VALSACOR

VALSACOR 320 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC-Al blistera po 14 filmom obloženih tableta), u kutiji

Supstance:
valsartan
Jačina ATC Oblik
320 mg tableta C09CA03 filmom obložena tableta