SKOPRYL

SKOPRYL 20 mg tableta

20 tableta (2 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
lizinopril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta C09AA03 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

SKOPRYL
5 mg tableta
10 mg tableta
20 mg tableta
lizinopril

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Skopryl i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Skopryl

3.

Kako uzimati Skopryl

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Skopryl

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE SKOPRYL I ZA ŠTA SE KORISTI

Aktivna supstanca u Skopryl tabletama je lizinopril. On pripada grupi lijekova pod nazivom blokatori
angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE). Skopryl djeluje tako što širi krvne sudove, a time i snižava
visok krvni pritisak. Isto tako olakšava srcu istiskivanje krvi u sve dijelove tijela. Kod pacijenata koji
pate od insuficijencije srca, Skopryl pomaže srcu da radi efikasnije.
Skopryl se primjenjuje za:
- liječenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija),
- liječenje srčane insuficijencije,
- liječenje nedavnog infarkta srca (srčani udar) i
- liječenje bubrežnih komplikacija kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti tipa II i povišenog
krvnog pritiska.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI SKOPRYL

Nemojte uzimati Skopryl:
 ako ste alergični (preosjetljivi) na lizinopril ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (navedenih u dijelu 6),
 ako ste prethodno bili tretirani lijekom iz grupe ACE-inhibitora i ako ste dobili alergijsku reakciju koja
je uzrokovala pojavu otekline ruke, noge, gležnjeva, lica, usana, jezika i/ili grla, te ako otežano dišete
ili gutate (tzv.angioedem),
 ako je neko od krvnih srodnika imao tešku alergijsku reakciju (angioedem) na lijek iz grupe ACE-
inhibitora, ili ako ste Vi imali tešku alergijsku reakciju (angioedem) nepoznatog uzroka,
 ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren,
 ako ste trudni duže od tri mjeseca. Takođe, bolje je izbjegavati uzimanje Skopryl u ranoj trudnoći –
pogledati odjeljak „Trudnoća i dojenje“.

Ukoliko niste sigurni dali se nešto od ovoga odnosi na Vas, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu
prije nego što uzmete Skopryl.

Ako se pri primjeni Skopryl tableta pojavi dugotrajni suvi kašalj, javite se svom ljekaru.

Budite oprezni sa Skoprylom:

 ako imate suženje (stenozu) aorte (aorta je najveća krvna žila koja izlazi iz srca) ili imate suženje
srčanih zalistaka (stenozu mitralnog zaliska),
 ako imate suženje (stenozu) bubrežne arterije,
 ako imate zadebljanje srčanog mišića (hipertrofičku kardiomiopatiju),
 ako imate problem sa krvnim sudovima (kolagena bolest krvnih sudova),
 ako imate niski krvni pritisak (koji se može očitovati kao vrtoglavicu i ošamućenost, naročito pri
ustajanju),
 ako imate probleme s bubrezima ili ste na dijalizi,
 ako imate probleme s jetrom,
 ako imati šećernu bolest (dijabetes).
 Obratite se svom ljekaru prije nego uzmete Skopryl ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u
nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska:
- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, telmisartan,
irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
- aliskiren.
Ljekar Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u
krvi u redovitim intervalima. Pogledati takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Skopryl”
ako ste nedavno imali proliv ili povraćali,
ako ste na dijeti sa smanjenim unosom soli,
ako imate povišeni nivo holesterola te idete na tzv. LDL aferezu,
ako mislite da ste trudni, ili ako planirate trudnoću. Ne preporučuje se primjena Skopryl tableta u
ranoj trudnoći. Ako ste trudni duže od 3 mjeseca, ne smijete uzimati Skopryl (pogledati odjeljak
Trudnoća i dojenje),
ako ste crne rase jer Skopryl u Vas može biti manje efikasan. Takođe, može se očekivati češća
pojava teške alergijske reakcije (tzv. angioedem).

Ukoliko niste sigurni dali se nešto od ovoga odnosi na Vas, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu
prije nego što uzmete Skopryl.

Liječenje alergija kao ubod insekata
Obavijestite svog ljekara ukoliko idete ili namjeravate ići na tzv. postupak desenzibilizacije zbog
alergije, npr. na ubode insekata. Postupak desenzibilizacije smanjuje alergijsku reakciju (npr. na ubod
ose ili pčele), međutim, ponekad može biti uzrokom jače alergijske reakcije ukoliko se tokom tog
postupka primjenjuje neki lijek iz grupe ACE-inhibitora.

