinex ima bilo kakve efekte koji bi uticali na sposobnost upravljanja vozilima ili
rada na mašinama.

Ostala upozorenja
Ostali sastojci Rowatinexa

koji mogu prouzrokovati alergijske reakcije su: natrijev

etilparahidroksibenzoat (E215), natrijev propilparahidroksibenzoat (E217) (moguća odgođena reakcija)
i boja Sunset Yellow FCF 85% (E110).

3. KAKO SE UZIMA ROWATINEX

Uvijek uzimajte Rowatinex tačno prema uputama vašeg doktora. Ukoliko niste sigurni upitajte svog
doktora ili farmaceuta.

Lijek se uzima kroz usta. Kapsule se moraju progutati cijele. Nemojte ih gristi ili žvakati.
Lijek morate uzimati redovno, prema uputama doktora ili farmaceuta.

Uobičajena doza za odrasle:
Uzimajte 1 kapsulu 4 do 5 puta na dan prije obroka.

Uobičajena doza za djecu od 6 do 14 godina:
Uzimajte 1 do 2 kapsule 2 puta na dan prije obroka.

Ako ste uzeli više Rowatinexa nego što ste trebali
Ako ste uzeli više kapsula nego što ste trebali razgovarajte sa vašim doktorom ili farmaceutom.

Ako ste zaboravili uzeti Rowatinex
Ne uzimajte duplu dozu lijeka kako biste nadoknadili propuštenu dozu. Ako ste zaboravili uzeti lijek,
uzmite ga čim se sjetite. Nakon toga lijek uzimajte kao prije.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Rowatinexa obratite se svom doktoru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Rowatinex može izazvati rijetke nuspojave, iako se one ne moraju pojaviti kod
svih osoba.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu molimo vas da obavijestite svog doktora ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI ROWATINEX

Rowatinex kapsule čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Kapsule čuvati na temperaturi do 25˚C.

Rowatinex se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.
Navedeni rok valjanosti se odnosi na posljednji dan u mjesecu.

Lijekovi se ne smiju bacati u otpadne vode ni u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Te će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Rowatinex sadrži
Jedna želučanootporna kapsula sadržava sljedeće aktivne supstance:

-pinena 24,8 mg, -pinena 6,2

mg, kamfena 15,0 mg, borneola 10,0 mg, anetola 4,0 mg, fenhona 4,0 mg, cineola 3 mg i maslinovog
ulja 33 mg.

Ovojnica kapsule sastoji se od: želatine, glicerola 85%, natrijev etilparahidroksibenzoat (E215),
natrijev propilparahidroksibenzoat (E217), boje Sunset Yellow (E110), boje Quinoline Yellow (E104).

Kako Rowatinex izgleda i sadržaj pakiranja
Rowatinex su žute, ovalne, meke želatinske želučanootporne kapsule koje sadrže blijedožutu ili
zelenkasto žutu otopinu sa jakim aromatičnim mirisom.

Rowatinex je dostupan u blister pakovanju sa 50 kapsula u kartonskoj kutiji.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Medical Intertrade d.o.o. Sarajevo
Tvornička 3
71 210 Ilidža - Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka
Rowa Pharmaceuticals, Ltd., Bantry, Co. Cork, Irska

Za sve podatke o lijeku obratite se nositelju dozvole za stavljanje lijeka u promet.

Lijek se izdaje bez recepta.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Rowatinex 50 x (24,8 mg + 6,2 mg + 15 mg + 10 mg + 4 mg + 4 mg + 3 mg), želučanootporna
kapsula, meka: 04-07.9-750/13 od 30.06.2014.godine