TOLURA

TOLURA 20 mg tableta

28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji

Supstance:
telmisartan
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta C09CA07 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

TOLURA
20 mg tableta
40 mg tableta
80 mg tableta

telmisartan

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.

Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.

Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju

simptome jednake Vašima.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je Tolura i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Toluru
3. Kako uzimati Toluru?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Toluru?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE TOLURA I ZA ŠTA SE KORISTI?
Tolura pripada grupi lijekova poznatih kao antagonisti receptora angiotenzina II. Angiotenzin II je
supstanca koja se stvara u Vašem tijelu i dovodi do sužavanja krvnih žila, čime se povisuje krvni
pritisak.Tolura blokira učinak angiotenzina II, tako da se krvne žile šire, a krvni pritisak snižava.

Tolura se primjenjuje u liječenju esencijalne hipertenzije (visoki krvni pritisak) kod odraslih osoba.
‘Esencijalna’ znači da visoki krvni pritisak nije izazvan niti jednim drugim uzrokom.

Visoki krvni pritisak, ako se ne liječi, može oštetiti krvne žile u različitim organima, što ponekad može
dovesti do srčanog udara, zatajenja srca ili bubrega, moždanog udara ili sljepoće. Prije pojave
oštećenja obično nema simptoma visokog krvnog pritiska. Stoga je važno redovito mjeriti krvni pritisak
i pratiti da li je unutar normalnog raspona.

Tolura se također primjenjuje za smanjivanje kardiovaskularnih događaja (tj. srčanog udara ili
moždanog udara) kod rizičnih odraslih osoba koji imaju smanjenu ili prekinutu opskrbu krvlju srca ili
nogu, ili su imali moždani udar, ili imaju šećernu bolest s visokim rizikom za oštećenje organa. Vaš
ljekar će Vam reći da li spadate u rizičnu skupinu za takve događaje.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI TOLURU
Nemojte uzimati Toluru:
-

Ako ste alergični na telmisartan ili neke druge sastojke ovog lijeka (navedene u dijelu 6).

Ako ste duže od 3 mjeseca trudni (također je bolje izbjegavati Toluru u ranoj trudnoći – vidjeti dio o
trudnoći).

Ako imate teške probleme s jetrom kao što su holestaza ili bilijarna opstrukcija (problemi s
drenažom žuči iz jetre i žučnog mjehura) ili neku drugu tešku bolest jetre.

Ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren

Ako se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas, obavijestite ljekara ili farmaceuta prije početka
uzimanja Tolure.

Budite oprezni s Tolurom
Obavijestite svog ljekara ako imate ili ste ikada imali neko od sljedećih stanja ili bolesti:

Bolest bubrega ili transplantacija bubrega.

Stenoza bubrežne arterije (suženje krvnih žila jednog ili oba bubrega).

Bolest jetre.

Probleme sa srcem.

Povišene razine aldosterona (zadržavanje vode i soli u tijelu zajedno s neravnotežom različitih
minerala u krvi).

Niski krvni pritisak (hipotenzija), veća je vjerojatnost ove pojave ako ste dehidrirani (prekomjerni
gubitak vode u tijelu) ili imate manjak soli zbog terapije diureticima (tablete za mokrenje),
prehrane s niskim unosom soli, proljeva ili povraćanja.

Povišene razine kalija u krvi.

Šećerna bolest.

Razgovarajte sa svojim ljekarom prije uzimanja Tolure:
-

ako uzimate digoksin.

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog
krvnog pritiska:
-

ACE-inhibitor (na primjer, enalapril, lizinopril, ramipril), naročito ako imate bubrežne
tegobe povezane sa šećernom bolešću.

aliskiren.

Morate obavijestiti svog ljekara ako mislite da ste (ili biste mogli ostati) trudni. Tolura se ne
preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni duže od 3 mjeseca, jer može izazvati
teška oštećenja Vašeg djeteta, ako se primjenjuje u ovom stadiju (vidjeti dio o trudnoći).

U slučaju hirurškog zahvata ili anestezije, trebate obavijestiti svog ljekara da uzimate Toluru.

Tolura može biti manje učinkovita u snižavanju krvnog pritiska kod bolesnika crne rase.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u
redovnim intervalima.

Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Toluru”

Djeca i adolescenti
Primjena Tolure kod djece i adolescenata do dobi od 18 godina se ne preporučuje.

Uzimanje drugih lijekova s Tolurom
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove. Ljekar će možda trebati promijeniti dozu ovih drugih lijekova ili poduzeti druge mjere
opreza. U nekim slučajevima, možda ćete morati prestati uzimati jedan od tih lijekova. Ovo se osobito
odnosi na lijekove koji su navedeni u nastavku, a uzimaju se istovremeno s Tolurom:
-

Lijekovi koji sadrže litij za liječenje nekih vrsta depresije.