Ukoliko idete na neki operativni zahvat.
Recite ljekaru ili stomatologu da uzimate Skopryl prije nego sto dobijete lokalnu ili opštu anesteziju.
Naime, ako se Skopryl uzima istovremeno sa nekim anesteticima, može doći do kratkotrajnog pada
krvnog pritiska (hipotenzije).

Djeca i adolescenti
Lizinopril je bio ispitivan kod djece. Za više informacija razgovarajte sa svojim ljekarom. Skopryl se ne
preporučuje za djecu mlađu od šest godina ili kod djece s teškim oštećenjem bubrega.

Uzimanje drugih lijekova sa Skoprylom
Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste
nedavno uzimali ili biste mogli uzeti, uključujući i one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne lijekove.
Naime, Skopryl može uticati na djelovanje nekog drugog lijeka, i obrnuto, neki drugi lijek može
promijeniti djelovanje Skopryl tableta. Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili preduzeti
druge mjere opreza.

Posebno je važno

da Vaš ljekar ili farmaceut zna ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (pogledati takođe informacije
pod naslovima “Nemojte uzimati Skopryl” i “Budite oprezni sa Skoprylom ako”),
 diuretike (pilule za mokrenje),
 lijekovi za razgradnju krvnih ugrušaka (koji se obično primjenjuju u bolnici),
 beta blokatori, kao sto je atenolol i propranolol,
 nitratni pripravci (lijekovi za srčane probleme),
 nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL), lijekovi koji se koriste za terapiju bolova i artritisa,
 aspirin (acetilsalicilna kiselina), ako uzimate više od 3 grama dnevno,
 lijekovi za liječenje depresije i drugih psihičkih bolesti, uključujući litijum,

 preparati kalijuma ili nadomjesci za so koji sadrže kalijum ili druge lijekove koji povećavaju kalijum u
serumu,
 inzulin ili tablete za liječenje dijabetesa,
 lijekovi za liječenje astme,
 lijekovi koji se primjenjuju kod začepljenosti nosa i sinusa te ostali lijekovi protiv simptoma prehlade
(uključujući i one koji se mogu kupiti bez ljekarskog recepta),
 imunosupresivi (lijekove koji suzbijaju imunološku reakciju organizma),
 alopurinol (lijek za liječenje gihta),
 prokainamid (lijek koji se primjenjuje kada je poremećen ritam srca),
 lijekovi koji sadrže zlato, uključujući natrijum aurotiomalat, koji se primjenjuju u obliku injekcije.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Skopryl
Skopryl tablete možete uzimati prije, tokom ili nakon obroka.

Trudnoća i dojenje
Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Trudnoća

Obavijestite svog ljekara ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Ljekar će Vam savjetovati da
prestanete uzimati Skopryl prije nego što zatrudnite, ili čim saznate da ste trudni i savjetovaće Vam da
uzmete drugi lijek umjesto Skopryla. Skopryl se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smijete ga
uzimate ako ste trudni duže od tri mjeseca, jer ako se primjenjuje u tom periodu, to kod bebe može
prouzrokovati ozbiljna stanja.

Dojenje

Obavijestite svog ljekara ukoliko dojite ili treba da dojite. Skopryl se ne preporučuje majkama koje
doje, tako da će Vam ljekar dati drugu terapiju ako želite da dojite, posebno ako je dijete tek rođeno, ili
je prerano rođeno.

Upravljanje vozilima i mašinama
Kod nekih je osoba moguća pojava zamora i vrtoglavice tokom primjene ovog lijeka. U slučaju ovakve
reakcije na lijek, nemojte voziti i upravljati mašinama.
Zato se prije navedenih aktivnosti preporučuje da utvrdite kako reagirate na uzimanje ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI SKOPRYL

Uvijek uzimajte Skopryl onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se s
ljekarom ili farmaceutom.
Tokom primjene Skopryl tableta, ljekar Vas može uputiti na određene krvne pretrage. Na temelju
rezultata ovih pretraga, ljekar će prilagoditi dozu lijeka koja je optimalna za Vas.

Progutajte tabletu sa čašom vode.
Preporučuje se uzimanje tableta svaki dan u isto vrijeme. Tablete možete uzimati prije ili poslije
obroka.

Uzimanje prve doze lijeka
Upamtite, prva doza kao i povećanje doze lijeka može uzrokovati jači pad krvnog pritiska nego
primjena sljedećih doza lijeka. Pritom je moguća popratna omaglica i ošamućenost čija se pojava
može ublažiti ako prilegnete. Ako ste zbog ovoga zabrinuti, posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Odrasli
Doziranje je prilagođeno svakom pojedinom pacijentu. Početna doza te doza održavanja zavise o vrsti
bolesti zbog koje se lijek primjenjuje te o drugim lijekovima koji se primjenjuju istovremeno.

