TAITA

TAITA 30 mg kapsula

30 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (3 PVC/PCTFE/PVC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji

Supstance:
duloksetin
Jačina ATC Oblik
30 mg kapsula N06AX21 gastrorezistentna kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

TAITA 30 mg gastrorezistentna kapsula, tvrda
TAITA 60 mg gastrorezistentna kapsula, tvrda

duloksetin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek TAITA i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije primjene lijeka TAITA
3. Kako se upotrebljava lijek TAITA
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek TAITA
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK TAITA I ČEMU JE NAMIJENJEN?
TAITA sadrži aktivnu supstancu duloksetin. Lijek TAITA povećava nivo serotonina i noradrenalina u
nervnom sistemu.
Lijek TAITA se upotrebljava za liječenje:

Depresije

Generalizovanog anksioznog poremećaja (osjećanje hronične psihičke prenapregnutosti i
nervoze)

Dijabetičnog neuropatskog bola (često se opisuje kao pečenje, probadanje, bockanje ili svrab
ili kao osjećaj strujanja kod elektrošoka. Može se javiti gubitak osjećaja u određenom
području ili senzacije kao što su dodir, toplota, hladnoća ili pritisak mogu izazvati bol).

TAITA počinje da djeluje kod većine pacijenata koji imaju depresiju ili anksioznost u roku od dvije
nedjelje poslije početka liječenja, ali mogu proći 2-4 nedjelje prije nego što se osjećate bolje. Recite
svom ljekaru ako se ne osjećate bolje poslije ovog vremena Vaš ljekar može nastaviti sa
propisivanjem lijeka TAITA i kada se osjećate bolje, kako bi se spriječila ponovna pojava depresije ili
anksioznosti.
Kod pacijenata koji imaju dijabetički neuropatski bol može proći nekoliko nedjelja prije nego što se
osjećate bolje. Razgovarajte sa Vašim ljekarom ako se ne osjećate bolje poslije dva mjeseca.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE PRIMJENE LIJEKA TAITA
Lijek TAITA se ne smije koristiti ukoliko:

Ste alergični (preosjetljivi) na duloksetin ili bilo koju pomoćnu supstancu u lijeku koji su
navedeni u dijelu 6.

Imate oboljenje jetre.

Imate ozbiljno oboljenje bubrega.

Uzimate ili ste nedavno, tokom posljednjih 14 dana, uzimali drugi lijek za liječenje depresije
pod nazivom inhibitor monoamino oksidaze (MAOI) (vidjeti dio „Primjena drugih lijekova“).

Uzimate fluvoksamin (za liječenje depresije), ciprofloksacin ili enoksacin (za liječenje
infekcija).

Uzimate druge lijekove koji sadrže duloksetin (vidjeti dio „Primjena drugih lijekova“).

Razgovarajte sa Vašim ljekarom ukoliko imate povišen krvni pritisak ili srčano oboljenje. Ljekar će
Vam reći da li treba da uzimate lijek TAITA.

Kada uzimate lijek TAITA, posebno vodite računa ukoliko:
Prije nego što uzmete ovaj lijek, obavijestite Vašeg ljekara ukoliko:

Uzimate druge lijekove za liječenje depresije (vidjeti dio „Primjena drugih lijekova“).

Uzimate biljne preparate na bazi kantariona (

Hypericum perforatum).

Imate oboljenje bubrega.

Ste nekada imali epileptičke napade.

Ste nekada imali maniju.

Imate bipolarni poremećaj.

Imate problem sa očima kao što su pojedine vrste glaukoma (povišeni očni pritisak).

Ste imali poremećaje krvarenja (kada Vam se javljaju modrice).

Ste izloženi riziku od pojave niskog nivoa natrijuma u krvi (na primjer, ako koristite diuretike,
posebno ako ste stariji).

Trenutno koristite drugi lijek koji može izazvati oštećenje jetre.

Koristite druge lijekove koji sadrže duloksetin (vidjeti dio „Primjena drugih lijekova“).

Lijek TAITA može izazvati osjećaj nemira ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja. Obavijestite
Vašeg ljekara ukoliko primijetite neki od ovih simptoma.

Samoubilačke misli i pogoršanje Vaše depresije ili anksioznog poremećaja

Ukoliko ste depresivni i/ili imate anksiozni poremećaj, ponekad se može javiti pomisao da povrijedite
sebe ili se ubijete. Ovakve misli se naročito javljaju pri početku terapije antidepresivima, zbog toga što
je ovim lijekovima potrebno izvjesno vrijeme da djeluju, obično oko dvije nedjelje, ali ponekad i duže.
Veća je vjerovatnoća da se jave ovakve misli ukoliko:

Ste ranije pomišljali da se ubijete ili samopovrijedite.

Ste mlada odrasla osoba. Informacije iz kliničkih ispitivanja pokazuju povećan rizik pojave
suicidalnog ponašanja odraslih osoba mlađih od 25 godina sa psihijatrijskom dijagnozom koji
su bili liječeni nekim antidepresivom.

Ako se pojave misli o samopovrijeđivanju ili samoubistvu obratite se svom ljekaru ili odmah idite u
bolnicu.
Može Vam biti od koristi da kažete rođaku ili bliskom prijatelju da imate depresiju ili imate poremećaj
anksioznosti i zamolite ga da pročita ovo uputstvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu ukoliko misle da
se Vaša depresija ili anksioznost pogoršava, ili da su zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Primjena kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina

Lijek TAITA obično ne treba primjenjivati kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Takođe, treba
da znate da su pacijenti mlađi od 18 godina izloženi većem riziku pojave neželjenih efekata kao što su
pokušaj samoubistva, samoubilačke misli i neprijateljsko ponašanje (najčešće agresija, antagonističko
ponašanje i bijes) kada uzmu lijek iz ove grupe. Uprkos tome, ljekar može propisati lijek TAITA
pacijentima mlađim od 18 godina zato što smatra da je to u njihovom interesu. Ukoliko je Vaš ljekar
propisao lijek TAITA pacijentu mlađem od 18 godina i želite da porazgovarate o tome, molimo Vas da
se obratite Vašem ljekaru. Treba da upozorite svog ljekara ukoliko se jave ili pogoršaju bilo koji od
gore navedenih simptoma kod pacijenata mlađih od 18 godina koji uzimaju lijek TAITA. Pored toga,
još uvijek nije utvrđena dugoročna bezbjednost lijeka koja se odnosi na rast, sazrijevanje, kognitivni
razvoj i ponašanje kod ove grupe pacijenata.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Glavni sastojak lijeka TAITA, duloksetin, se koristi i u drugim lijekovima za liječenje drugih stanja kao
što su dijabetični neuropatski bol, depresija, anksioznost ili urinarna inkontinencija.
Upotrebu više od jednog od ovih lijekova u isto vrijeme treba izbjegavati. Provjerite sa Vašim ljekarom
da li već uzimate neki lijek koji sadrži duloksetin.
Vaš ljekar će odlučiti da li možete uzimati lijek TAITA sa drugim lijekovima. Nemojte počinjati ili
prekidati primjenu bilo kog lijeka, uključujući i one kupljene bez recepta, kao i biljne preparate, prije
nego što se posavjetujete sa ljekarom.

Takođe se obratite Vašem ljekaru ukoliko uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

Inhibitori monoamino oksidaze (MAOI). Ne smijete primjenjivati lijek TAITA ukoliko uzimate ili ste
nedavno uzimali, prije manje od 14 dana, drugi antidepresiv koji pripada grupi inhibitora monoamino
oksidaze (MAOI). Primjeri MAOI su moklobamid (antidepresiv) i linezolid (antibiotik). Primjena MAO
inhibitora zajedno sa mnogim lijekovima koji se propisuju na recept, uključujući i lijek TAITA može
proizvesti ozbiljna, čak i neželjena dejstva opasna po život. Morate napraviti pauzu od najmanje 14

dana nakon prestanka upotrebe lijeka iz grupe MAOI prije nego što uzmete lijek TAITA. Takođe,
potrebno je da sačekate najmanje 5 dana nakon primjene lijeka TAITA prije nego što započnete
terapiju MAO inhibitorima.

Lijekovi koji izazivaju pospanost: Ovo se odnosi na lijekove koje Vam je propisao ljekar uključujući
benzodiazepine, jake analgetike, antipsihotike, fenobarbiton, antihistaminike.

Lijekovi koji povećavaju nivo serotonina: Triptani, tramadol, triptofan, lijekovi iz grupe inhibitora
selektivnog ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) (kao što su paroksetin i fluoksetin), selektivni
inhibitori ponovnog preuzimanja noradrenalina (kao što venlafaksin), triciklični antidepresivi (kao što
su klomipramin, amitriptilin), petidin, kantarion i MAOI (kao što su moklobemid i linezolid). Ovi lijekovi
povećavaju rizik pojave neželjenih dejstava; ukoliko primijetite bilo koji neuobičajeni simptom za
vrijeme primjene ovih lijekova zajedno sa lijekom TAITA obratite se Vašem ljekaru.

Oralni antikoagulansi ili lijekovi protiv trombocita: Ovo su lijekovi koji spriječavaju zgrušavanje krvi. Ovi
lijekovi mogu povećati rizik pojave krvarenja.

Primjena lijeka TAITA sa hranom ili pićima
Lijek TAITA se može primjenjivati nezavisno od obroka. Treba biti oprezan ukoliko konzumirate
alkohol za vrijeme terapije lijekom TAITA.

Primjena lijeka TAITA u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća
Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili mislite da ste trudni dok koristite
lijek TAITA. Lijek TAITA treba da koristite za vrijeme trudnoće samo ukoliko Vaš ljekar procijeni da je
korist za majku veća od potencijalnog rizik za Vaše nerođeno dijete.

Obavijestite Vašu babicu i/ili ljekara ako koristite lijek TAITA. Primjena sličnih lijekova za vrijeme
trudnoće poput SSRI, može povećati rizik nastanka ozbiljnog stanja koje se zove perzistentna plućna
hipertenzija novorođenčeta (PPHN), zbog čega će beba disati ubrzano i biti plavkasta u licu. Ovi
simptomi obično započinju tokom prvih 24 sata nakon rođenja. Ukoliko kod Vaše bebe primjetite ove
simptome odmah obavijestite babicu i/ili ljekara.

Ukoliko primjenjujete lijek TAITA pred kraj trudnoće, Vaša beba može imate neke simptome nakon
rođenja. Ovo obično počinje pri rođenju ili u roku od nekoliko dana nakon rođenja. Ovi simptomi mogu
uključivati mlitavost mišića, drhtanje, nervozu, poteškoće pri hranjenju, probleme prilikom disanja i
trzaje (napade). Ukoliko Vaša beba ima bilo koji od ovih simptoma nakon rođenja, ili ste zabrinuti za
zdravlje Vaše bebe, obratite se Vašem ljekaru ili babici.

Dojenje
Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko dojite. Primjena lijeka TAITA tokom perioda dojenja se ne
preporučuje. Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Uticaj lijeka TAITA na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
∆Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (pažnja prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka TAITA
Lijek TAITA sadrži saharozu. Ako Vam je Vaš ljekar rekao da ne podnosite neke šećere obratite se
Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK TAITA

Uvijek uzimajte lijek tačno onako kako Vam je ljekar propisao. Ukoliko niste sigurni, konsultujte Vašeg

ljekara ili farmaceuta.

Lijek TAITA je namijenjen za oralnu primjenu. Kapsulu treba progutati cijelu uz dosta tečnosti.

Doziranje kod depresije i dijabetičnog neuropatskog bola

Uobičajena doza lijeka TAITA je 60 mg jednom dnevno, ali će Vaš ljekar propisati odgovarajuću dozu
za Vas.

Doziranje kod generalizovanog anksioznog poremećaja

Uobičajena početna doza lijeka TAITA je 30 mg jednom dnevno poslije čega će mnogi pacijenti
primati 60 mg jednom dnevno, ali će Vam Vaš ljekar propisati odgovarajuću dozu. Doza može biti
prilagođena do 120 mg dnevno na osnovu Vašeg terapijskog odgovora na lijek TAITA.
Da biste se sjetili da uzmete lijek TAITA biće lakše ako to radite svakog dana u isto vrijeme.

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom koliko dugo treba da uzimate lijek TAITA. Nemojte prekidati
primjenu lijeka, ili mijenjati dozu, prije nego što se posavjetujete sa ljekarom. Liječenje poremećaja
koji imate je važno kako biste se osjećali bolje. Ako se ne liječi, Vaše stanje možda neće proći i može
da postane ozbiljnije i teško za liječenje.

Ako ste uzeli više lijeka TAITA nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka TAITA nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem ljekaru ili
farmaceutu. Simptomi predoziranja uključuju pospanost, komu, serotoninski sindrom (rijetka reakcija
koja može da izazove osjećaj velike sreće, mamurluk, nezgrapnost, uznemirenost, osjećaj pijanstva,
groznica, znojenje ili ukrućenost mišića), grčeve, povraćanje, ubrzan rad srca.

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek TAITA

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ukoliko se približilo
vrijeme da uzmete slijedeću dozu, preskočite dozu koju ste propustili i nastavite sa uzimanjem lijeka
po preporučenom režimu. Ne uzimajte više od preporučene dnevne doze. Ne uzimajte više od dnevne
doze lijeka TAITA koja Vam je propisana za jedan dan.

Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lijek TAITA
Nemojte prestati sa primjenom lijeka bez savjeta Vašeg ljekara čak i ukoliko se osjećate bolje. Ukoliko
ljekar smatra da Vam više nije potreban lijek TAITA, može Vam smanjiti dozu tokom najmanje dvije
nedjelje prije nego što u potpunosti prestanete sa terapijom.

Kod pojedinih pacijenata koji su naglo prestali za uzimanjem lijeka TAITA opisani su simptomi kao što
su:

Vrtoglavica, osjećaj bockanja i probadanja ili elektrošoka (posebno u glavi), poremećaj
spavanja (živi snovi, noćne more, nesanica), umor, osjećaj nemira ili uznemirenosti, osjećaj
anksioznosti, mučnina ili čak povraćanje, drhtavica, glavobolje, osjećaj iritiranosti, proliv,
prekomjerno znojenje ili vrtoglavica (gubitak ravnoteže).

Ovi simptomi obično nisu ozbiljni i prolaze za nekoliko dana, ali ukoliko primijetite problematične
simptome, posavjetujte se sa Vašim ljekarom.
Ukoliko imate dodatna pitanja koja se odnose na lijek TAITA obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek TAITA, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod
svih. Ovi efekti su uglavnom blagi do umjereni i često nestaju poslije nekoliko nedjelja.

Veoma često (javlja se kod više od 1 na 10 pacijenata):

Glavobolja, pospanost

Mučnina, suva usta.

Često (javlja se kod do 1 na 10 pacijenata):

Gubitak apetita

Problemi sa spavanjem, osjećaj uznemirenosti, smanjena seksualna želja, anksioznost,
teškoće ili nemogućnost postizanja orgazma, neobični snovi.

Vrtoglavica, osjećaj sporosti, drhtavica, ukočenost, peckanje i bockanje na koži.

Nejasan vid.

Tinitus (zvonjenje u ušima kada nema spoljašnjeg zvuka).

Jaki otkucaji srca u grudima.

Povećanje krvnog pritiska, rumenilo u licu.

Pojačano zijevanje.

Zatvor, proliv, bol u želucu, povraćanje, gorušica ili loše varenje, gasovi.

Pojačano znojenje, ospa sa svrabom.

Bol i grčevi u mišićima.

Bolno mokrenje, često mokrenje.

Problemi u postizanju erekcije, promjene ejakulacije.

Padovi (većinom kod starijih ljudi), umor.

Gubitak težine.

Kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina koji su imali depresiju zapaženo je da lijek TAITA
izaziva gubitak tjelesne težine kada su počeli da uzimaju lijek. Težina je povećana poslije šest mjeseci
liječenja do nivoa sličnog kao kod druge djece i adolescenata iste starosti i pola.

Manje često (javlja se kod do 1 na 100 pacijenata):

Upala grla koja izaziva promukao glas.

Misli o samoubistvu, teškoće sa spavanjem, stiskanje zuba, osjećaj dezorijentacije,
nedostatak motivacije.

Iznenadni nevoljni grčevi i trzanje mišića, osjećaj uznemirenosti ili nesposobnost da mirno
sjedite ili stojite, nervoza, otežana koncentracija, promjene čula ukusa, teškoće kontrolisanja
pokreta (nedostatak koordinacije ili nevoljni pokreti mišića), sindrom nemirnih nogu, loš
kvalitet sna.

Proširene zjenice oka (tamni centar oka), problemi sa vidom.

Osjećaj vrtoglavice ili neravnoteže (vertigo), bol u uhu.

Brzi i/ili nepravilni otkucaji srca.

Gubitak svijesti,vrtoglavica, gubitak svijesti kada ustajete, hladni prsti i/ili prsti na nogama,

Stezanje u grlu, krvarenje iz nosa.

Povraćanje krvi ili crna katranasta stolica, gastroentritis, podrigivanje, teškoće sa gutanjem.

Upala jetre koja može izazvati bol u trbuhu i pojavu žute boje kože i beonjača očiju.

Noćno znojenje, koprivnjača, hladan znoj, osjetljivost na sunčevu svjetlost, povećan broj
modrica.

Stezanje u mišićima, trzanje mišića.

Teškoće ili nemogućnost protoka mokraće, teškoće u početku mokrenja, noćno mokrenje,
češće mokrenje, smanjen tok mokraće.

Nenormalno vaginalno krvarenje, nenormalna menstruacija uključujući teške, bolne,
nepravilne i produžene menstruacije, neobično laka menstruacija ili propuštanje menstruacije,
bol u testisima ili skrotumu.

