VALSACOMBI

VALSACOMBI 320 mg tableta+ 12.5 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid valsartan
Jačina ATC Oblik
320 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09DA03 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

VALSACOMBI
320 mg/12,5 mg, filmom obložena tableta
320 mg/25 mg, filmom obložena tableta

valsartan, hidrohlorotiazid

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Šta je Valsacombi i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Valsacombi
3. Kako uzimati Valsacombi?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Valsacombi?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE VALSACOMBI I ZA ŠTA SE KORISTI?
Valsacombi filmom obložene tablete sadrže dvije aktivne supstance pod nazivom valsartan i
hidrohlorotiazid. Ove obje supstance pomažu u kontroli visokog krvnog pritiska (hipertenzije).
-

Valsartan pripada skupini lijekova poznatih kao antagonisti receptora za angiotenzin II, koji
pomažu u kontroli visokog krvnog pritiska. Angiotenzin II je supstanca u tijelu koja dovodi do
suženja krvnih žila, i time do porasta Vašeg krvnog pritiska. Valsartan djeluje tako da blokira
učinak angiotenzina II. Rezultat toga je opuštanje krvnih žila i sniženje krvnog pritiska.

Hidrohlorotiazid pripada skupini lijekova nazvanih tiazidni diuretici (također poznati kao lijekovi koji
povećavaju izlučivanje mokraće). Hidrohlorotiazid povećava količinu mokraće, što također snižava
krvni pritisak.

Valsacombi se koristi za liječenje visokog krvnog pritiska koji nije doveden pod kontrolu upotrebom
samo jedne supstance.

Visoki krvni pritisak povećava radno opterećenje srca i arterija. Ukoliko se ne liječi, može oštetiti krvne
žile mozga, srca i bubrega te može dovesti do moždanog udara, zatajenja srca ili zatajenja bubrega.
Visoki krvni pritisak povećava rizik nastanka srčanog infarkta. Snižavanjem Vašeg krvnog pritiska na
normalne vrijednosti smanjuje se rizik od nastanka ovih poremećaja.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI VALSACOMBI
Nemojte uzimati Valsacombi
-

ako ste alergični na valsartan, hidrohlorotiazid, derivate sulfonamida (supstance hemijski srodne
hidrohlorotiazidu) ili na bilo koji sastojak ovog lijeka (navedeni u odjeljku 6)

ako ste trudni duže od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati Valsacombi u ranoj trudnoći –
pogledajte odjeljak Trudnoća.),

ako imate tešku bolest jetre, razaranje malih žučovoda unutar jetre (bilijarna ciroza) koje dovodi do
stvaranja žuči u jetri (kolestaza);

ako imate tešku bolest bubrega,

ako ne možete mokriti (anuria), (anurija)

ako se liječite pomoću umjetnog bubrega (hemodijalizom),

ako je razina kalija ili natrija u Vašoj krvi niža od normalne ili ako je razina kalcija u Vašoj krvi viša
od normalne usprkos liječenju,

ako imate giht,

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lijek i porazgovarajte s Vašim
ljekarom.

Budite oprezni s Valsacombi tabletama
-

ako uzimate lijekove koji štede kalij, nadomjestke kalija, zamjene za sol koje sadrže kalij ili druge
lijekove koji povećavaju količinu kalija u Vašoj krvi poput heparina. Vaš će ljekar možda trebati
redovito kontrolirati količinu kalija u Vašoj krvi.

ako imate sniženu razinu kalija u Vašoj krvi.

ako imate proljev ili jako povraćate.

ako uzimate visoke doze lijekova koji povećavaju izlučivanje mokraće (diuretika).

ako imate tešku bolest srca.

ako bolujete od srčanog zatajivanja ili ste doživjeli srčani udar. Pažljivo pratite upute ljekara o
početnoj dozi. Ljekar će možda provjeriti i rad Vaših bubrega.

ako imate suženje bubrežne arterije.

ako ste nedavno primili novi bubreg.

ako imate hiperaldosteronizam. Ovo je bolest u kojoj Vaše nadbubrežne žlijezde proizvode previše
hormona nazvanog aldosteron. Ako se ovo odnosi na Vas, ne preporučuje se upotreba
Valsacombi tableta.

ako imate bolest jetre ili bubrega.