Povišeni krvni pritisak
Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan.
Uobičajena doza održavanja je 20 mg jedanput na dan.

Srčana insuficijencija
Uobičajena početna doza je 2,5 mg, jedanput dnevno.

Uobičajena doza održavanja je obično 5 mg do 35 mg, jedanput dnevno.

Nakon srčanog udara (akutni infarkt miokarda)
Preporučena početna doza je 5 mg u roku od 24 sata nakon infarkta i 5 mg sljedećeg dana.
Uobičajena doza održavanja je 10 mg, jedanput dnevno.

Bubrežne komplikacije kod šećerne bolesti
Uobičajena doza je 10 mg ili 20 mg jedanput na dan.

Ako ste starija osoba, ako imate bolest bubrega ili ako uzimate diuretik ljekar Vam može dati manju od
uobičajene doze.

Primjena kod djece (uzrasta od šest do 16 godina) i adolescenata sa visokim krvnim pritiskom
Skopryl se ne preporučuje za primjenu kod djece mlađe od šest godina i djece s teškim
poremećajem rada bubrega.
Ljekar će odrediti odgovarajuću dozu za Vaše dijete. Doza zavisi o tjelesnoj masi djeteta.
Za djecu koja su tjelesne mase između 20 i 50 kg, uobičajena početna doza je 2,5 mg jednom na
dan.
Za djecu koja su tjelesne mase iznad 50 kg, uobičajena početna doza je 5 mg jednom dnevno.

Ako uzmete više Skopryl nego što ste trebali
Ako uzmete više Skopryl tableta nego što ste trebali, odmah se obratite svom ljekaru ili u najbližu
zdravstvenu ustanovu. Pri primjeni prevelike doze lijeka najčešća je pojava vrtoglavica i palpitacija
(nepravilno i/ili ubrzano lupanje srca).

Ako ste zaboravili uzeti Skopryl
Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!
Ako ste zaboravili uzeti Skopryl, propuštenu dozu lijeka uzmite sto prije. Međutim, ako je uskoro
vrijeme za sljedeću dozu, tada preskočite propuštenu dozu lijeka.

Ako prestanete uzimati Skopryl
Nemojte prestati uzimati lijek Skopryl unatoč tome što se dobro osjećate, prije nego što Vam je ljekar
to preporučio. Ova terapija je dugotrajna, i zahtjeva redovito uzimanje lijeka svakoga dana.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Skopryla, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Skopryl može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Ako imate sljedeću reakciju pri uzimanju lijeka, prestanite da uzimate lijek i odmah potražite ljekarsku
pomoć:
teška alergijska reakcija (rijetko neželjeno dejstvo koje se javlja kod 1 do 10 slučajeva na 10.000
pacijenata). Ova reakcija uključuje naglu pojavu:

- otekline lica, usana, jezika i/ili grla, što može izazvati otežano gutanje.
- teškog i naglog oticanja ruku, nogu i gležnjeva,
- poteškoće s disanjem,
- jak svrab kože (s pojavom kvržica);

teške kožne promjene, kao što je nagla pojava osipa, osjećaja žarenja, crvenila i ljuštenja kože (vrlo
rijetka neželjena dejstva koja se pojavljuju u manje od 1 slučaja na 10.000 pacijenata);
simptomi infekcije kao što je povišena tjelesna temperatura i opće loše stanje, ili povišena tjelesna
temperatura sa simptomima ograničene infekcije kao što je grlobolja, simptomi upale ždrijela, usta ili
mokraćnih putova (vrlo rijetka neželjena dejstva koja se pojavljuju kod manje od 1 slučaja na 10.000
pacijenata).

Ostala moguća neželjena dejstva:
Česta neželjena dejstva
(javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika, ali kod više od jednog na
100 korisnika):

glavobolja,
vrtoglavica ili ošamućenost, posebno pri ustajanja iznenada,
proliv,
dugotrajni suvi kašalj,
povraćanje
bubrežne probleme (sa odstupanjima u rezultatima krvnih pretraga).

