SNUP 0,05%

SNUP 0,05% 5 mg0 mL

10 ml spreja za nos rastvora (HDPE bočica sa PP/PE čelik sprej pumpom za doziranje i plastičnim poklopcem) u kutiji

Supstance:
ksilometazolin
Jačina ATC Oblik
5 mg0 mL R01AA07 sprej za nos, rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

SNUP

0,05%

sprej za nos, rastvor

ksilometazolin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek jer sadrži važne
informacije za Vas.
Uvijek upotrebljavajte ovaj lijek tačno kao što je propisano u ovom Uputstvu ili kao što su Vam rekli
Vaš ljekar ili farmaceut.

Čuvajte ovo uputstvo. Možda će biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Razgovarajte sa Vašim farmaceutom ako Vam je potrebno više informacija ili savjet.

Ako se kod Vas pojave neka neželjena dejstva obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo
se odnosi i na moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu.

Razgovarajte sa ljekarom ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije poslije 7 dana.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek SNUP

i čemu je namijenjen

2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek SNUP
3. Kako se upotrebljava lijek SNUP
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek SNUP
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK SNUP

I ČEMU JE NAMIJENJEN?

SNUP

sprej za nos, rastvor, je lijek za nos (protiv začepljenja) koji sadrži alfa simpatomimetičku

supstancu ksilometazolin.
Ksilometazolin sužava krvne sudove i djeluje protiv začepljena na sluznicu nosa.

SNUP se koristi za:

Za odčepljenje nosa kod prehlada, curenja iz nosa (vazomotorni rinitis), alergijskih prehlada
(rhinitis alergica).

Olakšavanje protoka sekreta kod upale paranazalnih sinusa i katara srednjeg uha koji je
praćen prehladom.

SNUP 0,05% sprej za nos, rastvor, namijenjen je za djecu starosti od 2 do 6 godina.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK SNUP

Lijek SNUP

ne smijete koristiti:

Ukoliko ste preosjetljivi (alergični) na ksilometazolin hidrohlorid ili na bilo koji sastojak lijeka
(navedeni su dijelu 6).

Ukoliko imate neki oblik hronične prehlade (rhinitis sicca).

U stanju poslije hirurškog uklanjanja epifize kroz nos (transsfenoidalnu hipofizektomiju) ili
drugih hirurških intervencija koje izlažu čvrstu ovojnicu mozga (dura mater).

Kod djece mlađe od 2 godine.

Kada uzimate lijek SNUP, posebno vodite računa ukoliko:
Postoje pojedinačni izvještaji o ozbiljnim neželjenim dejstvima (posebno respiratorni zastoj) poslije
primjene u terapijskim dozama. Predoziranje se mora izbjeći na bilo koji način

SNUP 0,05% sprej za nos, rastvor, treba upotrebljavati samo nakon razgovora sa Vašim ljekarom kod
slijedećih bolesti ili stanja:

Kod pacijenata koji se liječe inhibitorima monoaminooksidaze i drugim lijekovima koji mogu
da povećaju krvni pritisak.

Kod povećanog očnog pritiska, naročito kod glaukoma uskog ugla.

Kod ozbiljnih kardiovaskularnih oboljenja (npr. koronarna bolest srca) i visok krvni pritisak
(hipertenzija).

Kod tumora nadbubrežne žlijezde (feohromocitom).

Kod poremećaja metabolizma kao što su pojačana aktivnost štitne žlijezde (hipertireoidizam) i
dijabetes.

Kod uvećanja prostate.

Kod pacijenata koji imaju porfiriju (metabolički poremećaj).

Dugotrajna upotreba lijekova za odčepljenje nosa može dovesti do hroničnog otoka i eventualno
stanjivanja sluznice nosa.
Da bi se održalo bar djelimično disanje kroz nos SNUP treba najprije ukapati u jednu nozdrvu i kasnije
u drugu nozdrvu, ali tek kada problemi nestanu.

Djeca
SNUP 0,05% se ne smije davati djeci mlađoj od 2 godine.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta, homeopatske lijekove ili visoke doze

vitamina.

Istovremena primjena lijeka SNUP 0,05% sa nekim lijekovima koji poboljšavaju raspoloženje (MAO
inhibitori tipa tranilcipromina ili triciklički antidepresivi) kao i lijekovi koji povećavaju krvni pritisak
mogu, zbog dejstva na srce i cirkulaciju, dovesti do povećanja krvnog pritiska.

Uticaj lijeka SNUP

na trudnoću, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate da imate bebu posavjetujte se sa
Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
SNUP 0,05% ne treba da koriste trudnice ili dojilje osim po preporuci ljekara koji je pažljivo procijenio
odnos koristi i rizika zbog toga što nije određena bezbjedna doza. Obzirom da predoziranje može da
smanji snabdijevanje fetusa krvlju ili da smanji lučenje mlijeka preporučene doze se ne smiju
premašiti u toku trudnoće i dojenja.

Uticaj lijeka SNUP

na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama

Ne očekuju se neželjena dejstva ako se lijek koristi kao što je preporučeno.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK SNUP

Lijek SNUP uzimajte uvijek tačno onako kako je napisano u ovom uputstvu. Ako niste sigurni

provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Nemojte da prekoračite preporučenu dozu i trajanje liječenja.
Ukoliko nije drugačije preporučio Vaš ljekar djeca starosti od 2 do 6 godina po potrebi treba da dobiju
jednu dozu SNUP 0,05% spreja za nos u svaku nozdrvu do tri puta dnevno.

