STUGERON FORTE

STUGERON FORTE 75 mg tableta

50 tableta (5 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
cinarizin
Jačina ATC Oblik
75 mg tableta N07CA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

STUGERON FORTE
75 mg tableta

cinarizin

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju

simptome jednake Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i svaju

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Stugeron forte i za šta se koristi?
2. Prije nego što počnete uzimati Stugeron forte
3. Kako uzimati Stugeron forte?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Stugeron forte?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE STUGERON FORTE I ZA ŠTA SE KORISTI?
Cinarizin, derivat piperazina je lijek iz skupine antagonista H

-receptora i kalcijevih kanala.

Lijek koči protok jona kalcija u glatki mišić arterije i uzrokuje širenje krvnih žila (vazodilataciju).

Cinarizin je djelotvorno i pouzdano sredstvo za smirivanje unutrašnjeg uha (labirintni sedativ). Budući
da sprečava sužavanje krvnih žila (djeluje kao antivazokonstriktor), upotrebljava se za olakšavanje
simptoma koje uzrokuje slabija moždana i periferna prokrvljenost. Ne utiče na krvni pritisak i srčanu
frekvenciju.

Cinarizin je namijenjen za:

liječenje poremećaja ravnoteže (vestibularnih poremećaja), kao što su vrtoglavica, šum u
ušima (tinitus), mučnina i povraćanje kod bolesti unutrašnjeg uha koja može zahvatiti jedno ili
oba uha (Ménièrova bolest).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI STUGERON FORTE
Ne uzimajte lijek Stugeron forte

ako ste alergični (preosjetljivi) na cinarizin ili bilo koji sastojak lijeka Stugerona forte,

ako imate parkinsonizam (hroničnu, sporo napredujuću bolest koja zahvaća područje mozga,
odgovorno za hotimične pokrete).

ako imate ekstrapiramidni sindrom (poremećaji kretanja, povezani s oštećenjem dijela mozga
koji sudjeluje u kontroli kretanja).

Budite posebno oprezni kod uzimanja lijeka Stugerona forte

ako imate nizak krvni pritisak (ne savjetujemo uzimanje cinarizina),

ako ste stariji od 65 godina može doći do hipotermije (snižavanje tjelesne temperature ispod
normale), a također se mogu pojaviti ekstrapiramidni znakovi (poremećaji kretanja),

ako imate porfiriju (poremećaji u metabolizmu porfirina).

Budući da lijek može uticati na rezultate kožnih testova (mogu biti lažno negativni), preporučujemo
prekid uzimanja barem četiri dana prije pretrage.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo koji lijek,
također ako ste ga dobili bez recepta.

Kod istovremenog uzimanja cinarizina i nekih drugih lijekova može doći do međusobnog djelovanja, pa
se zato može smanjiti ili povećati učinak jednog ili drugog lijeka.

Posebno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate:

lijekove koji šire krvne žile (vazodilatatori) i druge lijekove za liječenje povišenog krvnog
pritiska (drugi antihipertenzivi),

lijekove za uklanjanje mučnine i povraćanja koji mogu biti nepoželjni učinci lijekova ili
posljedica bolesti probavnih organa (antiemetik domperidon).

Istovremeno pijenje alkohola te uzimanje lijekova za smirivanje (sedativi) ili lijekova za liječenje
depresije (triciklički antidepresivi) i cinarizina može povećati sedativni učinak.

Uzimanje lijeka Stugerona forte zajedno s hranom i pićem
Lijek uzimajte nakon obroka s tečnosti.

Izbjegavajte pijenje alkoholnih pića. Alkohol može povećati umirujući (sedativni) učinak cinarizina.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Budući da rizik nije moguće isključiti, trudnicama lijek ne preporučujemo.

Tokom liječenja cinarizinom ne savjetujemo dojenje odnosno za vrijeme dojenja savjetujemo prekid
liječenja.