Manje česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika, ali kod više od
jednog na 1.000 korisnika):
promjene u raspoloženju,
promjene u boji prstiju na rukama i nogama (u početku blijedo plava a kasnije crvena boja) i/ili pojave
bockanja i pečenje u prstima ruku i nogu,
promjene u osjetu ukusa,
pospanost
vrtoglavica (vertigo),
poteškoće spavanja,
moždani udar
lupanje srca,
curenje iz nosa,
mučnina,
bolovi u stomaku ili poremećaj probave,
kožni osip i svrab,
problemi s erekcijom (impotencija),
zamor i slabost (gubitak snage),
prekomjerno snižavanje krvnog pritiska može se pojaviti kod osoba koje boluju od koronarne
arterijske bolesti, suženje aorte (aortna stenoza) ili bubrežne arterije (renalna arterijska stenoza),
suženje srčanih zalistaka (mitralna stenoza), zadebljanje srčanog mišića (hipertrofična
kardiomiopatija). Ako Vam se ovo desi možrete osjetiti vrtoglavicu ili ošamućenost, posebno pri
ustajanja iznenada.
odstupanja u rezultatima krvnih pretraga koje pokazuju rad jetre i bubrega,
infarkt srca,
vizuelne i/ili auditivne halucinacije.

Rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika, ali kod više od jednog
na 10.000 korisnika):
zbunjenost,
koprivnjača (urtikarija),
suva usta,
opadanje kose,
psorijaza (kožni problem),
promjena osjeta mirisa,
povećanje grudi kod muškaraca.
odstupanja u krvnoj slici (ljekar može periodički provjeriti Vašu krv kako bi se utvrdilo utiče li lijek na
sastav krvi). Ove promjene se ponekad manifestuju kao pojava zamora, bljedoće, bol u grlu i mogu biti
praćeni groznicom, bolom u zglobovima i mišićima, kao i oticanjem zglobova ili limfnih čvorova ili
povećanom osjetljivošću na sunčevo svjetlo.
niske vrijednosti natrijuma u krvi (simptomi mogu biti zamor, glavobolja, mućnina, povraćanje).
nagla insuficijencija bubrega.

Vrlo rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 10.000 korisnika, ali kod više od
jednog na 100.000 korisnika):
sinuzitis (bol osjećaj pritiska u području obraza ili očiju),
sviranje (šištanje) u grudima,
pad nivoa šećera u krvi (hipoglikemija). Moguća je pojava osjećaja gladi ili slabosti, znojenja i
ubrzanog rada srca,
upala pluća. Moguća je pojava kašlja, nedostatak vazduha i povišene tjelesne temperature
(groznica),
žuta obojenost kože i/ili očiju (žutica),
upala jetre. Moguća je pojava gubitka apetita, žutila kože i bjeloočnica te tamno obojana mokraća,
upala gušterače, koja je popraćena umjerenom do jakom boli u trbuhu,
teške bolesti na koži (crvenilo, pojava mjehurića i ljuštenje kože),

znojenje,
smanjeno mokrenje, ili potpuni prestanak mokrenja,
insuficijencija jetre,
čvorovi,
upala crijeva.

Učestalost nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)
simptomi depresije,
nesvjestica.

Neželjena dejstva prijavljena tokom primjene lijeka kod djece odgovaraju onima zabilježenim tokom
primjene lijeka kod odraslih.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI SKOPRYL

Skopryl morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Skopryl se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi
se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25 °C.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Skopryl sadrži
 Aktivna supstanca je lizinopril.
Jedna tableta sadrži 5 mg lizinoprila (u obliku lizinopril dihidrata).
Jedna tableta sadrži 10 mg lizinoprila (u obliku lizinopril dihidrata).
Jedna tableta sadrži 20 mg lizinoprila (u obliku lizinopril dihidrata).

 Pomoćne supstance: manitol, kalcijum-fosfat dibazičan bezvodni, kukuruzni skrob, skrob
preželatinizovani, povidon, magnezijum-stearat, boja gvožđe oksid-žuta E172. Tablete od 20 mg,
takođe sadrže i boju gvožđe oksid-crvenu E172.

Kako Skopryl izgleda i sadržaj pakovanja
 Skopryl 5 mg tablete su blijedožute, okrugle, ravne tablete s prelomnom crtom na jednoj strani.

 Skopryl 10 mg tablete su blijedožute, okrugle, bikonveksne tablete s prelomnom crtom na jednoj

strani.
 Skopryl 20 mg tablete su svijetloružičaste, okrugle, bikonveksne tablete s prelomnom crtom na

jednoj strani.

Tablete su pakovane u blister pakovanje АL/PVC folije, svaki po 10 tableta.
Kutija sadrži 20 tableta (2 blistera) ili 30 tableta (3 blistera), uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka

Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

Skopryl, tableta, 20 x 5 mg: 04-07.3-2-5896/16 od 31.01.2017.
Skopryl, tableta, 20 x 10 mg: 04-07.3-2-4119/16 od 31.01.2017.
Skopryl, tableta, 20 x 20 mg: 04-07.3-2-4121/16 od 31.01.2017.