VIAGRA

VIAGRA 100 mg tableta

1 filmom obložena tableta (PVC/Al - blister), u kutiji

Supstance:
sildenafil
Jačina ATC Oblik
100 mg tableta G04BE03 filmom obložena tableta

1

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


VIAGRA
25 mg, filmom obložena tableta
50 mg, filmom obložena tableta
100 mg, filmom obložena tableta

sildenafil

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

-

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

-

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga davati drugome. Drugome ovaj lijek može da
škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

-

Ako dobijete neku nuspojavu, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri. Ovo se
odnosi na bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu (vidjeti sekciju 4).

Šta sadrži ovo uputstvo:

1.

Šta je VIAGRA i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati VIAGRA tablete

3.

Kako uzimati VIAGRA tablete

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati VIAGRA tablete

6.

Dodatne informacije


1. ŠTA JE VIAGRA I ZA ŠTA SE KORISTI

VIAGRA sadrži aktivnu supstancu sildenafil i pripada grupi lijekova koji se zovu inhibitori fosfodiesteraze
tipa 5(PDE5). VIAGRA djeluje tako da opušta krvne žile u penisu i na taj način omogučava bolji dotok krvi
u penis u momentu seksualnog uzbuđenja. VIAGRA će pomoći da dobijete erekciju samo ako ste spolno
stimulisani.
VIAGRA liječi odrasle muškarce sa erektilnom disfunkcijom, poznatom kao impotencijom. To je stanje
kada muškarac ne može postići erekciju potrebnu za normalnu seksualnu aktivnost.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI VIAGRA TABLETE

Nemojte uzimati Viagru
● ako ste preosjetljivi (alergični) na

sildenafil

ili bilo koju pomoćnu tvar lijeka (vidjeti sekciju 6).


● ako uzimate lijekove koji se nazivaju nitrati jer istovremena primjena može potencijalno opasno sniziti
krvni pritisak. Recite ljekaru ako uzimate bilo što od ovih lijekova koji se često daju za ublažavanje
simptoma

angine pectoris

(ili “boli u prsima”). Ukoliko niste sigurni, pitatjte svog ljekara ili farmaceuta.


● ako uzimate tzv. donore nitrat oksida kao što je amil nitrat jer istovremena primjena također može
potencijalno opasno sniziti krvni pritisak.

● ako uzimate riociguat. Ovaj lijek se koristi u liječenju plućne arterijske hipertenzije (kod povišenog
krvnog pritiska u plućima) i hronične tromboembolijske hipertenzije (kod povišenog krvnog pritiska u
plućima kao posljedica stvaranja krvnih ugrušaka). PDE 5 inhibitori, kao što je Revatio su pokazali da
povećavaju hipotenzivne učinke ovog lijeka. Ako uzimate riociguat ili niste sigurni obratite se svom
ljekaru.

● ako imate ozbiljne probleme sa srcem ili jetrom

● ako ste nedavno imali moždani udar ili infarkt miokarda ili imate nizak krvni pritisak

● ako bolujete od određenih rijetkih nasljednih bolesti oka (npr.

retinitis pigmentosa)

● ako ste nekada imali gubitak vida uzrokovan ne-arterijskom prednjom ishemičnom optičkom
neuropatijom (NAION).

2


Budite oprezni sa upotrebom Viagra tableta

Obavijestite svog ljekara, farmaceuta ili medicinsku sestru prije nego uzmete tabletu Viagra:

● ako imate srpastu anemiju (abnormalnost crvenih krvnih stanica), leukemiju (karcinom krvnih ćelija),
multiple mijeloma (karcinom koštane srži).

● ako imate deformitet penisa (Peyronijevu bolest).

● ako imate problema sa srcem. U tom slučaju vaš ljekar će pažljivo razmotriti može li vaše srce izdržati
dodatni napor koji nastaje tokom seksualnog odnosa.

● ako trenutno imate ćir u stomaku ili problem krvarenja (kao što je hemofilija).

● ako dode do poremećaja vida, smanjenja ili gubitka vida, odmah prekinite uzimanje Viagre i smjesta se
javite svom ljekaru.

Ne bi trebali uzimati VIAGRA tablete skupa sa bilo kojim lijekom za oralno ili lokalno liječenje erektilne
disfunkcije.

Nemojte uzimati VIAGRA tablete sa lijekovima za lijećenje plućne arterijske hipertenzije koji sadrže
sildenafil ili neke druge PDE5 inhibitore.

