STREPSILS mentol i eukaliptus

STREPSILS mentol i eukaliptus 0.6 mg Pastila, Lozenga+ 1.2 mg Pastila, Lozenga+ 8 mg Pastila, Lozenga

24 pastile (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 12 pastila ) u kutiji

Supstance:
levomentol 2 4-dihlorbenzil alkohol amilmetakrezol
Jačina ATC Oblik
0.6 mg Pastila, Lozenga+ 1.2 mg Pastila, Lozenga+ 8 mg Pastila, Lozenga R02AA20 pastila

UPUTA O LIJEKU ZA PACIJENTA

STREPSILS

Mentol i eukaliptus

0,6 mg + 1,2 mg +8 mg

pastila

amilmetakrezol + 2,4-dihlorbenzilalkohol + levomentol

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek, jer ono sadrži važne informacije za
Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek
Strepsils

mentol i eukaliptus, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi upotrebom lijeka ne poboljšaju, ili se pogoršaju nakon 3 dana upotrebe, trebate
se obratiti svom ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Sadržaj uputstva:

1. Šta je Strepsils mentol i eukaliptus i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Strepsils mentol i eukaliptus
3. Kako uzimati Strepsils mentol i eukaliptus
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Strepsils mentol i eukaliptus
6. Dodatne informacije

1.

Šta je Strepsils mentol i eukaliptus i za šta se koristi

Strepsils mentol i eukaliptus su okrugle pastile plave boje, karakterističnog ukusa na
mentol, sa utisnutim "Strepsils" zaštitnim znakom sa obje strane pastile.

Lijek je namenjen za ublažavanje simptoma upale sluzokože usne duplje i ždrijela.

Jedna pastila Strepsils mentol i eukaliptus sadrži aktivne sastojke:

Amilmetakrezol ...............................0,6 mg
2,4 – dihlorbenzil alkohol ................ 1,2 mg
Levomentol......................................8.0 mg

Pomoćni sastojci: Vinska kiselina, eterično ulje eukaliptusa, boja indigo karmin (E132), tečna
saharoza,

tečna

glukoza.

2.

Prije nego počnete uzimati Strepsils mentol i eukaliptus

Upozorite svog ljekara ukoliko uzimate druge lijekove, bolujete od neke hronične bolesti, imate poremećaj
metabolizma

ili

ste

alergični

na

lijekove.

Ovaj lijek se preporučuje za primjenu kod odraslih, djece starije od 6 godina i starijih osoba. Djeca mlađa
od 6 godina ne treba da koriste ovaj lijek.

Nemojte uzimati Strepsils mentol i eukaliptus

ako ste alergični na 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, levomentol ili bilo koji drugi sastojak
lijeka;

ukoliko ste mlađi od 6 godina.

Budite oprezni sa Strepsils mentol i eukaliptus:

ako imate netoleranciju na određene šećere poput fruktoze, glukoze-galaktoze i saharoze-
izomaltaze. Ovakve vrste alergija obično potvrđuje Vaš ljekar. Nepodnošenje nekih šećera može
biti uzrokovano nedostatkom enzima fruktoza-1-fosfat aldolaze (uzrokuje nepodnošenje fruktoze),
malapsorpcijom glukoze-galaktoze i nedostatkom saharoze-izomaltaze.

Uzimanje drugih lijekova sa Strepsils mentol i eukaliptus:
Nisu poznate klinički značajne interakcije.

Uzimanje hrane i pića sa Strepsils mentol i eukaliptus:
Nisu poznate interakcije.

Trudnoća i dojenje
Ne postoji dovoljan broj podataka o primjeni lijeka Strepsils mentol i eukaliptus tokom trudnoće i dojenja.
Kao i kod primjene ostalih lijekova u toku trudnoće i dojenja, prije primjene lijeka Strepsils mentol i
eukaliptus potrebno je posavjetovati se sa ljekarom.