recite svom ljekaru ako Vam je ikada otekao jezik i lice zbog alergijske reakcije koja se naziva
angioedem, kad ste uzimali drugi lijek (uključujući ACE inhibitore). Ako su se ovi simptomi pojavili
kad ste uzimali Valsacombi, odmah prestanite uzimati Valsacombi i nikad ga ponovo nemojte
uzeti. Također pogledajte odjeljak 4, “Moguće nuspojave”.

ako imate vrućicu, osip i bol u zglobovima, koji mogu biti znakovi sistemskog eritematoznog lupusa
(SLE, takozvane autoimune bolesti).

ako imate dijabetes, giht, visoke razine kolesterola ili masnoća u krvi.

ako ste imali alergijske reakcije prilikom upotrebe drugih lijekova za snižavanje krvnog pritiska iz
ove skupine (antagonista receptora za angiotenzin II) ili ako imate alergiju ili astmu.

ako ste osjetili slabljenje vida ili bol u oku, koji mogu biti simptomi povećanja očnog pritiska te se
mogu pojaviti unutar nekoliko sati do jedne sedmice od uzimanja Valsacombi tableta, a što može
voditi do trajnog gubitka vida ako se ne liječi. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamid
možete imati veći rizik za razvoj navedenih pojava.

može dovesti do pojačane osjetljivosti Vaše kože na sunce.

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog
pritiska:

ACE-inhibitor (na primjer, enalapril, lizinopril, ramipril), naročito ako imate bubrežne
tegobe povezane sa šećernom bolešću.

aliskiren

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u
redovnim intervalima.

Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Valsacombi”.

Morate obavijestiti Vašeg ljekara ako mislite da ste (ili biste mogli ostati) trudni. Valsacombi se ne
preporučuje koristiti u ranoj trudnoći te se ne smije uzimati ako ste više od 3 mjeseca trudni, jer može
ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se koristi u tom stadiju (pogledajte odjeljak Trudnoća).

Djeca i adolescenti
Primjena Valsacombi tableta kod djece i adolescenata (dob niža od 18 godina) se ne preporučuje.

Uzimanje drugih lijekova s Valsacombi tabletama

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste

ga nabavili bez recepta.

Ukoliko se Valsacombi uzima s određenim drugim lijekovima, to može uticati na učinak liječenja. Može
biti potrebno promijeniti dozu, poduzeti druge mjere predostrožnosti ili u nekim slučajevima, prestati
uzimati jedan od lijekova. Ovo se posebice odnosi na sljedeće lijekove:
-

litij, lijek koji se koristi za liječenje nekih oblika psihijatrijskih bolesti,

lijekove ili supstance koje mogu povećati razinu kalija u krvi. Među njih spadaju nadomjesci

kalija ili zamjene za sol koje sadrže kalij, lijekove koji štede kalij i heparin,
-

lijekove koji mogu smanjiti razinu kalija u krvi, kao što su diuretici (tablete za vodu),

kortikosteroidi, laksativi, karbenoksolon, amfotericin ili penicilin G,
-

neke antibiotike (rifamicin grupa), lijek koji se primjenjuje kao zaštita protiv odbacivanja

transplantata (ciklosporin) ili antiretroviralne lijekove koji se primjenjuju za liječenje HIV/AIDS
infekcije (ritonavir). Ovi lijekovi mogu povećati učinak Valsacombi tableta.

lijekove koji mogu potaknuti “torsades de pointes” (nepravilni otkucaji srca), kao što su
antiaritmici (lijekovi koji se upotrebljavaju za liječenje srčanih tegoba) i neki antipsihotici,

lijekove koji mogu smanjiti količinu natrija u Vašoj krvi, kao što su antidepresivi, antipsihotici,
antiepileptici,

lijekove za liječenje gihta, kao što je alopurinol, probenecid, sulfinpirazon,

terapijske nadomjestke vitamina D i kalcija

lijekove za liječenje šećerne bolesti (oralni lijekovi kao što su metformin ili inzulini),

druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska, uključujući metildopu

lijekove za povišenje krvnog pritiska, kao što su noradrenalin i adrenalin,

digoksin i drugi glikozidi digitalisa (lijekovi koji se upotrebljavaju za liječenje tegoba sa srcem),

lijekove koji mogu povećati razine šećera u krvi, kao što su diazoksid i beta blokatori,

citotoksične lijekove (upotrebljavaju se za liječenje raka), kao što su metotreksat i ciklofosfamid,

