SPIOLTO RESPIMAT

SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg doza+ 2,5 µg doza

1 inhalator i 1 uložak (30 doza), u kutiji

Supstance:
tiotropijum-bromid olodaterol
Jačina ATC Oblik
2,5 µg doza+ 2,5 µg doza R03AL06 rastvor za inhaliranje