TRUSOPT

TRUSOPT 20 mg mL

Tip-6 spremnik sastoji se od bijele poluprozirne bočice (LDPE), prozirnog umetka za kapanje(LDPE) i bijelog (PP) zatvarača

Supstance:
dorzolamid
Jačina ATC Oblik
20 mg mL S01EC03 kapi za oči, rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

TRUSOPT
20 mg/ml kapi za oči, rastvor

dorzolamid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati lijek, jer sadrži važne podatke za Vas.
-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili apotekaru.

Ovaj lijek je propisan za Vas. Nemojte ga davati nikome drugom. Čak i ako ima iste simptome kao i Vi,
mogao bi mu štetiti.

O svakom neželjenom efektu obavijestite ljekara ili apotekara. Vidi dio 4.

Sadržaj uputstva:
1.

Šta je TRUSOPT i za šta se koristi

2.

Šta morate znati prije nego što počnete koristiti TRUSOPT

3.

Kako treba koristiti TRUSOPT

4.

Mogući neželjeni efekti

5.

Kako treba čuvati TRUSOPT

6.

Dodatne informacije

1.

Šta je TRUSOPT i za šta se koristi

TRUSOPT sadrži dorzolamid koji spada u grupu lijekova koji se zovu "inhibitori karboanhidraze".

Ovaj lijek se propisuje za snižavanje povišenog očnog pritiska i za liječenje glaukoma. Može se koristiti
sam ili kao dodatak drugim lijekovima za snižavanje povišenog očnog pritiska (tzv. beta-blokatorima).

2.

Šta morate znati prije nego što počnete koristiti TRUSOPT

Nemojte koristiti TRUSOPT:

ako ste alergični na dorzolamid hidrohlorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

ako imate tešku bolest bubrega ili probleme s bubrezima, ili ste imali bubrežne kamence.

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte sa svojim ljekarom ili apotekarom prije upotrebe lijeka TRUSOPT.

Obavijestite svog ljekara ili apotekara o bilo kojem zdravstvenom problemu koji imate ili ste imali
uključujući probleme sa očima ili operativni zahvat na očima te o alergijskim reakcijama na bilo koji lijek.

Ako primijetite da Vam je oko nadraženo ili se pojave druge smetnje kao što su crvenilo oka ili oticanje
očnih kapaka, odmah se javite Vašem ljekaru.

Ako posumnjate da je zbog primjene lijeka TRUSOPT došlo do alergijske reakcije (npr. kožni osip, teška
kožna reakcija ili osjećaj svraba) prestanite uzimati ovaj lijek i odmah se javite svom ljekaru.

Primjena kod djece
TRUSOPT je ispitivan kod dojenčadi i djece mlađe od 6 godina s povišenim očnim pritiskom ili potvrđenim
glaukomom. Za detaljnije informacije, posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Primjena kod starijih osoba
Ispitivanja sa lijekom TRUSOPT su pokazala da ovaj lijek ima sličan efekat kod starijih i kod mlađih
bolesnika.

Primjena kod bolesnika s oštećenom funkcijom jetre
Obavijestite svoga ljekara ako imate ili ste imali probleme s jetrom.

Drugi lijekovi i TRUSOPT
Obavijestite svog ljekara ili apotekara ako uzimate, ako ste nedavno uzimali ili namjeravate uzeti bilo koje
druge lijekove (uključujući i kapi za oči). Ovo je jako važno ako uzimate drugi inhibitor karboanhidraze kao
što je acetazolamid ili bilo koji sulfa preparat.

Trudnoća i dojenje
Pitajte svoga ljekara ili apotekara za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Primjena u trudnoći
Ovaj lijek se ne smije koristiti u trudnoći. Obavijestite svoga ljekara ako ste trudni ili planirate trudnoću.

Primjena za vrijeme dojenja
Ne preporučuje se dojenje ako je potrebno liječenje ovim lijekom. Obavijestite svoga ljekara ako dojite ili
namjeravate dojiti.

Upravljanje motornim vozilima i mašinama
Nisu provedena ispitivanja o efektima na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rada na mašinama.
Prilikom primjene lijeka TRUSOPT moguća je pojava neželjenih efekata poput omaglice ili zamućenog
vida, koji mogu uticati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima i rada na mašinama. Nemojte
voziti ili raditi na mašini ako se ne osjećate dobro ili ne vidite jasno.

TRUSOPT sadrži benzalkonijev hlorid
TRUSOPT sadrži konzervans benzalkonijev hlorid. Ovaj konzervans se može nakupljati u mekim
kontaktnim lećama i može promijeniti njihovu boju. Ako koristite kontaktne leće, prije primjene lijeka
TRUSOPT posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3.