lijekove protiv bolova kao što su nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID), uključujući selektivne
inhibitore ciklooksigenaze-2 (Cox-2 inhibitore) i acetilsalicilna kiselina > 3 g,

lijekove za opuštanje mišića kao što je tubokurarin,

antiholinergike (lijekovi koji se upotrebljavaju za liječenje različitih poremećaja kao što su grčevi
probavnig trakta, grč mokraćnog mjehura, astma, bolest kretanja, mišićni grčevi, Parkinsonova
bolest te kao pomoć kod anestezije)

amantadin (lijek koji se koristi u liječenju Parkinsonove bolesti i za liječenje ili sprečavanje nekih
bolesti koje uzrokuju virusi),

kolestiramin i kolestipol (lijekovi koji se uglavnom koriste za liječenje visokih razina lipida u krvi),

ciklosporin, lijek koji se koristi kod presađivanja organa kako bi se spriječilo odbacivanje organa,

alkohol, tablete za spavanje i anestetici (lijekovi s učinkom uspavljivanja i smanjivanja boli koji
se koriste na primjer tijekom operacije)

jodna kontrastna sredstva (sredstva koja se koriste za pretrage snimanjem),

ako uzimate ACE inhibitor ili aliskiren (pročitajte i informacije pod naslovom “Ne uzimajte
Valsacombi” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Uzimanje hrane i pića s Valsacombi tabletama
Možete uzimati Valsacombi sa ili bez hrane.

Izbjegavajte uzimanje alkohola sve dok ne porazgovarate sa svojim ljekarom. Alkohol može dovesti do
većeg pada Vašeg krvnog pritiska i/ili povećati rizik da doživite omaglicu ili nesvjesticu.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća
-

Morate obavijestiti Vašeg ljekara ako mislite da ste (ili bi mogli ostati) trudni.
Vaš će Vas ljekar obično savjetovati da prestanete uzimati Valsacombi prije nego ostanete
trudni ili čim saznate da ste trudni te će Vas savjetovati da uzimate drugi lijek umjesto
Valsacombi. Valsacombi se ne preporučuje u ranoj trudnoći, te se ne smije uzimati ako ste
trudni više od 3 mjeseca, jer može dovesti do ozbiljnog oštećenja Vašeg djeteta ako se koristi
nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko dojite ili ćete početi dojiti.
Valsacombi se ne preporučuje majkama koje doje, te ukoliko želite dojiti, Vaš ljekar može za
Vas izabrati drugi oblik liječenja, osobito ako je Vaša beba novorođenče, ili je prijevremeno
rođena.

Upravljanje vozilima i mašinama
Prije nego krenete voziti, koristiti alate ili upravljati mašinama ili izvoditi druge aktivnosti koje
zahtijevaju koncentraciju, proučite kako Valsacombi utiče na Vas. Kao i mnogi drugi lijekovi koji se
koriste za liječenje visokog krvnog pritiska, Valsacombi može ponekad uzrokovati omaglicu i uticati na
sposobnost koncentracije.

Važni podaci o nekim sastojcima Valsacombi tableta
Valsacombi sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije
nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI VALSACOMBI?
Uvijek uzimajte Valsacombi tačno kako Vam je propisao Vaš ljekar. To će Vam pomoći da ostvarite
najbolje rezultate i smanjite rizik razvoja nuspojava. Ukoliko niste sigurni, provjerite sa svojim ljekarom
ili farmaceutom.

Osobe s visokim krvnim pritiskom često ne primjećuju nikakve znakove ovog problema. Mnogi se
osjećaju prilično normalno. Zbog ovoga je još važnije da odlazite na preglede kod svog ljekara čak i
ako se dobro osjećate.

Vaš će Vam ljekar reći tačno koliko tableta Valsacombi trebate uzimati. Ovisno o Vašem odgovoru na
liječenje, Vaš Vam ljekar može preporučiti višu ili nižu dozu.
-

Uobičajena doza Valsacombi je jedna tableta na dan.

Nemojte mijenjati dozu ili prestati uzimati tablete bez savjetovanja s Vašim ljekarom.

Lijek treba svaki dan uzimati u isto vrijeme, obično ujutro.

Možete uzimati Valsacombi sa ili bez hrane.

Progutajte tabletu uz čašu vode.

