UMAN ALBUMIN

UMAN ALBUMIN 200 g L

50 ml rastvora za infuziju u staklenoj bočici, u kutiji

Supstance:
albumin
Jačina ATC Oblik
200 g L B05AA01 rastvor za infuziju