VALERAL

VALERAL 68 mg tableta+ 200 mg tableta

25 obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister), u kutiji

Supstance:
suhi ekstrakt korijena odoljena suhi ekstrakt cvijeta hmelja
Jačina ATC Oblik
68 mg tableta+ 200 mg tableta N05CM09 obložena tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

Valeral
200 mg + 68 mg
obložene tablete
suhi ekstrakt korijena odoljena
suhi ekstrakt cvijeta hmelja

Pažljivo pročitajte cijelu uputu jer sadrži vama važne podatke.
Ovaj tradicionalni biljni lijek dostupan je bez liječničkog recepta. Ipak, morate ga uzimati
oprezno kako biste postigli najbolji učinak.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Obavezno kontaktirajte liječnika ukoliko se vaši simptomi pogoršaju tijekom primjene
lijeka ili se ne povuku nakon 4 tjedna kontinuirane primjene lijeka.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa sadrži:

1. Što je Valeral i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Valeral
3. Kako uzimati Valeral
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Valeral
6. Dodatne informacije

1. Što je Valeral i za što se koristi

Valeral je tradicionalni biljni lijek koji se koristi za ublažavanje blagih simptoma
mentalnog stresa i kao pomoć kod nesanice.

Valeral je tradicionalni biljni lijek za primjenu kod navedenih indikacija, temeljeno na
dugotrajnoj primjeni.

Primjena Valeral tableta se ne preporučuje u djece mlađe od 12 godina.

2. Prije nego počnete uzimati Valeral

Nemojte uzimati Valeral

ako ste alergični (preosjetljivi) na odoljen (valerijanu) i/ili na cvijet uzgojenog

hmelja ili na bilo koju pomoćnu tvar lijeka (vidi dio 6).

istovremeno sa sintetskim sedativima.

Alergija (preosjetljivost) znači da su se pri uzimanju lijeka pojavili neki ili svi od
navedenih znakova: kožni osip, svrbež kože, oticanje udova, oticanje lica, usana, jezika

i/ili grla zbog kojih bolesnik teško guta ili diše. U tom slučaju morate hitno potražiti
liječničku pomoć.

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni smijete li uzimati Valeral.

Budite oprezni s Valeral tabletama

Molimo da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego što počnete primjenjivati lijek, čak i ako
ste ga već koristili.

Djeca
Valeral tablete namijenjene su odraslima, adolescentima starijim od 12 godina i starijim
osobama. Nema dovoljno podataka o primjeni Valeral tableta u djece mlađe od 12 godina,
zbog čega se njihova primjena u toj dobnoj skupini ne preporučuje.

Uzimanje drugih lijekova s Valeral tabletama
Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako koristite ili ste nedavno koristili bilo koje druge
lijekove, uključujući i one lijekove koje vam nije propisao liječnik.

Dostupni su samo ograničeni podaci o farmakološkim interakcijama s drugim lijekovima.
Ne preporuča se istovremena primjena sintetskih sedativa.

Uzimanje hrane i pića s Valeral tabletama
Tijekom liječenja Valeral tabletama nemojte piti alkoholna pića.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što uzmete bilo koji lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
Nije utvrđena sigurnost primjene ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.
Zbog nedostatka podataka, kao preventivna mjera, ne preporučuje se primjena ovog lijeka
u trudnica i dojilja.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
Ovaj lijek može negativno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.
Tijekom uzimanja lijeka ne preporučuje se upravljanje motornim vozilima, rukovanje
strojevima ili obavljanje poslova u nesigurnim uvjetima. Sposobnost reagiranja može biti
smanjena čak i ako se lijek uzima u skladu s uputama. Istovremeno konzumiranje
alkoholnih pića može pojačati učinak lijeka.

Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari
Valeral sadrži glukozu, saharozu i laktozu. Ako vam je liječnik rekao da imate bolest tzv.
nepodnošenja nekih šećera posavjetujte se s liječnikom prije nego uzmete lijek.