Ako uzmete više Valsacombi tableta nego što ste trebali
Ako osjetite jaku omaglicu i/ili nesvjesticu, legnite i odmah kontaktirajte svog ljekara.
Ukoliko ste slučajno uzeli previše tableta, kontaktirajte svog ljekara, farmaceuta ili bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Valsacombi
Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. Ipak, ako je blizu vrijeme za sljedeću dozu,
preskočite propuštenu dozu.Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Valsacombi
Prekid liječenja Valsacombi tabletama može dovesti do pogoršanja Vašeg visokog krvnog pritiska.
Nemojte prestati uzimati Vaš lijek osim ako Vam Vaš ljekar to ne odredi.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Valsacombi obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave, premda se one ne javljaju kod svih.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i zahtijevati hitnu medicinsku skrb:

Odmah posjetite svog ljekara ako osjetite simptome angioedema, poput:
-

oticanja lica, jezika ili ždrijela

otežanog gutanja

urtika i otežanog disanja

Ako se kod Vas pojavi neki od navedenih simptoma, prestanite uzimati Valsacombi i smjesta se javite
svom ljekaru (također pročitajte odjeljak 2 “Budite oprezni s Valsacombi tabletama”).

Druge nuspojave uključuju:

Manje česte (mogu se javiti najviše kod 1 na 100 osoba)
-

kašalj

niski krvni pritisak

omaglica

dehidracija (sa simptomima žeđi, suhoće usta i jezika, rijetkog mokrenja, tamnog urina, suhe kože)

bol u mišićima

umor

trnci ili utrnulost

zamagljen vid

zvukovi (npr. šištanje, zujanje) u ušima

Veoma rijetke (mogu se javiti najviše kod 1 na 10.000 osoba)

vrtoglavica

proljev

bol u zglobovima

Nepoznato (učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka)
-

otežano disanje

jako smanjeno izlučivanje mokraće

niska razina natrija u krvi (ponekad s mučninom, umorom, konfuzijom, malaksalosti, napadima)

niska razina kalija u krvi (ponekad s mišićnom slabosti, mišićnim grčevima, poremećajem srčanog
ritma)

niska razina bijelih krvnih stanica (sa simptomima poput vrućice, infekcija kože, bolnim grlom ili
ulkusima u ustima zbog infekcija, slabosti)

povišena razina bilirubina u krvi (koja može, u teškim slučajevima, izazvati žutilo kože i očiju)

povišena razina ureje i kreatinina u krvi (koja može upućivati na poremećaj rada bubrega)

povišenu razinu mokraćne kiseline u krvi (koja može, u teškim slučajevima, izazvati giht)

sinkopu (nesvjesticu)

Nuspojave zabilježene sa valsartanom ili hidrohlorotiazidom pojedinačno, ali ne i s Valsacombi
tabletama:

Valsartan

Manje često
-

osjećaj vrtnje

bol u trbuhu

Nije poznato
-

pojava mjehura na koži (znak buloznog dermatitisa)

kožni osip sa ili bez svrbeža s nekim od sljedećih znakova ili simptoma: vrućica, bol u zglobovima,
bol u mišićima, oticanje limfnih čvorova i/ili simptomi nalik na gripu

osip, ljubičasto-crvene pjege, vrućica, svrbež (simptomi upale krvnih žila)

niska razina krvnih pločica (ponekad s neuobičajenim krvarenjem ili nastankom modrica)

visoka razina kalija u krvi (ponekad s grčevima mišića, poremećajem srčanog ritma)

alergijske reakcije (sa simptomima poput osipa, svrbeža, urtika, otežanog disanja ili gutanja,
vrtoglavice)

oticanje uglavnom lica i ždrijela; osip; svrbež

povišena razina parametara jetrene funkcije

snižena razina hemoglobina i postotak crvenih krvnih stanica u krvi (koji oboje mogu, u teškim
slučajevima, izazvati anemiju)

zatajenje bubrega

niska razina natrija u krvi (koja može potaknuti umor, smetenost, trzanje mišića i/ili grčeve u težim
slučajevima)

