RUDAKOL

RUDAKOL 135 mg tableta

smeđa staklena bočica (Al-PP - zatvarač) sa 50 obloženih tableta, u kutiji

Supstance:
mebeverin
Jačina ATC Oblik
135 mg tableta A03AA04 obložena tableta

RUDAKOL 135 mg obložene tablete
mebeverin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Što se nalazi u ovoj uputi:
1. Što su RUDAKOL tablete i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati RUDAKOL tablete
3. Kako uzimati RUDAKOL tablete
4. Moguće nuspojeve
5. Kako čuvati RUDAKOL tablete
6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije


1. ŠTO SU RUDAKOL TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE
RUDAKOL tablete sadrže mebeverinklorid. Ovaj lijek pripada skupini lijekova koji se zovu spazmolitici.
RUDAKOL se primjenjuje u liječenju simptoma iritabilnog crijeva i sličnih stanja poput kroničnog iritabilnog kolona, spastičke konstipacije, mukoznog kolitisa i spastičkog kolitisa.

Crijevo je u osnovi dugačka mišićna cijev kroz koju prolazi hrana, kako bi se mogla probaviti. Ako se crijevo počne snažno grčiti i stiskati, tada se pojavljuje bol. Način djelovanja ovog lijeka je ublažavanje grčeva, bolova i ostalih simptoma koji prate sindrom iritabilnog crijeva.

Glavni simptomi koji prate sindrom iritabilnog crijeva jesu:
- bol i grčevi u trbuhu
- osjećaj nadutosti i puštanje vjetrova
- proljev (sa ili bez zatvora stolice)
- oskudne, tvrde stolice u obliku kuglica ili trakica.

Simptomi mogu biti različiti od osobe do osobe.


2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI RUDAKOL TABLETE
Nemojte uzimati RUDAKOL tablete:
- ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu Sadržaj pakovanja i dodatne informacije).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku prije nego uzmete RUDAKOL tablete:
- ako imate 40 ili više godina - ako ste ikada imali krv u stolici
- ako Vam je mučno ili povraćate
- ako ste blijedi i iscrpljeni
- ako patite od vrlo izraženog zatvora stolice
- ako imate visoku tjelesnu temperaturu
- ako ste nedavno putovali u inozemstvo
- ako ste trudni ili sumnjate da ste trudni
- ako imate neuobičajeno vaginalno krvarenje ili iscjedak
- ako imate poteškoće ili bolove pri mokrenju.


Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili pak niste sigurni, javite se svom liječniku.
Vaša prehrana i životne navike također mogu pomoći u liječenju simptoma iritabilnog crijeva.

Ako primijetite da određena hrana potiče simptome, tada tu hranu nemojte jesti.
Hrana bogata vlaknima može pomoći Vašem stanju.

Savjetujte se o tome s liječnikom koji će Vam pružiti više informacija.
Nekim ljudima za ublažavanje simptoma pomažu metode opuštanja.
Od pomoći može biti da svakodnevno pronađete nekoliko trenutaka za opuštanje.

Djeca i adolescenti
Ovaj lijek se ne smije davati djeci i adolescentima mlađim od 18 godina.

Drugi lijekovi i RUDAKOL tablete
Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.
Ovo uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta, kao i biljne lijekove.
Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

RUDAKOL tablete s hranom, pićem i alkoholom
RUDAKOL tablete uzmite 20 minuta prije obroka, kad god je to moguće.
Tablete uzmite sa čašom vode.
Tijekom terapije s RUDAKOL tabletama možete konzumirati alkoholna pića.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Tijekom trudnoće ne preporučuje se primjena RUDAKOL tableta.


Upravljanje vozilima i strojevima
Nije vjerojatno da ovaj lijek može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.
RUDAKOL tablete sadrže šećere laktozu i saharozu.
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.3. KAKO UZIMATI RUDAKOL TABLETE
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
RUDAKOL tablete uzmite 20 minuta prije obroka.
Tablete treba uzeti cijele sa čašom vode.
Tablete nemojte gristi. Odrasli i starija populacija Uzimati 1 tabletu tri puta na dan.
Broj tableta se može smanjiti ukoliko dođe do poboljšanja simptoma.
Nemojte uzeti više od 3 tablete na dan.

Obavezno se obratite liječniku ako se simptomi ne poboljšaju ili ako se pojave novi simptomi ili ako ste zabrinuti zbog postojećih simptoma.

Primjena u djece i adolescenata
Ovaj lijek se ne smije davati djeci i adolescentima mlađim od 18 godina.

Ako uzmete više RUDAKOL tableta nego što ste trebali
Ako ste uzeli više RUDAKOL tableta nego što ste trebali, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili se uputite u najbližu hitnu službu.
Ponesite sa sobom preostalu količinu lijeka ili ovu uputu kako bi medicinsko osoblje znalo točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti RUDAKOL tablete
Ako ste propustili uzeti jednu dozu RUDAKOL tableta, učinite to čim se sjetite, osim ako se već približilo vrijeme za sljedeću dozu lijeka.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako prestanete uzimati RUDAKOL tablete
Nemojte prestati uzimati lijek bez da se posavjetujete sa svojim liječnikom, čak i ako se osjećate bolje. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.


4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.
Moguće su alergijske reakcije poput:
- otekline lica, usnica ili jezika
- crveni kožni osip, svrbež, upaljena koža.

U slučaju pojave alergijske reakcije, prestanite uzimati ovaj lijek i odmah se uputite liječniku.


Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.
Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Odsjek za farmakovigilanciju Ksaverska cesta 4 10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Fax: + 385 (0)1 4884 110
Website: www.halmed.hr e-mail: nuspojave@halmed.hr
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka


5. KAKO ČUVATI RUDAKOL TABLETE
Čuvati na temperaturi ispod 25°C.
Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.
Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.
Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite.
Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.


6. SADRŽAJ PAKOVANJA I DODATNE INFORMACIJE
Što RUDAKOL tablete sadrže

Djelatna tvar u RUDAKOL tabletama je mebeverinklorid.
Jedna obložena tableta sadrži 135 mg mebeverinklorida.

Pomoćne tvari su:
Jezgra tablete: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, povidon, talk, magnezijev stearat.
Ovojnica tablete: saharoza, talk, želatina, arapska guma, karnauba vosak.
Patient Information Leaflet PLfD000001/3 Croatia 

Kako izgledaju RUDAKOL tablete i sadržaj pakovanja
RUDAKOL tablete su bijele obložene tablete.
Pakirane su u smeđoj staklenoj bočici s 50 obloženih tableta, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka Na recept, u ljekarni.
Datum revizije upute: Kolovoz, 2012