VINORELSIN

VINORELSIN 50 mg/5 mL

1 staklena bočica od 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kartonskoj kutiji

Supstance:
vinorelbin
Jačina ATC Oblik
50 mg/5 mL L01CA04 koncentrat za rastvor za infuziju