Ne biste trebali uzimati VIAGRA tabletu ukoliko nemate erektilnu disfunkciju.

Ako ste žena također nemojte uzimati tabletu.

Posebna upozorenja za pacijente koji imaju problem sa jetrom i bubrezima

Trebate reći svom ljekaru ako imate problema sa jetrom i bubrezima. Vaš ljekar će se možda odlučiti za
nižu dozu Viagre.

Djeca i adolescenti

VIAGRA se ne smije davati osobama ispod 18 godina starosti.

Uzimanje drugih lijekova sa Viagrom:

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove,
uključujući i one koji se ne izdaju na ljekarski recept.

VIAGRA tablete mogu međusobno djelovati sa drugim lijekovima, posebno onim koji se koriste za
liječenje boli u prsima.

U slučaju da Vam je potrebna hitna medicinska intervencija, obavezno naglasite

osobama koje Vam pružaju pomoć ako ste uzeli tabletu Viagre i kada!

Ne uzimajte Viagra tabletu sa drugim lijekovima osim ako Vaš ljekar nije rekao da možete.

Ne uzimajte Viagru skupa sa lijekovima koji se nazivaju nitrati jer takva kombinacija može dovesti do
opasnog sniženja krvnog pritiska. Uvijek obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako koristite ove vrste
lijekova koji se daju za liječenje

angine pectoris

(ili “bola u prsima).


Ne uzimajte Viagru ako koristite bilo šta iz grupe lijekova poznatih kao donori nitrat oksida kao što je amil
nitrat jer istovremena primjena također može potencijalno opasno sniziti krvni pritisak.

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako već uzimate riociguat.

Ako uzimate lijekove poznate kao inhibitori proteaze (kao što su lijekovi za liječenja HIV-a), ljekar će
vjerovatno započeti terapiju sa niskom dozom Viagre od 25 mg.

Neki pacijenti koji uzimaju alfa blokatore za liječenje povišenog krvnog pritiska ili uvečane prostate mogu
osjetiti vrtoglavicu ili laganu glavobolju koja je vjerojatno prouzrokovana nižim krvnim pritiskom nakon
sjedenja ili naglog ustajanja. Određeni pacijenti osjetili su ove simptome nakon što su uzeli Viagru

3

zajedno sa alfa blokatorima. Ovo će se najvjerovatnije desiti u roku od 4 sata nakon što je uzeta tableta
Viagre. Kako bi se smanjila pojava ovih simptoma trebali biste uzeti vašu regularnu dnevnu dozu alfa-
blokatora prije nego uzmete tabletu Viagre. Vaš ljekar će vam vjerovatno preporučiti nižu dozu Viagra
tablet od 25 mg.

Uzimanje hrane i pića sa Viagra tabletama

VIAGRA se može uzeti neovisno o hrani i piću.
Ipak, može se desiti da je za početak djelovanja Viagra tableta potreban duži vremenski period i to ako
ste lijek uzeli uz teži obrok.

Uzimanje alkohola može privremeno poremetiti sposobnost postizanje erekcije. Kako bi maksimalno
iskoristili povoljne učinke Viagra tableta savjetujemo da prije uzimanja lijeka ne pijete veće količine
alkohola.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Viagra tablete nisu namijenjene za primjenu kod žena.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama

Viagra može izazvati vrtoglavicu, te promjene vida ili omaglicu. Stoga je potrebno procijeniti vašu reakciju
na primjenu Viagre prije nego se odlučite voziti ili upravljati mašinama.

Važne informacije o pojedinim sastojcima lijeka VIAGRA

Ako vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere kao što je laktoza potrebno je posavjetovati se sa
ljekarom prije upotrebe Viagra tableta.

3. KAKO UZIMATI VIAGRA TABLETE

VIAGRU uvijek uzimati prema uputi Vašeg ljekara. Ako niste sigurni, potrebno je provjeriti sa
Vašim ljekarom koju dozu tableta uzeti. Uobičajena početna doza je 50 mg.

Ne biste trebali uzeti više od jedne tablete VIAGRA na dan.

Nemojte uzimati VIAGRA tablete u kombinaciji sa Viagra orodisperzibilnim tabletama.

Uzmite VIAGRA tabletu otprilike jedan sat prije planiranog seksualnog odnosa. Progutajte cijelu tabletu uz
čašu vode.

