SILYMARIN FORTE Belupo

SILYMARIN FORTE Belupo 200 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 15 tableta) u kutiji

Supstance:
silimarin
Jačina ATC Oblik
200 mg tableta A05BA03 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

SILYMARIN FORTE Belupo
200 mg filmom obložena tableta

silimarin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži Vama važne podatke.
Ovaj lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga uzimati oprezno kako biste postigli
najbolji učinak.
-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

Obavezno kontaktirajte liječnika ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:
1.

Što je SILYMARIN FORTE Belupo i za što se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati SILYMARIN FORTE Belupo

3.

Kako uzimati SILYMARIN FORTE Belupo

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati SILYMARIN FORTE Belupo

6.

Dodatne informacije

1. ŠTO JE SILYMARIN FORTE Belupo I ZA ŠTO SE KORISTI
SILYMARIN FORTE Belupo je biljni lijek na bazi sikavičinog ploda.
SILYMARIN FORTE Belupo primjenjuje se kod poremećaja funkcije jetre u sljedećim bolestima i
stanjima:
-

kronični hepatitis B i C (upalna bolest jetre)

oštećenje jetre zbog izloženosti alkoholu uz prestanak unošenja alkoholnih pića u organizam

ciroza jetre.

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u djece mlađe od 18 godina zbog nedovoljno podataka o
učinkovitosti i sigurnosti primjene u ovoj dobnoj skupini.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI SILYMARIN FORTE Belupo
Nemojte uzimati SILYMARIN FORTE Belupo:
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak lijeka SILYMARIN FORTE

Belupo.

Budite posebno oprezni sa SILYMARIN FORTE Belupo tabletama
SILYMARIN FORTE Belupo se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 18 godina zbog
nedovoljno podataka o učinkovitosti i sigurnosti primjene u ovoj dobnoj skupini.
Ako ste trudni ili dojite SILYMARIN FORTE Belupo smijete uzimati samo kada je to strogo indicirano i
u dogovoru s liječnikom. Liječenje SILYMARIN FORTE Belupo tabletama je uspješno samo ako
izbjegavate tvari koje oštećuju jetru (npr. alkohol).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove,
uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.
Ovo se odnosi i na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

Uzimanje hrane i pića sa SILYMARIN FORTE Belupo tabletama
Ne preporučuje se konzumacija alkoholnih pića tijekom terapije sa SILYMARIN FORTE Belupo
tabletama.

Trudnoća i dojenje
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Ne postoji dovoljno dokaza ili podataka koji bi ukazivali na učinkovitost i sigurnost primjene
SILYMARIN FORTE Belupo tableta u trudnica i dojilja, te se stoga ne preporučuje primjena ovog
lijeka u trudnica i dojilja.

Ako ste trudni ili dojite, SILYMARIN FORTE Belupo smijete uzimati samo kada je to strogo indicirano i
u dogovoru s liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nema podataka o utjecaju SILYMARIN FORTE Belupo tableta na sposobnost upravljanja vozilima i
strojevima.

3. KAKO UZIMATI SILYMARIN FORTE Belupo
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili
ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

SILYMARIN FORTE Belupo tablete uzimajte cijele s nešto tekućine.

Odrasli
Na početku liječenja i u slučaju težeg oštećenja jetre, uzimajte po jednu tabletu dva puta na dan
tijekom 8 tjedana. Nakon toga preporučuje se nastavak liječenja s po jednom tabletom jednom na
dan.
U slučaju lakšeg oštećenja jetre, od početka liječenja, preporučuje se uzimanje po jedne tablete
jednom na dan.

Duljinu trajanja terapije potrebno je odrediti u dogovoru s liječnikom.
Ukoliko se simptomi bolesti ne poboljšaju ili se pogoršaju tijekom primjene ovog lijeka, potrebno je
posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom.

Rezultati provedenih kliničkih ispitivanja ne upućuju na potrebu ograničavanja trajanja primjene.

SILYMARIN FORTE Belupo se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 18 godina zbog
nedovoljno podataka o učinkovitosti i sigurnosti primjene u ovoj dobnoj skupini.

Ako uzmete više SILYMARIN FORTE Belupo tableta nego što ste trebali
Iako nisu zabilježeni simptomi zbog prekoračenja preporučenog doziranja, javite se Vašem liječniku ili
ljekarniku ako ste uzeli više SILYMARIN FORTE Belupo tableta nego što ste trebali. Ponesite
preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali
točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti SILYMARIN FORTE Belupo
Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, tada je uzmite čim se sjetite, osim ako je već blizu vrijeme za
uzimanje sljedeće redovite doze. U tom slučaju, propuštenu dozu nemojte uzeti, već nastavite s
primjenom lijeka po uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati SILYMARIN FORTE Belupo
Ne očekuju se nikakvi simptomi ukoliko prekinete uzimati ovaj lijek.
U slučaju da Vam je liječnik propisao vrijeme trajanja terapije tada ovaj lijek uvijek primjenjujte kroz
cijelo vrijeme koje je propisano.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi SILYMARIN FORTE Belupo može uzrokovati nuspojave.

Rijetke nuspojave (javljaju se u 1 na 1000 bolesnika)
-

kod primjene većih doza ovog lijeka može doći do pojave proljeva.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)
-

mučnina

glavobolja

alergijske reakcije (moguća je i teška alergijska reakcija npr. anafilaksija).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI SILYMARIN FORTE Belupo
Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Lijek čuvajte na temperaturi do 30

C.

Rok valjanosti:
Rok valjanosti je otisnut na pakovanju.
Rok valjanosti je 36 mjeseci od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju!
SILYMARIN FORTE Belupo se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na
pakovanju.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Što SILYMARIN FORTE Belupo sadrže
Djelatna tvar je sikavičin suhi ekstrakt s aktivnim principom silimarinom.
Jedna filmom obložena tableta sadrži 327,59–362,07 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt, rafiniran i
normiran) iz

Silybum marianum L. Gaertner, fructus (sikavičin plod) (24–27 : 1) što odgovara 200 mg

silimarina izraženo kao silibinin.
Prvo ekstrakcijsko otapalo: 95% vodena otopina acetona.

Pomoćne tvari su manitol; natrijev škroboglikolat, vrste A; karmelozanatrij, umrežena; povidon;
magnezijev stearat; talk; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; hipromeloza; boja titanijev dioksid
(E171); poliakrilat 30 postotna raspršina; makrogol 6000 i boja željezov oksid, žuti (E172).

Kako SILYMARIN FORTE Belupo izgleda i sadržaj pakovanja
SILYMARIN FORTE Belupo tablete su žute, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete.
30 (2x15) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d.
Danica 5, Koprivnica, Republika Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
Belupo, lijekovi i kozmetika, d.d.
Danica 5, Koprivnica, Republika Hrvatska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, Vogošća, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.9-7534/13 od 21.01.2015.