SINDOVIN

SINDOVIN 1 mg viala

1 staklena bočica sa praškom za injekciju/infuziju

Supstance:
vinkristin
Jačina ATC Oblik
1 mg viala L01CA02 prašak za rastvor za injekciju/infuziju