Hidrohlorotiazid

Vrlo često (mogu se javiti kod više od 1 na 10 osoba)
-

niska razina kalija u krvi

povišenje lipida u krvi

Često (mogu se javiti kod najviše 1 na 10 osoba)
-

niska razina natrija u krvi

niska razina magnezija u krvi

visoka razina mokraćne kiseline u krvi

osip sa svrbežom i druge vrste osipa

smanjeni apetit

blaga mučnina i povraćanje

omaglica, nesvjestica kod ustajanja

nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije

Rijetko (može se javiti najviše kod 1 na 10.000 osoba)
-

oticanje i stvaranje mjehura na koži (zbog povećane osjetljivosti na sunce)

visoka razina kalcija u krvi

visoka razina šećera u krvi

šećer u mokraći

pogoršanje metaboličkog stanja kod šećerne bolesti

zatvor, proljev, nelagoda u želucu ili crijevima, poremećaji jetre koji se mogu pojaviti zajedno sa
žutom bojom kože i očiju

nepravilni otkucaji srca

glavobolja

poremećaji spavanja

tužno raspoloženje (depresija)

niska razina krvnih pločica (ponekad s krvarenjem ili modricama ispod kože)

omaglica

trnci ili obamrlost

poremećaj vida

Veoma rijetko (mogu se javiti najviše kod 1 na 10.000 osoba)
-

upala krvnih žila sa simptomima kao što su osip, ljubičasto-crvene mrlje, vrućica (vaskulitis)

osip, svrbež, koprivnjača, otežano disanje ili gutanje, omaglica (reakcije preosjetljivosti)

ozbiljne kožne bolesti koje uzrokuje osip, crvenilo kože, stvaranje mjehura na usnama, očima ili
u ustima, ljuštenje kože, vrućica (toksična epidermalna nekroliza)

osip na licu, bolovi u zglobovima, mišićni poremećaj, vrućica (eritemski lupus)

jaki bolovi u gornjem dijelu trbuha (pankreatitis)

otežano disanje s vrućicom, kašalj, piskanje, gubitak daha (respiratorni distres uključujući
pneumonotis i plućni edem)

vrućica, grlobolja, češće infekcije (agranulocitoza)

blijeda koža, umor, gubitak daha, tamna mokraća (hemolitička anemija)

vrućica, grlobolja i ulceracije u ustima zbog infekcija (leukopenija)

smetenost, umor, trzanje mišića i grč, ubrzano disanje (hipokloremijska alkaloza)

Nepoznato (učestalost se ne može odrediti iz raspoloživih podataka)
-

nemoć, podljevi i česte infekcije (aplastična anemija)

jače smanjeno izlučivanje mokraće (mogući znakovi poremećaja ili zatajivanja bubrega)

slabljenje vida ili bol u očima zbog visokog pritiska (mogući znakovi akutnog glaukoma uskog
kuta)

osip, crvenilo kože, stvaranje mjehura na usnama, očima ili u ustima, ljuštenje kože, vrućica
(mogući znakovi multiformnog eritema)

grč mišića

vrućica (pireksija)

slabost (astenija)

Prijavljivanje sumnje na neželjna dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI VALSACOMBI?

Valsacombi morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvajte pri temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage i svjetla.
Rok trajanja lijeka je dvije godine od datuma proizvodnje.
Valsacombi se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Valsacombi sadrži?
-

Aktivne supstance su valsartan i hidrohlorotiazid.

Svaka filmom obložena tableta sadržava 320 mg valsartana i 12,5 mg hidrohlorotiazida.

Svaka filmom obložena tableta sadržava 320 mg valsartana i 25 mg hidrohlorotiazida.

Pomoćne supstance u jezgri tablete su: celuloza, mikrokristalična; laktoza monohidrat; magnezijev
stearat; karmelozanatrij, umrežena; povidon K-25 i silicijev dioksid, koloidni, bezvodni. Pomoćne
supstance u film ovojnici tablete su: hipromeloza; titanijev dioksid (E171); makrogol 4000; željezov
oksid, crveni (E172) – samo u 320 mg/12,5 mg tabletama i željezov oksid, žuti (E172) – samo u
320 mg/25 mg tabletama.

Kako Valsacombi izgleda i sadržaj pakovanja?

320 mg/12,5 mg tablete su ružičaste, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete.

320 mg/25 mg tablete su svijetlo žute, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete, urezane s jedne
strane. Tableta se može podijeliti na dvije jednake polovice.

Valsacombi je dostupan u blisterima po 14 filmom obloženih tableta, a svaka kutija sadrži 28 filmom
obloženih tableta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Administrativno sjedište
KRKA d. d. Novo Mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA d. d. Novo Mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
filmom obložena tableta, 28 x (320 mg/12,5 mg): 7819/16 od 15.05.2017.
filmom obložena tableta, 28 x (320 mg/25 mg): 7839/16 od 15.05.2017.