Lijekovi koji mogu povisiti razine kalija u krvi kao što su nadomjesci soli koje sadrže kalij,
diuretici koji štede kalij (određene tablete za mokrenje), ACE-inhibitori, antagonisti receptora
angiotenzina II, NSAIL (nesteroidni protuupalni lijekovi, npr. aspirin ili ibuprofen), heparin,
imunosupresivi (npr. ciklosporin ili takrolimus) te antibiotik trimetoprim.

Diuretici ('tablete za izmokravanje'), osobito ako se uzimaju visoke doze zajedno s Tolurom,
mogu dovesti do prekomjernog gubitka vode u tijelu te niskog krvnog pritiska (hipotenzija).

Ako uzimate ACE-inhibitor ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod naslovima ”Nemojte
uzimati Toluru” i “Budite oprezni s Tolurom”).

Digoksin

Učinak Tolure se može smanjiti kada uzimate NSAIL (nesteroidne protupalne lijekove, npr. aspirin ili
ibuprofen) ili kortikosteroide.

Tolura može povećati učinak snižavanja krvnog pritiska drugih lijekova koji se primjenjuju u liječenju
visokog krvnog pritiska ili lijekova koji mogu sniziti krvni pritisak (primjerice baklofen, amifostin).
Nadalje, niski krvni pritisak može se pogoršati alkoholom, barbituratima, narkoticima ili
antidepresivima. Možda ćete to primijetiti kao omaglicu prilikom ustajanja. Posavjetujte se sa svojim
ljekarom ako je potrebno prilagoditi dozu Vašeg drugog lijeka dok koristite Toluru.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Morate obavijestiti svog ljekara ako mislite da ste (ili ste možda ostali) trudni. Ljekar će Vam obično
savjetovati da prestanete uzimati Toluru prije nego ostanete trudni ili čim saznate da ste trudni te će
Vam savjetovati uzimanje drugog lijeka umjesto Tolure. Tolura se ne preporučuje u ranoj trudnoći te se
ne smije uzimati ako ste trudni duže od 3 mjeseca, jer može izazvati teška oštećenja kod Vašeg
djeteta ako se primjenjuje nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite ljekara ako dojite ili trebate početi dojiti. Tolura se ne preporučuje dojiljama te Vaš ljekar
može odabrati drugo liječenje za Vas ako želite dojiti, osobito ako je Vaše dijete novorođenče ili je
prerano rođeno.

Upravljanje vozilima i mašinama
Neki ljudi osjećaju omaglicu ili umor kada uzimaju Toluru. Ako osjećate omaglicu ili umor, ne
upravljajte vozilima ili mašinama.

Važni podaci o nekim sastojcima Tolure
Tolura sadrži laktozu i sorbitol (E420). Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih
šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI TOLURU?
Uvijek uzimajte Toluru tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Provjerite sa svojim ljekarom ili
farmaceutom ako niste sigurni.

Preporučena doza Tolure je jedna tableta dnevno. Pokušajte uzimati tabletu u isto vrijeme svaki dan.
Možete uzimati Toluru sa ili bez hrane. Tablete treba progutati s malo vode ili drugom bezalkoholnom
tekućinom. Važno je uzimati Toluru svaki dan, dok Vam ljekar ne kaže drugačije. Ako mislite da je
učinak Tolure prejak ili preslab, razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza Tolure za većinu bolesnika je jedna tableta od 40 mg jednom dnevno za kontrolu
krvnog pritiska tokom 24 sata. Ponekad Vam ljekar može preporučiti nižu dozu od 20 mg ili višu dozu
od 80 mg. Tolura se također može primjenjivati u kombinaciji s diureticima (tablete za mokrenje), kao
što je hidrohlorotiazid za koji se pokazalo da ima dodatan učinak snižavanja krvnog pritiska s Tolurom.

Za smanjivanje kardiovaskularnih događaja, uobičajena doza Tolure je jedna tableta od 80 mg,
jednom dnevno. Na početku preventivnog liječenja s Tolurom od 80 mg, krvni pritisak treba redovito
pratiti.

Kod bolesnika s oštećenom jetrom, uobičajena doza ne smije prelaziti 40 mg jednom dnevno.

Ako uzmete više Tolure nego što ste trebali
Ako ste slučajno uzeli previše tableta, odmah se obratite svom ljekaru, farmaceutu ili u hitnu službu
najbliže bolnice.

Ako ste zaboravili uzeti Toluru
Ako ste zaboravili uzeti dozu, ne brinite. Uzmite ju čim se sjetite, a zatim nastavite kao prije. Ako ne
uzmete svoju tabletu jedan dan, uzmite uobičajenu dozu sljedeći dan.
Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili pojedinačnu zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti kod svakoga.
Neke nuspojave mogu biti teške i zahtjevaju hitnu ljekarsku skrb:

Ako Vam se pojave bilo koji od sljedećih simptoma, trebate odmah posjetiti svog ljekara:

Sepsa* (često nazvana „trovanje krvi“ je teška infekcija s upalnim odgovorom cijelog organizma), brzo
oticanje kože i sluznice (angioedem); ove nuspojave su rijetke (mogu se javiti kod 1 od 1000 osoba),

ali su iznimno teške i bolesnici trebaju prekinuti uzimati lijek te odmah posjetiti svog ljekara. Ako se
ove nuspojave ne liječe mogu imati smrtni ishod.

