SOLIDAGOREN

SOLIDAGOREN 7.9 ml0 mL+ 7.9 ml0 mL+ 7.9 ml0 mL

20 ml oralne tečnosti u staklenoj bočici, u kutiji

Supstance:
vodeno-etanolni ekstrakt herbe zlatice herbe gusije trave i herbe rastavića
Jačina ATC Oblik
7.9 ml0 mL+ 7.9 ml0 mL+ 7.9 ml0 mL G04BX oralna tečnost

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

SOLIDAGOREN
7,9 ml/10 ml oralna tečnost

Vodeno-etanolni ekstrakt herbe zlatice, herbe gusje trave, herbe rastavića

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lijek može se nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite
lijek Solidagoren, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

-

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

-

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom ljekaru.

-

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitat ćete:

1.

Šta je lijek SOLIDAGOREN i čemu je namijenjen

2.

Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek SOLIDAGOREN

3.

Kako se upotrebljava lijek SOLIDAGOREN

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lijek SOLIDAGOREN

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK SOLIDAGOREN I ČEMU JE NAMIJENjEN
Solidagoren se tradicionalno koristi za ispiranje mokraćnih puteva i povećanje protoka urina. Zajedno za obilnim
unosom tečnosti (2 litra) može se koristiti u sprječavanju taloženja mokraćnog pijeska u bubrezima i stvaranja
mokraćnog kamenca. Solidagoren se može koristiti kao potporna (istovremena) terapija kod blagih simptoma
zapaljenja urinarnog trakta. Ovo se temelji samo na tradiciji i dugogodišnjoj upotrebi.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK SOLIDAGOREN

Lijek Solidagoren ne smijete koristiti:

- ako ste preosetljivi na aktivnu supstancu ili druge sastojke lijeka.
- u slučaju alergije na biljke iz familije Asteraceae.

Kada uzimate lijek Solidagoren posebno vodite računa:
- u slučaju nakupljanja vode u tkivima (edem) uzrokovanim oslabljenom srčanom ili bubrežnom funkcijom. Ovo
upozorenje je naročito važno kod starijih osoba.

U slučaju pojave krvi u mokraći, povišene tjelesne temperature ili simptoma koji traju duže od 5 dana, potrebno
je konsultovati ljekara.

Djeca:
Ne preporučuje se primjena lijeka Solidagoren kod djece mlađe od 12 godina, uslijed nedovoljnih podataka o
njegovoj bezbjednosti i efikasnosti u navedenom uzrastu.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one koji
se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.
Ispitivanja interakcija nisu rađena.
Uslijed sadržaja alkohola, moguć je utjecaj ovog lijeka na dejstvo drugih lijekova.
Do sada nema poznatih interakcija.

Primjena lijeka Solidagoren u periodu trudnoće i dojenja
Pošto nema dostupnih podataka o sigurnoj primjeni u periodu trudnoće i dojenja, Solidagoren ne treba uzimati u
periodu trudnoće i dojenja.

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Utjecaj lijeka Solidagoren na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema posebnih upozorenja i ne treba očekivati negativan utjecaj lijeka Solidagoren na psihofizičke sposobnosti
prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Solidagoren
Ovaj lijek sadrži 45 vol. % etanola (alkohola). Ako se uzima po uputstvu za doziranje, unosi se 0,6 g alkohola
uzimanjem 30 kapi lijeka. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja u liječenju
trudnica i dojilja, djece i visoko rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.
Moguć je utjecaj na druge lijekove u smislu smanjenja ili povećanja njihovog dejstva.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK SOLIDAGOREN
Lijek Solidagoren uzimajte uvijek tačno onako kako je objašnjeno u ovom uputstvu.
Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ukoliko Vaš ljekar nije propisao drugačije, uobičajena doza je:
Odrasli i djeca starija od 12 godina: 20 - 30 kapi tri puta na dan. 30 kapi odgovara 1,4 ml.
Solidagoren treba uzimati uz veliku količinu tečnosti.
Napomena: Za vrijeme tretmana, potrebno je unositi velike količine tečnosti u organizam.

Trajanje tretmana
Dužina upotrebe ovog lijeka praktično nije ograničena. (vidjeti odjeljak 2)

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom ljekaru.

Ako imate utisak da Solidagoren djeluje suviše jako ili suviše slabo, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli više lijeka Solidagoren nego što je trebalo
Ako ste slučajno odjednom uzeli dvostruko ili trostruko veću dozu lijeka od preporučene (tj. 40-90 kapi), u pravilu,
ne javljaju se neželjene posljedice. U tom slučaju, nastavite sa uzimanjem lijeka prema uputstvu za doziranje. U
slučaju značajnog predoziranja lijeka, može doći do pojačanja neželjenih dejstava (vidjeti odjeljak 4 Moguća
neželjena dejstva). U tom slučaju, molimo Vas, konsultujte ljekara ili farmaceuta.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Solidagoren
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Jednostavno, nastavite da uzimate Solidagoren
kao što Vam je to propisao ljekar ili kako je navedeno u ovom uputstvu.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog ljeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA
Lijek Solidagoren, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava klasifikuje se kao:
Veoma često:

(≥1/10)

Često:

(≥1/100 - <1/10)

Povremeno:

(≥1/1000 - <1/100)

Rijetko:

(≥1/10 000 - <1/1000)

Veoma rijetko:

(<1/10 000)

Nije poznato: (ne može se procijeniti na osnovu raspoloživih podataka)

Registracija neželjenih dejstava uključuje sva neželjena dejstva koja su se pojavila u toku tretmana zlaticom,
gusjom travom ili rastavićem, uključujući i slučajeve upotrebe većih doza ili dužeg trajanja tretmana.

Veoma rijetko: reakcije preosjetljivosti ili alergijske reakcije.
Nije poznato: blagi gastrointestinalni simptomi.
U slučaju prvih znakova reakcije preosjetljivosti (npr. osip na koži), treba prekinuti terapiju ovim lijekom.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku,
kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK SOLIDAGOREN

Čuvati van dohvata djece.

Rok upotrebe
3 godine.
Nemojte koristiti lijek Solidagoren poslije isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i bočici.
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.
Rok upotreba nakon otvaranja: 3 mjeseca.

Čuvanje
Lijek čuvati na temperaturi do 25

C. Čuvati u originalnom pakovanju.

Neiskorišteni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Solidagoren
Aktivna supstanca: 10 ml (= 9,5 g) oralne tečnosti sadrži 7,9 ml etanolnog ekstrakta (1:1,5-2,1)

Solidago

gigantea L., herba (herba zlatice), Potentilla anserine L., herba (herba gusje trave) i Equisetum arvense L., herba

(herba rastavića) u odnosu 4,2:1,4:1.
Rastvarač za ekstrakciju: etanol 50% (v/v).

Ostali sastojci su: prečišćena voda; etanol 96% (v/v).

Kako izgleda lijek Solidagoren i sadržaj pakovanja

Bistra tečnost braon boje.
Veličina pakovanja: bočica 20 ml

Proizvođač:
Dr. Gustav Klein GmbH & Co.KG
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Njemačka

Proizvođač gotovog lijeka:
Dr. Gustav Klein GmbH & Co.KG
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Njemačka

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet u BiH:
Alpen Pharma d.o.o.
Palih boraca lok 2
78 000 Banja Luka
BiH

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Solidagoren 7,9 ml/10ml, oralna tečnost, 20 ml: 04-07.3-1-487/14 od 10.02.2016.