Upravljanje vozilima i mašinama
Lijek Strepsils mentol i eukaliptus nema uticaja ili ima zanemariv uticaj na sposobnost vožnje i upravljanje
mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima ovog lijeka
Ovaj lijek sadrži saharozu i glukozu. Ne treba da ih uzimaju osobe sa nedostatkom enzima saharoza-
izomaltaza, poremećajem apsorpcije glukoze/galaktoze ili nasljednom nepodnošljivošću fruktoze.

3.

Kako uzimati Strepsils mentol i eukaliptus:

Odrasli:
Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2-3 sata, a najviše 12 pastila unutar 24 sata.

Starije osobe:
Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih osoba.

Pedijatrijska populacija:

Djeca starija od 6 godina:
Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2-3 sata, a najviše 12 pastila unutar 24 sata.

Djeca mlađa od 6 godina:
Djeca mlađa od 6 godina ne treba da uzimaju ovaj lijek.

Ako uzmete više Strepsils mentol i eukaliptus nego što ste trebali:

Možete osjetiti stomačnu nelagodu.
Prestanite s upotrebom lijeka i potražite savjet ljekara ili farmaceuta.

Ako ste zaboravili uzeti lijek:

Nemojte uzeti duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu. Nastavite uzimati lijek prema uputstvu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka Strepsils mentol i eukaliptus obratite
se svom ljekaru ili farmaceutu.

4.

Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi Strepsils mentol i eukaliptus može izazvati neželjena djelovanja.

Neželjena djelovanja se javljaju veoma rijetko ako se pridržavate preporučenih doza.

Neželjena dejstva do kojih može doći tokom liječenja lijekom Strepsils mentol i eukaliptus, razvrstana su
prema učestalosti u sljedeće grupe:

- veoma česte (≥ 1/10),
- česte (≥ 1/100 do < 1/10),
- povremene (≥ 1/1000 do < 1/100),
- rijetke (≥ 1/10.000 do < 1/1000),
- veoma rijetke (< 1/10.000), nepoznata učestalost (nije moguće ocijeniti iz raspoloživih podataka).

Nepoznata učestalost:

Mogu se javiti reakcije preosjetljivosti,

bol u predjelu stomaka, mučnina, preosjetljivost jezika na dodir,

osip.

Ukoliko primjetite bilo koje neželjeno djelovanje potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Ovo

podrazumijeva i neželjena djelovanja koja nisu navedena u ovom uputstvu o lijeku.

5.

Kako čuvati Strepsils mentol i eukaliptus

Lijek Strepsils mentol i eukaliptus čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Lijek Strepsils mentol i eukaliptus se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na
pakovanju. Rok upotrebe odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok upotrebe lijeka Strepsils mentol i eukaliptus je 3 godine od datuma proizvodnje.

Lijekovi se ne trebaju bacati u odvode niti u kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta kako zbrinuti lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ovim postupcima pomoći ćete u očuvanju okoliša.

6.

Dodatne informacije

Šta

Strepsils mentol i eukaliptus sadrži:

Aktivni sastojci:

1,2 mg 2,4-dihlorbenzilalkohola

0,6 mg amilmetakrezola

8,0 mg levomentola

Pomoćni sastojci: Vinska kiselina, eterično ulje eukaliptusa, boja indigo karmin (E132), tečna saharoza,
tečna glukoza.

Kako Strepsils mentol i eukaliptus izgleda i sadržaj pakovanja:

Strepsils mentol i eukaliptus su okrugle pastile plave boje, sa utisnutim "Strepsils" zaštitnim znakom sa
obje strane pastile.

Sadržaj pakovanja: Pastile su pakovane u kartonsku kutiju. Svaka kutija sadrži 2 blistera po 12 pastila.

Režim izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište):

Reckitt Benckiser Bulgari Food

Flora Kaneva 67, Sofija, Bugarska

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet):

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd

Thane Road, NG90 2DB, Nottingham, Velika Britanija

NOSITELJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET:

Ataco d.o.o.

Kralja Tomislava L4 88 000 Mostar

BiH

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

STREPSILS mentol i eukaliptus, pastila, 24x(0,6mg+1,2mg+8mg); 04-07.10-4818/13 od 12.02.2014.

Datum revizije uputstva:

April, 2017.godine