Moguće nuspojave Tolure:

Česte nuspojave (mogu se javiti kod manje od 1 na 10 osoba):

Nizak krvni pritisak (hipotenzija) kod bolesnika liječenih zbog smanjivanja kardiovaskularnih događaja.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod manje od 1 na 100 osoba):

Infekcije mokraćnih puteva, infekcije gornjih dišnih puteva (npr. grlobolja, upala sinusa, česta
prehlada), nedostatak crvenih krvnih stanica (anemija), visoke razine kalija, otežano spavanje, osjećaj
tuge (depresija), nesvjestica (sinkopa), osjećaj vrtnje (vrtoglavica), usporen rad srca (bradikardija),
nizak krvni pritisak (hipotenzija) kod korisnika liječenih zbog visokog krvnog pritiska, omaglica pri
ustajanju (ortostatska hipotenzija), nedostatak zraka, kašalj, bol u trbuhu, proljev, nelagoda u trbuhu,
nadutost, povraćanje, svrbež, pojačano znojenje, osip na lijek, bol u leđima, grčevi mišića, bol mišića
(mijalgija), poremećaj rada bubrega uključujući akutno zatajenje bubrega, bol u prsima, osjećaj
slabosti i povišena razina kreatinina u krvi.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti kod manje od 1 na 1000 osoba):

Sepsa* (često nazvana „trovanje krvi“ je teška infekcija s upalnim odgovorom cijelog organizma što
može dovesti do smrtnog ishoda), povećanje određenih bijelih krvnih stanica (eozinofilija), nizak broj
krvnih pločica (trombocitopenija), teška alergijska reakcija (anafilaktička reakcija), alergijska reakcija
(npr. osip, svrbež, otežano disanje, hroptanje, oticanje lica ili nizak krvni pritisak), niske razine šećera
u krvi (kod bolesnika sa šećernom bolesti), osjećaj tjeskobe, pospanost, oštećen vid, ubrzani otkucaji
srca (tahikardija), suhoća usta, nadražaj želuca, poremećaj osjeta okusa (disgeuzija), abnormalna
funkcija jetre (vjerojatnost da će iskusiti ovu nuspojavu, veća je za bolesnike iz Japana), brzo oticanje
kože i sluznice koji mogu dovesti do smrtnog ishoda (angioedem također sa smrtnim ishodom), ekcem
(poremećaj kože), crvenilo kože, ožarice (koprivnjača), težak osip od lijeka, bol u zglobovima
(artralgija), bol u udovima, bol tetiva, simptomi nalik prehladi, snižen hemoglobin (krvni protein),
povišena razina mokraćne kiseline, povišeni jetreni enzimi ili kreatin fosfokinaza u krvi.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti kod manje od 1 na 10000 osoba):

Progresivno (napredujuće) stvaranje ožiljka u tkivu pluća (intersticijalna bolest pluća)**.
Događaj je mogao biti slučajan ili povezan s trenutno nepoznatim mehanizmom.
**Slučajevi progresivnog stvaranja ožiljaka u tkivu pluća (bolest plućnog intersticija) zabilježeni su
tokom uzimanja telmisartana. Međutim, nije poznato je li telmisartan bio uzrok.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI TOLURU?
Toluru morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvajte na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju zbog zaštite od svjetla.
Ovaj lijek se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe
odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok trajanja lijeka je 2 godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.
Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Što Tolura sadrži?
Aktivna supstanca je telmisartan. Jedna tableta sadrži 20 mg, 40 mg ili 80 mg telmisartana.
Pomoćne supstance su: povidon (K30), meglumin, natrijev hidroksid, laktoza hidrat, sorbitol (E420) i
magnezijev stearat.

Kako Tolura izgleda i sadržaj pakovanja?
20 mg tablete: bijele do gotovo bijele, okrugle tablete.
40 mg tablete: bijele do gotovo bijele, bikonveksne, ovalne tablete.
80 mg tablete: bijele do gotovo bijele, bikonveksne tablete, u obliku kapsule.
Tolura je dostupna u blisterima po 7 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 28 tableta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
KRKA d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA d.d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Krka Polska Sp.z o.o.
ul. Rownolegla 5, 02-235 Warsaw, Poljska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Tableta, 28 x 20 mg: 04-07.3-2-6192/15 od 15.06.2016.
Tableta, 28 x 40 mg: 04-07.3-2-6193/15 od 15.06.2016.
Tableta, 28 x 80 mg: 04-07.3-2-6194/15 od 15.06.2016.