Način upotrebe

SNUP je namijenjen za primjenu u nos.

Trajanje upotrebe

SNUP 0,05% se ne smije upotrebljavati duže od 7 dana osim po preporuci ljekara.

Prije ponovne upotrebe ovog lijeka sačekajte nekoliko dana.
Pacijenti sa hroničnom prehladom mogu koristiti ovaj lijek samo pod nadzorom ljekara, zbog rizika
pojave atrofije sluzokože nosa.
Ukoliko imate utisak da SNUP djeluje previše jako ili previše slabo obratite se Vašem ljekaru.

Ako ste uzeli više lijeka SNUP

nego što je trebalo

Odmah obavijestite Vašeg ljekara.
Trovanja mogu nastati poslije značajnog predoziranja ili slučajne upotrebe ovog lijeka. Klinička slika
trovanja lijekom SNUP može da bude zbunjujuća jer se faze stimulacije mogu smjenjivati sa fazama
supresije centralnog nervnog i kardiovaskularnog sistema.

Posebno se kod djece često javljaju dejstva na centralni nervni sistem poslije predoziranja sa
simptomima kao što su grčevi i koma, usporen rad srca, respiratorni zastoj kao i povišen krvni pritisak
koji zamjenjuje nizak krvni pritisak.

Simptomi stimulacije centralnog nervnog sistema su anksioznost, agitacija, halucinacije i grčevi.
Simptomi inhibicije centralnog nervnog sistema su snižavanje tjelesne temperature, letargija,
nesanica i koma.
Takođe se mogu pojaviti slijedeći simptomi: sužavanje zjenica (mioza), proširenje zjenica (midrijaza),
znojenje, groznica, blijedilo, plava boja kože zbog nedostatka kiseonika u krvi (cijanoza), mučnina,
povraćanje, puls ili previše brz ili previše spor, neparavilan rad srca, zastoj srca, zaki otkucaji srca,
povećanje ili smanjenje krvnog pritiska, otok pluća (zadržavanje vode u plućima), depresija disanja
(plitko usporeno disanje), zastoj disanja (apneja), psihogeni poremećaji.

Poslije trovanja odmah obavijestite ljekara, a neohodni su praćenje i liječenje u bolnici.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek SNUP

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Nastavite sa uzimanjem lijeka kao što je propisano u uputstvu.
Ako imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek SNUP, kao i svi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod
svih.

Procjena neželjenih dejstava zasniva se na sljedećim frekvencijama:

Veoma često

Javlja se kod više od 1 od 10 korisnika

Često

Javlja se kod više od 1 do 10 na 100 korisnika

Manje često

Javlja se kod više od 1 do 10 na 1000 korisnika

Rijetko

Javlja se kod više od 1 do 10 na 10000 korisnika

Veoma rijetko

Javlja se kod manje od 1 na 10000 korisnika

Nepoznato

Frekvencija se ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka

Poremećaji imunog sistema

Manje često: reakcije preosjetljivosti (erupcije na koži, svrab, oticanje kože i mukoznih membrana).

Psihijatrijski poremećaji

Veoma rijetko: nemir, nesanica, halucinacije (uglavnom kod djece).

Poremećaji nervnog sistema

Veoma rijetko: glavobolja, grčevi (posebno kod djece).

Poremećaji srca

Rijetko: jači otkucaji srca, ubrzan rad srca (tahikardija).
Veoma rijetko: aritmije srca.

Vaskularni poremećaji

Rijetko: povišen krvni pritisak

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Često: osjećaj gorenja i suvoće sluznice u nosu, šmrkanje.
Manje često: snažan osjećaj blokiranog nosa (pojačano začepljenje nosa) sa prestankom dejstva

lijeka, krvarenje iz nosa.

Veoma rijetko: respiratorni zastoj (prijavljen poslije primjene ksilometazolina kod male djece i

novorođenčadi).

Opšti poremećaji i stanja na mjestu primjene

Veoma rijetko: zamor (pospanost, sedacija).

Ako se kod Vas pojavi bilo koji od neželjenih dejstava obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo se
odnosi i na neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.
5. KAKO ČUVATI LIJEK SNUP

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
5 godina.
Poslije prvog otvaranja lijek čuvati na temperaturi do 25ºC i ne upotrebljavati duže od 12 mjeseci.

Nemojte koristiti lijek SNUP poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe
ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 30

C.

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek SNUP

SNUP 0,05% sprej za nos, rastvor
Aktivna supstanca je ksilometazolin (u obliku ksilometazolin-hidrohlorida).
10 ml spreja za nos, rastvora sadrži 5 mg ksilometazolin-hidrohlorida.
Jedna aplikacija lijeka (oko 0,09 ml rastvora) sadrži 0,045 mg ksilometazolin-hidrohlorida.
Ostali sastojci su: kalijum dihidrogenfosfat; morska voda, prečišćena; voda, prečišćena.

Kako izgleda lijek SNUP i sadržaj pakovanja

SNUP 0,05% sprej za nos, rastvor
Sprej za nos, rastvor, je bistra, bezbojna tečnost.
Lijek je pakovan u višedozne bočice od HDPE (10 ml) sa PP/PE čelik sprej pumpom za doziranje na
vratu bočice i plastičnim poklopcem. Spoljnje pakovanje lijeka je složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
SNUP 0,05%

broj dozvole: 04-07.3-1-3325/14 od 28.10.2015.