Ukoliko Vam se čini da je učinak VIAGRA tablete prejak ili preslab, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

Viagra će vam pomoći u postizanju erekciju, ali samo uz spolnu stimulaciju.Vrijeme potrebno za početak
djelovanja lijeka varira od osobe do osobe, ali je to prosječno u razmaku od 30 do 60 minuta od momenta
uzimanja lijeka.

Ukoliko VIAGRA ne pomogne u postizanju erekcije ili ukoliko erekcija ne traje dovoljno dugo recite to
svom ljekaru.

Ako ste uzeli više VIAGRA tableta nego je potrebno

Može doći do porasta broja neželjenih dejstava lijeka.
Doze iznad 100 mg neće pojačati učinak lijeka.

Ne biste trebali uzimati više lijeka nego što Vam je propisao ljekar.

Ako ste ipak uzeli više tableta nego je trebalo obratite se svom ljekaru.
Ako imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi i Viagra može izazvati nuspojave mada se one ne moraju pojaviti kod svakoga.
Nuspojave koje se mogu javiti prilikom upotrebe Viagre su najčešće kratkotrajne i blage do umjerene
naravi.

4

Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati lijek VIAGRA i odmah zatražite
medicinsku pomoć:

Alergijske reakcije: one nisu česte (mogu se javiti kod1 na 100 pacijenata). Simptomi uključuju

iznenadno sviranje u prsima, poteškoće sa disanjem ili omaglicu, oticanje očnih kapaka, lica, usana
ili grla.

Bolovi u prsima: pojavljuju se manje često.

Ukoliko osjetite bolove u prsima tokom ili nakon spolnog odnosa:
1. Zauzmite polusjedeći položaj i probajte se opustiti
2. Nemojte uzimati nitrate za liječenje bolova u prsima

Produžene i ponekad bolne erekcije – javljaju se rijetko kod do 1 na 1.000 pacijenata.

Ako se desi da imate stalnu erekciju duže od 4 sata odmah se javite svom ljekaru.


● Iznenadno smanjenje ili gubitak vida. Ova nuspojava se javlja rijetko.

● Ozbiljne kožne reakcije – javljaju se rijetko.
Simptomi mogu uključivati ozbiljno ljuštenje kože, oticanje kože, plikove na usnama, genitalijama
oko očiju, groznicu.

● Napadaji - javljaju se rijetko.

Druge nuspojave:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti kod više od 1 na 10 pacijenata): glavobolja

Česte nuspojave (mogu se javiti kod 1 na 10 pacijenata) uključuju: mučnina, crvenilo lica, nalet vrućine
(osječaj topline u gornjem dijelu tijela) smetnje u probavi, promjene vida, zamagljen vid, promjena nijanse
boje, začepljen nos i vrtoglavica

Manje česte: (mogu se javiti u 1 na 100 pacijenata): povraćanje, osip po koži, iritacija oka, crvene oči, bol
u oku, bljesak svjetlosti, osjetljivost na svjetlo, svjetla slika, osjećaj vodenastih očiju, neregularni ili brzi
otkucaji srca, povišen krvni pritisak, snižen krvni pritisak, bol u mišićima, osjećaj pospanosti, smanjen
osjećaj dodira, vertigo, zvonjenje u ušima, suha usta, blokirani ili napunjeni sinusi, upala na linijama nosa
(ovi simptomi uključuju curenje iz nosa, kihanje ili začepljen nos), bol u gornjem dijelu abdomena,
vraćanje hrane iz želuca i jednjaka (symptom ukljućuje osjećaj gorenja), prisustvo krvi u urinu, bol u
ramenima i nogama, krvarenje iz nosa, osjećaj vrućine i osjećaj umora.

Rijetke: (mogu se javiti kod 1 na 1.000 pacijenata): nesvjestica, moždani udar, srčani udar, neregularni
otkucaji srca, priprevemo smanjenje dotoka krvi u dijelove mozga, osjećaj stezanja u grlu, utrnula usta,
krvarenje u stražnjem dijelu oka, dupla slika, smanjena oštrina vida, abnormalna osjetljivost oka, oticanje
oka i očnih kapaka, manje čestice ili tačkice u vidnom polju, pojava mrlja oko svjetla, obezbojavanje
beonjača, penile bleeding, prisustvo krvi u sjemenu, suh nos, oticanje unutar nosnica, osjećaj iziritiranosti
i iznenadno smanjenje osjećaja sluha ili gubitak sluha.