Kako treba koristiti TRUSOPT

Uvijek se pridržavajte uputstava ljekara prilikom korištenja ovog lijeka. Ukoliko niste sigurni, pitajte svoga
ljekara ili apotekara. Potrebnu dozu lijeka i trajanje liječenja odredit će Vaš ljekar.

Ako koristite samo ovaj lijek, preporučena doza je jedna kap u bolesno oko (oči) ujutro, poslijepodne i
navečer.

Ako Vam je za snižavanje povišenog očnog pritiska ljekar propisao ovaj lijek u kombinaciji s kapima za oči
koje sadrže beta-blokator, preporučena doza je jedna kap lijeka TRUSOPT u bolesno oko (oči) ujutro i
navečer.

Ako koristite TRUSOPT istovremeno s drugim kapima za oči, između primjene jednih i drugih kapi mora
proći najmanje 10 minuta.

Pazite da vrhom bočice ne dotaknete oko ni okolne dijelove. Vrh bočice se može zagaditi bakterijama koje
mogu izazvati infekcije oka i ozbiljna oštećenja oka, pa čak i gubitak vida.

Da biste izbjegli moguće zagađivanje bočice, operite ruke prije primjene lijeka i pazite da njenim vrhom ne
dodirujete nikakvu površinu. Ako smatrate da je lijek zagađen ili da ste dobili infekciju oka, javite se odmah
svom ljekaru da Vas posavjetuje o tome da li da i dalje nastavite koristiti istu tu bočicu.

Uputstvo za korištenje:

1.

Prije prve upotrebe lijeka provjerite da li je zaštitna traka na prednjem dijelu bočice neoštećena.
Kod neotvorene bočice postoji procijep između poklopca i bočice.

Strelice za otvaranje ►

Zaštitna traka ►

2.

Prvo operite ruke, a zatim povucite zaštitnu traku kako biste otvorili pakovanje.

3.

Da biste otvorili bočicu, odvrnite poklopac okretanjem u smjeru koji pokazuju strelice na vrhu
poklopca. Ne povlačite poklopac prema gore da biste ga odvojili od bočice. Povlačenje poklopca
prema gore spriječiti će pravilno otvaranje bočice.

4.

Zabacite glavu unazad i pažljivo povucite donji kapak tako da se napravi džep između kapka i oka.

5.

Okrenite bočicu prema dole i lagano palcem ili kažiprstom pritisnite na označeno mjesto
("Pritisnite prstom") dok Vam u oko ne kapne jedna kap, kako Vas je uputio Vaš ljekar.

 Pritisnite prstom

Procijep ►

Pritisnite prstom ►

Pritisnite prstom ►

PAZITE DA VRH KAPALJKE NE DOTAKNE KAPAK ILI OKO.

6.

Ako je nakon prvog otvaranja bočice otežano ukapavanje, vratite poklopac zavrćući ga dokle god
čvrsto ne prione uz bočicu (nemojte previše zategnuti poklopac). Nakon toga ponovo odvrnite
poklopac okrećući ga u smjeru koji pokazuju strelice na vrhu poklopca.

7.

Uputstva pod 4. i 5. ponovite i za drugo oko, ako Vas je tako uputio ljekar.

8.

Vratite poklopac zavrćući ga dokle god čvrsto ne prione uz bočicu. Strelica na lijevoj strani
poklopca mora biti u ravni sa strelicom na lijevoj strani naljepnice na bočici kako bi se osiguralo
pravilno zatvaranje bočice. Nemojte previše zatezati poklopac jer možete oštetiti bočicu i
poklopac.

9.

Vrh kapaljke prilagođen je za veličinu jedne kapljice lijeka. Stoga NE povećavajte rupicu na vrhu
kapaljke.

10. Nakon što ste iskoristili propisanu količinu lijeka, u bočici će ostati još nešto lijeka TRUSOPT. To

Vas ne treba zabrinjavati jer je količina lijeka TRUSOPT namjerno nešto veća, tako da ćete primiti
punu količinu lijeka koju Vam je ljekar propisao. Ne pokušavajte iz bočice ukloniti višak lijeka.

Ako uzmete više lijeka TRUSOPT nego što ste trebali
Ako nakapate previše kapi u oko ili progutate sadržaj bočice, odmah se javite svom ljekaru.

Ako zaboravite uzeti TRUSOPT
Važno je da koristite ovaj lijek onako kako Vam je ljekar propisao. Ako ipak propustite uzeti dozu, uzmite je
što prije možete. Međutim, ako je uskoro vrijeme za novu dozu, propuštenu dozu jednostavno preskočite i
nastavite koristiti lijek prema uobičajenom rasporedu.

Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili to što ste zaboravili prošlu dozu.

Ako prestanete uzimati TRUSOPT
Ako želite prestati koristiti ovaj lijek, javite se svom ljekaru.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka TRUSOPT obratite se svom ljekaru ili
apotekaru.

4.

Mogući neželjeni efekti

Kao i svi drugi lijekovi, tako i ovaj lijek može prouzrokovati neželjene efekte, iako se oni ne moraju javiti
kod svih bolesnika.

Ako se kod Vas pojave reakcije preosjetljivosti uključujući koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika i/ili grla
koje može uzrokovati teškoće pri disanju ili gutanju, prekinite koristiti lijek i odmah potražite medicinsku
pomoć.

Sljedeći neželjeni efekti bili su prijavljeni prilikom primjene lijeka TRUSOPT tokom kliničkih ispitivanja ili
nakon stavljanja lijeka u promet:

Vrlo česti neželjeni efekti: (javljaju se kod više od 1 na 10 bolesnika)

Žarenje i peckanje u očima.

Česti neželjeni efekti: (javljaju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika)

Bolest rožnice s bolovima u očima i zamućenim vidom (površinski tačkasti keratitis), suzenje i osjećaj
svraba oka (konjunktivitis), nadražaj/upala očnog kapka, zamućen vid, glavobolja, mučnina, gorak okus u
ustima i umor.

Manje česti neželjeni efekti: (javljaju se kod 1 do 100 na 1000 bolesnika)

Upala šarenice.

Rijetki neželjeni efekti: (javljaju se kod 1 do 1000 na 10000 bolesnika)

Bockanje ili utrnutost dlanova ili stopala, privremena kratkovidnost koja može prestati nakon prestanka
uzimanja lijeka, pojava tečnosti ispod mrežnice (odvajanje žilnice nakon filtracijskog operativnog zahvata),
bol u oku, ljuskanje (kruste) očnog kapka, nizak očni pritisak, oticanje rožnice (sa znacima poremećenog
vida), nadražaj oka uključujući crvenilo, bubrežni kamenci, omaglica, krvarenje iz nosa, nadražaj grla,
suhoća usta, ograničeni kožni osip (kontaktni dermatitis), teške kožne reakcije, reakcije preosjetljivosti
poput osipa, koprivnjače, osjećaja svraba, u rijetkim slučajevima moguće oticanje usana, očiju i usta,
nedostatak zraka a veoma rijetko zviždanje u prsima.

Prijavljivanje sumnje na neželjene efekte lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
apotekara. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako treba čuvati TRUSOPT

Čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek se ne smije primjenjivati nakon isteka roka trajanja utisnutog na pakovanju. Prva dva broja odnose se
na mjesec, a zadnja četiri na godinu. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan mjeseca naznačenog na
pakovanju.

TRUSOPT kapi iskoristite u roku od 28 dana nakon prvog otvaranja bočice.

Čuvati na sobnoj temperaturi (15°C - 30°C).
Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Lijekovi se ne smiju odlagati i bacati u odvode ili kućni otpad. Pitajte apotekara šta da učinite sa lijekovima
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6.

Dodatne informacije

Šta sadrži TRUSOPT
-

Aktivna supstanca je dorzolamid.

Jedan ml rastvora sadrži 22,26 mg dorzolamid hidrohlorida što odgovara 20 mg dorzolamida.

Ostali sastojci su: hidroksietilceluloza, manitol, natrijev citrat, natrijev hidroksid i voda za injekcije.
Benzalkonijev hlorid je dodan kao konzervans.

Izgled i sadržaj pakovanja lijeka TRUSOPT
TRUSOPT je bistar, bezbojan ili gotovo bezbojan, blago viskozan rastvor. OCUMETER PLUS bočica sa
kapaljkom sastoji se od poluprozirne polietilenske bočice koja sadrži 5 ml rastvora. Neoštećena zaštitna
traka je dokaz da lijek nije bio otvaran.

TRUSOPT je dostupan u sljedećem pakovanju:
1 x 5 ml (jedna bočica od 5 ml)

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje lijeka u promet
InspireHL d.o.o.
Rajlovačka cesta 23, 71000 Sarajevo
BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv i adresa proizvođača
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere
FINSKA

Naziv i adresa proizvođača gotovog lijeka
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 PC Haarlem
NIZOZEMSKA

Laboratoires Merck Sharp & Dohme – Chibret
Route de Marsat-Riom
63963 Clermont-Ferrand Cedex 9
FRANCUSKA

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.