VALAROX

VALAROX 20 mg tableta+ 80 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
valsartan rosuvastatin
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 80 mg tableta C10BX10 filmom obložena tableta