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama
Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).
Cinarizin može uzrokovati pospanost, osobito na početku liječenja ili uz istovremeno pijenje alkohola,
pa zato ne savjetujemo vožnju motornih vozila i upravljanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka
Lijek Stugeron forte sadrži laktozu. Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, prije
upotrebe ovog lijeka posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI STUGERON FORTE?
Kod uzimanja lijeka Stugerona forte točno se pridržavajte ljekarovih uputstava. Ako ste u nedoumici,
posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i stariji bolesnici

Indikacija

Dnevno doziranje

1 tableta = 75 mg

Poremećaji ravnoteže

1 tableta 1 puta do 2 puta na dan

Najveća dnevna doza: 3 tablete.
Lijek Stugeron forte 75 mg tablete nije prikladan za liječenje djece.

Ako ste uzeli veću dozu lijeka Stugerona forte nego što biste smjeli
Prvi znakovi prevelikog doziranja su pospanost, omaglica i neusklađenost pokreta. Veoma veliko
doziranje očituje se hipotermijom, grčevima skeletnog mišićja (konvulzije), povraćanjem, nehotičnim
drhtanjem ili tresenjem (tremor), sniženim krvnim pritiskom (hipotenzija) te poremećajima svijesti do
kome i zastoja disanja (depresija disanja).

Ako dođe do znakova prevelikog doziranja, ljekar će poduzeti odgovarajuće mjere.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Stugeron forte
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu tabletu.

Lijek uzimajte redovito svaki dan u približno isto vrijeme. Ako ste lijek zaboravili uzeti, uzmite ga
odmah čim se sjetite. Ako je doza na redu u sljedećih 2 sata, sada uzmite samo jednu, a sljedeću
preskočite. Zatim nastavite uobičajenu satnicu doziranja.

Ako ste prestali uzimati lijek Stugeron forte
Iako se osjećate bolje i više nema znakova bolesti, simptomi se mogu ponoviti ako liječenje prerano
prekinete. Lijek uzimajte toliko vremena, koliko vam je propisano.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Stugero forte obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao svi lijekovi i lijek Stugeron forte može imati nuspojave, koje se ne pojavljuju kod svih bolesnika.
Nuspojave su po učestalosti razvrstane u sljedeće skupine:

Veoma česte

Pojavljuju se kod više od 1 bolesnika na 10
bolesnika

Česte

Pojavljuju se kod 1 do 10 bolesnika na 100
bolesnika

Povremene

Pojavljuju se kod 1 do 10 bolesnika na 1000
bolesnika

Rijetke

Pojavljuju se kod 1 do 10 bolesnika na 10.000
bolesnika

Veoma rijetke

Pojavljuju se kod manje od 1 bolesnika na 10.000
bolesnika

Nepoznata učestalost

Učestalost nije moguće ocijeniti iz raspoloživih
podataka

Česte nuspojave: suha usta.
Povremene nuspojave: mučnina, povraćanje, proljev.
Rijetke nuspojave: glavobolja, cinarizinski parkinsonizam, reakcije preosjetljivosti, prevelika osjetljivost
na sunčanu svjetlost (fotosenzibilizacija), gubitak apetita, povećanje tjelesne mase, znojenje,
pospanost, nesanica.
Veoma rijetke nuspojave: vrtoglavica, omaglice, jaka tjeskoba koju prati motorički nemir (paradoksna
agitacija), sindrom sličan sistemskoj upalnoj hroničnoj dermatozi (lupus erythematosus), umor,
kolestatska žutica.
Nepoznate nuspojave: depresija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potebno je obavijesetiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI STUGERON FORTE?
Stugeron forte čuvajte izvan dohvata i pogleda djece djece!
Čuvajte u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C.
Rok trajanja lijeka je 5 godina od datuma proizvodnje.
Lijek Stugeron forte ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži.
Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućno smeće. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Stugeron forte?
Aktivna supstanca je cinarizin. Jedna tableta sadržava 75 mg cinarizina.
Pomoćne supstance su laktoza monohidrat, kukuruzni škrob, preželatinirani škrob, povidon, polisorbat
20 (E432), mikrokristalna celuloza (E460), bezvodni koloidni silicij dioksid i magnezij stearat (E572).

Kako izgleda Stugeron forte i sadržaj pakovanja?
Tablete su bijele, okrugle, ravne, s odrezanim rubom.
Na raspolaganju su kutije s 50 (5 x 10) tableta u blisterima.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-3680/16 od 31.10.2016.