3. Kako uzimati Valeral

Slijedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute.
Ne zaboravite koristiti lijek. Liječnik će vas uputiti koliko dugo trebate koristiti Valeral.

Odrasli, adolescenti stariji od 12 godina i starije osobe

za ublažavanje blagih simptoma mentalnog stresa – 1 tableta tri puta na dan

za pomoć kod nesanice – 1 tableta jedan sat prije odlaska na spavanje.

Primjena Valeral tableta se ne preporučuje u djece mlađe od 12 godina.
Trajanje primjene
Ako se simptomi ne povuku nakon 4 tjedna kontinuirane primjene lijeka, ili se pogoršaju
tijekom primjene lijeka, potrebno se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom.

Nema podataka koji potvrđuju da Valeral izaziva navikavanje.

Način primjene
Valeral tablete primjenjuju se kroz usta.
Tabletu treba progutati cijelu, bez žvakanja, po mogućnosti s čašom vode.

Ako smatrate da je učinak lijeka prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili
ljekarnikom.

Ako ste uzeli više Valeral tableta nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka od preporučene obratite se ljekarniku ili liječniku koji će
odrediti je li potrebno poduzeti odgovarajuće mjere.
Ako ste odjednom uzeli dvostruko ili trostruko više tableta od uobičajene dnevne doze (6
do 9 tableta), to u pravilu neće izazvati negativne posljedice. U tom slučaju nastavite
uzimati lijek prema uputi ili kako vam je liječnik odredio. Simptomi predoziranja uključuju
umor, grčeve u trbuhu, stezanje u prsima, ošamućenost, tremor (drhtanje) ruku i midrijazu
(proširene zjenice).

Ako ste propustili uzeti Valeral

Ako ste propustili uzeti lijek u uobičajeno vrijeme, nemojte uzeti dvostruku dozu da biste
nadoknadili propuštenu.
Nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Valeral tableta, obratite se
svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi ostali lijekovi, i Valeral može izazvati nuspojave.

Nakon uzimanja pripravaka odoljenovog korijena mogu se pojaviti poremećaji probavnog
sustava (npr. mučnina, grčevi u trbuhu). Učestalost ovih nuspojava nije poznata.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti
Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu
navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Valeral

Lijek morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25 ºC, u originalnom pakovanju.

Rok valjanosti je 4 godine.
Rok valjanosti otisnut je na pakovanju.
Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.

6. Dodatne informacije

Što Valeral sadrži
Djelatne tvari:
1 obložena tableta sadrži
200 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Valeriana officinalis L., radix (odoljenov korijen)
(omjer biljne droge i ekstrakta je 4–6,7 : 1, a ekstrakcijsko otapalo: etanol 70 % V/V) i
68 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Humulus lupulus L., flos (cvijet uzgojenog hmelja)
(omjer biljne droge i ekstrakta je 4–8 : 1, a ekstrakcijsko otapalo je etanol 40 % V/V)
Alkohol (etanol) nije prisutan u sastavu lijeka.

Pomoćne tvari:
Jezgra:
glukoza, tekuća, suha raspršina; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; laktoza hidrat;
silicijev dioksid, koloidni, hidratizirani; celuloza, mikrokristalična; celuloza, prah; natrijev
škroboglikolat, vrst A; stearatna kiselina; magnezijev stearat

Ovojnica:
kopoli(butadien/metakrilat), lužnati; glukoza, tekuća, suha raspršina; saharoza; talk;
kalcijev karbonat; arapska guma, osušena raspršivanjem; tragant; titanijev dioksid (E 171);
krumpirov škrob, acetilirani (E 1420); montanski glikolni vosak

Kako Valeral tablete izgledaju i sadržaj pakovanja
Bijele, okrugle, sjajne obložene tablete.
25 obloženih tableta u PVC/PVDC/Al blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo
lijekovima.

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka, Svilno 20, Rijeka, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Vemedia Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Nizozemska

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Farmis d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Vogošća- Sarajevo

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet
Valeral 25 x (200 + 68) mg obložene tablete: 04-07.3-1-1573/16 od 20.10.2016.godine