Nakon stavljanja lijeka u promet rijetko su primjećene i nestabilna angina (poremećaj srca) te iznenandna
smrt. Mnogi, ali ne svi od tih muškaraca koji su iskusili ove nuspojave imali su srčanih problema i prije
uzimanja lijeka i stoga nije moguće odrediti jesu li ovi događaji direktno povezani sa uzimanjem Viagre.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.KAKO ČUVATI VIAGRA TABLETE

Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperature do 30ºC.

5

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.
Nemojte uzimati lijek VIAGRA nakon isteka roka upotrebe označenog na kartonskoj kutiji.
Rok upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.
Lijek ne uništavati putem otpadnih voda ili kučnog otpada. Pitajte farmaceuta kako uništiti lijek koji vam
više nije potreban. Ove mjere pomoći će očuvanju okoliša.

6.DODATNE INFORMACIJE

Šta lijek VIAGRA sadrži?
Aktivna supstanca lijeka je sildenafil (u obliku

sildenafil citrate).

Jedna Viagra film tableta od 25 mg sadrži 25 mg sildenafila u obliku sildenafil citrata.
Jedna Viagra film tableta od 50 mg sadrži 50 mg sildenafila u obliku sildenafil citrata.
Jedna Viagra film tableta od 100 mg sadrži 100 mg sildenafila u obliku sildenafil citrata.

Pomoćne supstance lijeka su:
● jezgra tablete sadrži: mikrokristalnu celulozu, kalcijev hidrogen fosfat (bezvodni), kroskarmelozu natrij,
magnezijev stearat
● film /ovojnica sadrži: hipromelozu, titanijum dioksid (E171), laktozu, triacetin, indigo karmin (E132)

Kako Viagra izgleda i sadržaj unutrašnjeg pakovanja/kontejnera?
Viagra 25 mg filmom obložene tablete su plave boje, zaobljenog romboidnog oblika sa oznakom PFIZER
na jednoj strani i VGR 25 mg na drugoj.

Viagra 25 mg:

4 (4 x 1) tablete od 25 mg u blister pakovanju (PVC/Al), u kartonskoj kutiji
1 (1 x 1) tableta od 25 mg u blister pakovanju (PVC/Al) u kartonskoj kutiji.


Viagra 50 mg filmom obložene tablete su plave boje, zaobljenog romboidnog oblika sa oznakom PFIZER
na jednoj strani i VGR 50 mg na drugoj.

Viagra 50 mg:

4 (4 x 1) tablete od 50 mg u blister pakovanju (PVC/Al), u kartonskoj kutiji
1 (1 x 1) tableta od 50 mg u blister pakovanju (PVC/Al), u kartonskoj kutiji


Viagra 100 mg filmom obložene tablete su plave boje, zaobljenog romboidnog oblika sa oznakom
PFIZER na jednoj strani i VGR 100 mg na drugoj.

Viagra 100 mg:

4 (4 x 1) tablete od 100 mg u blister pakovanju (PVC/Al), u kartonskoj kutiji
1(1 x 1) tableta od 100 mg u blister pakovanju (PVC/Al) u kartonskoj kutiji

Rok upotrebe lijeka
5 godina
Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na kutiji!

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept, u apotekama.

PROIZVOĐAČ
Pfizer Pfizer Luxembourg S.A.R.L
51 Avenue J.F. Kennedy, Luksembourg
Luksemburg

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
Fareva Amboisse
29 Route des Industries, 37 530 Poce-sur-Cisse, France
Francuska

IME I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Pfizer BH d.o.o
Fra Andjela Zvizdovića 1
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

6

Broj i datum rješenja o stavljanju lijeka u promet
Viagra, film tablete, 1 x 25 mg: 04-07.10-1732/12 od 24.06.2013
Viagra, film tablete, 4 x 25 mg: 04-07.10-1735/12 od 24.06.2013
Viagra, film tablete, 1 x 50 mg: 04-07.10-1736/12 od 24.06.2013
Viagra, film tablete, 4 x 50 mg: 04-07.10-1737/12 od 24.06.2013
Viagra, film tablete, 1 x 100 mg: 04-07.10-1738/12 od 24.06.2013
Viagra, film tablete, 4 x 100 mg: 04-07.10-1739/12 od 24.06.2013

Datum posljednje revizije teksta uputstva
Februar 2016