STAMARIL

STAMARIL ≥ 1000 i.j./0.5 mL

1 staklena bočica sa praškom za suspenziju za injekciju i 1 napunjena staklena šprica sa 0,5 ml rastvarača, u kutiji

Supstance:
živa atenuisana vakcina protiv žute groznice
Jačina ATC Oblik
≥ 1000 i.j./0.5 mL J07BL01 prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju