TANT-FLEX 0,15%

TANT-FLEX 0,15% 1.5 mg mL

30 ml spreja za usnu sluznicu (1 staklena boca i poklopac sa sprej pumpicom), u kutiji

Supstance:
benzidamin
Jačina ATC Oblik
1.5 mg mL M01AX07 sprej za usnu sluznicu

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Tant-flex 0,15%
sprej za usnu sluznicu
1,5mg/ml

benzidamin hidrohlorid

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.

- Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su

njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

- Kontaktirajte Vašeg ljekara ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili ukoliko se ne poboljšavaju

U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Što je Tant-flex i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete koristiti Tant-flex

3.

Kako uzimati Tant-flex

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Tant-flex

6.

Dodatne informacije

1.

Što je Tant-flex i za šta se koristi

Tant-flex, sprej za usnu sluznicu pripada grupi lijekova koje nazivamo nesteroidni antiinflamatorni lijekovi
ili NSAIL. Tant-flex sprej djeluje tako što sprječava bol i otok (upalu). Koristi se u tretmanu mnogih bolnih
stanja usta ili grla, uključujući:

afte

rast zuba

grlobolja

bolne desni ili jezik

nelagoda povezana sa stomatološkim protezama posjetom stomatologu

2.

Prije nego počnete koristiti Tant-flex

Nemojte uzimati Tant-flex:

ako ste alergični na benzidamin hidrohlorid

ako ste alergični na bilo koji drugi sastojak Tant-flex (pogledati dio 6.)

Budite posebno oprezni

Ukoliko imate historiju astme

Ukoliko ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu ili nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL)

(vrstu lijekova koji se najčešće koriste za liječenje boli)

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, obratite se svom ljekaru.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta prije primjene Tant-flex spreja ukoliko uzimate druge lijekove,
čak i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili dojite, upitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije primjene

Tant-flex spreja.

Važne informacije o pojedinim sastojcima lijeka

Ovaj lijek sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100mg po dozi.

Ovaj lijek sadrži natrij, manje od 1 mmola (23mg) po jednoj dozi, u osnovi ne sadrži natrij.

Ovaj lijek sadrži metilhidroksibenzoat (E218), koji može uzrokovati alergijske reakcije (moguće i
reakcije određene preosjetljivosti).

Ovaj lijek sadrži glicerol, koji može uzrokovati glavobolju, želučane tegobe i proliv.

3.

Kako uzimati Tant-flex

Važno:
Uvijek primijenite Tant-flex sprej tačno onako kako Vam je farmaceut savjetovao. Provjerite sa Vašim
ljekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.
Ne primjenjujte Tant-flex sprej u ili u blizini Vaših očiju. Ukoliko sprej dođe u kontakt sa Vašim očima,
odmah isperite oči sa hladnom vodom.

Koliko Tant-flex spreja primijeniti

Odrasli, adolescenti i starije osobe – 4-8 potiska spreja na oboljelo područje svakih 1½ do 3 sata

Djeca starosti 6-12 godina – 4 potiska spreja na oboljelo područje svakih 1½ do 3 sata

Djeca starosti ispod 6 godina – 1 potisak na svaka 4 kilograma tjelesne težine, do maksimalno 4
potiska spreja na oboljelo područje svakih 1½ do 3 sata

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju.

Kako primjenjivati sprej

1. Za primjenu spreja, čuvajte bočicu u uspravnom položaju
2. Prije prve primjene, pritisnite raspršivač pumpice sve dok ne deobijete redovito prskanje
3. Otvorite usta i usmjerite pumpicu tačno prema upalnom području
4. Kako bi primijenili sprej, čvrsto pritisnite gumb; ponovite ovo kako je i savjetovano gore
5. Vratite bočicu natrag u kutiju i čuvajte u uspravnom položaju.

Ukoliko primijenite više Tant-flex nego što ste trebali
Ne bi trebalo da Vam uzrokuje probleme, ukoliko ste slučajno primijenili više ili ukoliko ste progutali
određenu količinu lijeka. Ukoliko ste zabrinuti, kontaktirajte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Ukoliko ste zaboravili primijeniti Tant-flex
Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu propuštenu. Jednostavno, uzmite sljedeću
dozu prema rasporedu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte svog ljekara ili farmaceuta.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, Tant-flex može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.
Na mjestu primjene spreja u ustima i grlu, možete osjetiti sljedeće:

Ozbiljne alergijske reakcije (anafilaksa)

Svrbež

Osip na koži

Crvenilo kože ili oteklina

Otežano disanje i šištanje

Utrnulost ili žarenje u ustima ili grlu

Neki ljudi mogu reagovati tek nakon primjene lijeka u smislu ozbiljnih alergijskih reakcija, sjećajući
simptome opisane iznad (koji se nazivaju anafilaktička reakcija), što može dovesti do potencijalne životne

ugroženosti. U tom slučaju, obavezno odmah potražite medicinsku pomoć.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati Tant-flex

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece, u originalnom pakovanju.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.
Čuvati na sobnoj temperaturi, ispod 25°C.
Lijek ne stavljati u frižider, niti zamrzavati.

6.

Dodatne informacije

Šta Tant-flex sadrži

Tant-flex 0,15% sprej za usnu sluznicu: 1 ml spreja sadrži 1,5mg benzidamin hidrohlorida

Ostale pomoćne supstance: natrij bikarbonat, polisorbat 20, etanol 96%, glicerol, saharin natrij,

metil paraben, ulje metvice (esencija mente), prečišćena voda.

Kako Tant-flex izgleda i sadržaj pakiranja
Ćilibarna staklena boca (tip III), i bijeli poklopac sa sprej pumpicom je pakovan u kartonsku kutiju zajedno
sa uputstvom za upotrebu.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Proizvođač lijeka (administrativno sjedište):
Abdi Ibrahim Ilac San.ve Tic A.S.
Resitpasa Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi No:4
34467 Maslak Sariyer Istanbul, Turska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet):
Abdi Ibrahim Ilac San.ve Tic A.S.
Orhan Gazi Mahallesi, Tunc Caddesi No:3 Esenyurt, Istanbul, Turska

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet:
Tuzla-farm d.o.o. Tuzla
Rudarska 71, 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:
Tant-flex 0,15%, sprej za usnu sluznicu, 1,5 mg/ml, 30 ml: 04-07.3-1-5374/15 od 04.07.2016.