Bol u grudima, osjećaj hladnoće, žeđ, drhtavica, osjećaj toplote, nenormalan hod.

Porast težine.

TAITA može da izazove dejstva kojih možda nećete biti svjesni kao što su povećanje
aktivnosti enzima jetre, kalijuma, kreatin fosfokinaze, šećera ili holesterola u krvi.

Rijetko (javlja se kod do 1 na 1000 pacijenata):

Ozbiljna alergijska reakcija koja može da izazove teškoće u disanju ili vrtoglavicu sa
oticanjem jezika ili usana, alergijske reakcije.

Smanjena aktivnost štitne žlijezde koja može izazvati zamor ili povećanje težine.

Dehidratacija, nizak nivo natrijuma u krvi (većinom kod starijih pacijenata; simptomi mogu da
budu vrtoglavica, slabost, zbunjenost, pospanost ili osjećaj velikog umora, osjećaj slabosti ili
mučnine, ozbiljniji simptomi su gubitak svijesti, grčevi ili padovi), sindrom neodgovarajuće
sekrecije antidiuretičkog hormona (SIADH).

Samoubilačko ponašanje, manija (prevelika aktivnost, brze misli, smanjena potreba za
spavanjem), halucinacije, agresija i bijes.

Serotoninski sindrom (rijetka reakcija koja može da izazove osjećaje velike sreće, mamurluka,
nezgrapnosti, uznemirenosti, pijanstva, groznica, znojenje ili ukrućenost mišića), grčevi.

Povećan očni pritisak (glaukom).

Zapaljenje u ustima, svijetla crvena krv u stolici, loš zadah.

Oslabljena funkcija jetre, žuta boja kože ili beonjača očiju (žutica).

Stevens-Johnson-ov sindrom (ozbiljno oboljenje sa pojavom plikova na koži, ustima, očima i
genitalijema), ozbiljna alergijska reakcija koja izaziva oticanje lica ili grla (angioedem).

Kontrakcija mišića vilice.

Nenormalan miris mokraće.

Simptomi menopauze, nenormalno stvaranje mlijeka kod muškataca ili žena.


Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK TAITA

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
Nemojte koristiti lijek TAITA poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe
ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 30

º

C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek TAITA

Aktivna supstanca je:

TAITA gastrorezistentna kapsula, tvrda, 30 mg:

1 kapsula sadrži: 30 mg duloksetina (u obliku duloksetin-hidrohlorida).

TAITA gastrorezistentna kapsula, tvrda, 60 mg:

1 kapsula sadrži: 60 mg duloksetina (u obliku duloksetin-hidrohlorida).

Pomoćne supstance:

TAITA gastrorezistentna kapsula, tvrda, 30 mg:

Sastav sadržaja kapsule: hidroksipropilceluloza; hipromeloza; hipromeloza acetatsukcinat; saharoza;
šećerne sfere (saharoza, kukuruzni skrob); talk; titan-dioksid (E171)
Sastav kapsule: želatin; indigotine-FD&C Blue2 (E132); titan-dioksid (E171).

TAITA gastrorezistentna kapsula, tvrda, 60 mg:

Sastav sadržaja kapsule: hidroksipropilceluloza; hipromeloza; hipromeloza acetatsukcinat; saharoza;
šećerne sfere (saharoza, kukuruzni skrob); talk; titan-dioksid (E171)
Sastav kapsule: želatin; indigotine-FD&C Blue2 (E132); gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); titan-dioksid
(E171).

Kako izgleda lijek TAITA i sadržaj pakovanja

TAITA, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 30 mg

Tvrda želatinska kapsula, tijelo-bijelo, kapa-tamno plava, napunjene peletama skoro bijele boje.
PVC/PCTFE/PVC/Al blister.
28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih.
30 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih.

TAITA, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 60 mg

Tvrda želatinska kapsula, tijelo-zeleno, kapa-tamno plava, napunjene peletama skoro bijele boje.
PVC/PCTFE/PVC/Al blister.
28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih.
30 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
TAITA gastrorezistentne kapsule, 30 mg, 28 kapsula broj: 04-07.3-1-450/14 od 09.09.2015.
TAITA gastrorezistentne kapsule, 60 mg, 28 kapsula broj: 04-07.3-1-451/14 od 09.09.2015.
TAITA gastrorezistentne kapsule, 30 mg, 30 kapsula broj: 04-07.3-1-452/14 od 09.09.2015.
TAITA gastrorezistentne kapsule, 60 mg, 30 kapsula broj: 04-07.3-1-453/14 od 09.09.2015.