VISINE Classic

VISINE Classic 0.5 mg mL

plastična bočica sa 15 ml kapi za oko, otopine, u kutiji

Supstance:
tetrizolin
Jačina ATC Oblik
0.5 mg mL S01GA02 kapi za oko, otopina

UPUTA O LIJEKU

Visine Classic
kapi za oko, otopina 0,5 mg/ml

tetrizolinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako vam je rekao Vaš liječnik
ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2
dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Visine Classic i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Visine Classic?
3. Kako uzimati Visine Classic?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Visine Classic?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.

Što je Visine Classic i za što se koristi

Visine Classic sadrži djelatnu tvar tetrizolin, koja spada u skupinu lijekova koji sužavaju krvne žile u
oku.

Ovaj lijek se koristi kod nadražaja i crvenila oka koji nisu uzrokovani infekcijom, nego su posljedica
iritacije oka zbog npr. dima, vjetra, klorirane vode i svjetlosti, kao i alergijske upale oka (npr. sezonska
alergija, alergija na pelud).
Primjena ovog lijeka na spojnicu (konjunktivu) oka u nekoliko minuta dovodi do suženja krvnih kapilara
(vazokonstrikcije). Djelovanje ovog lijeka traje od 4 do 8 sati.

Ovaj lijek se smije koristiti samo za blage nadražaje oka.
Upala ili crvenilo oka često mogu biti znakovi ozbiljne bolesti oka (pogledajte dio

2. Što morate znati

prije nego počnete uzimati Visine Classic?) te se u slučaju sumnje obratite Vašem liječniku prije

primjene ovog lijeka.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Visine Classic?

Nemojte primjenjivati Visine Classic:

ako ste alergični na tetrizolinklorid ili neki drugi sastojak
ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

u bolesnika s glaukomom uskog kuta

ako imate teško oboljenje srca i krvnih žila (koronarna bolest srca, povišen krvni tlak)

ako imate tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)

ako imate metaboličke poremećaje: pojačan rad štitnjače (hipertireoza), porfiriju ili šećernu
bolest

ako uzimate druge lijekove koji bi mogli uzrokovati povišenje krvnog tlaka npr.inhibitore
monoaminooksidaze

(

dodatno pogledajte dio

Drugi lijekovi i Visine Classic).

ako imate dobroćudno povećanje prostate (benignu hiperplaziju prostate).

u djece mlađe od 2 godine

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Visine Classic:

ako imate suhu upalu nosa (rhinitis sicca), upalu rožnice i spojnice oka (keratokonjuktivitis)

ako bolujete od povećanog očnog tlaka ((glaukoma)

U slučaju snažne boli u oku, glavobolje, gubitka vida, pojave „lebdećih“ mrlja u vidnom polju, jako
izraženog akutnog ili jednostranog crvenila oka, pojave boli prilikom izlaganja svjetlosti, dvostruke
slike, ODMAH zatražite savjet liječnika.

Nadražaj ili crvenilo, nastali zbog ozbiljne bolesti oka kao što je infekcija, strano tijelo u oku ili kemijsko
oštećenje rožnice također zahtjevaju hitnu posjetu liječniku.

Produljena i nepravilna primjena ovog lijeka, pogotovo u dozama višim od preporučenih, može smanjiti
njegov učinak te dovesti do crvenila spojnice oka i stalne začepljenosti nosa.

Drugi lijekovi i Visine Classic

Istovremena primjena lijekova navedenih u nastavku može pojačati učinak sužavanja krvnih žila i
povisiti krvni tlak (dodatno pogledajte dio

Nemojte primjenjivati Visine Classic):

inhibitori monoaminooksidaze (tzv. MAO inhibitori), koji se koriste u liječenju Parkinsonove

bolesti ili depresije, kao što su selegilin, razagilin, moklobemid, tranilcipromin;

triciklički antidepresivi, kao što su amitriptilin i maprotilin.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove, uključujući lijekove koje vam nije prepisao liječnik.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku
ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Nije poznato prolazi li tetrizolin kroz posteljicu

niti

izlučuje li se u majčino mlijeko.
Nemojte primjenjivati ovaj lijek tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Može se pojaviti širenje zjenica, zaslijepljenost svjetlom ili zamagljen vid nakon ukapavanja ovog
lijeka, što može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.
Prije početka upravljanja vozilima ili strojevima provjerite kako reagirate na lijek.

Ostala upozorenja

Visine Classic sadrži benzalkonijev klorid koji može nadražiti oči.

Ukoliko koristite kontaktne leće, pogledajte dodatne informacije u dijelu

3. Kako uzimati Visine

Classic?

3.

Kako uzimati Visine Classic?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili
ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
Doziranje

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:
Ako nije drukčije propisano, lijek se primjenjuje 2 do 3 puta dnevno ukapavanjem 1 kapi u svako oko.

Djeca u dobi između 2 i 12 godina:
Primjena lijeka u djece između 2 i 12 godina se ne preporučuje bez prethodnog savjetovanja s
liječnikom.
Djeca mlađa od 2 godine
Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 2 godine.

Trajanje primjene
Ukoliko olakšanje simptoma ne nastupi tijekom prva 2 dana, te nadražaj i crvenilo oka i dalje traju ili se
pojačavaju, primjenu lijeka treba odmah prekinuti i savjetovati se s liječnikom.

Moguće je da imate

bolest oka koju je potrebno liječiti na drugačiji način.

Uporaba lijeka duža od 3 dana je dozvoljena samo uz liječnički nadzor.

Način primjene
Ovaj lijek je namijenjen samo za primjenu u oči.

Lijek se ne smije progutati.

Uputa za uporabu:

1. Uklonite zaštitnu ovojnicu s vanjske strane zatvarača.
2. Čvrsto zakrenite kako bi trn zatvarača prošao kroz vrh bočice i otvorio je.
3. Zabacite glavu unazad i ukapajte jednu kap u spojničku vrećicu bolesnog oka.

Bočica se nakon uklanjanja zatvarača uzima u ruku na način da je otvor okrenut prema dolje.
Ništa ne dodirivati vrhom nastavka za kapanje kako bi se izbjeglo onečišćenje otopine. Bočicu treba
zatvoriti poslije primjene.

Sigurnosni zatvarač za djecu:

otvaranje bočice: pritisnuti zatvarač prema bočici i okrenuti u lijevu stranu.

zatvaranje bočice: okrenuti u desnu stranu do kraja.

Informacija za korisnike kontaktnih leća

Ne preporučuje se nošenje leća ako je prisutna bolest oka.
Izbjegavajte kontakt s mekim kontaktnim lećama. Uklonite kontaktne leće prije primjene lijeka te
pričekajte najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja leća.
Benzalkonijev klorid mijenja boju mekih kontaktnih leća.

Ako uzmete više Visine Classic nego što ste trebali
U slučaju predoziranja ili gutanja lijeka, odmah obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili najbližu bolnicu
i ponesite lijek ili ovu uputu o lijeku sa sobom.

Znakovi predoziranja su midrijaza (proširene zjenice), cijanoza (plavkasta obojenost kože i sluznica),
vrućica, grčevi, tahikardija (ubrzani rad srca), srčana aritmija (poremećaj srčanog ritma), zastoj rada
srca, hipertenzija (povišen krvni tlak), edem pluća (nakupljanje tekućine u plućima), dišni i mentalni
poremećaji.

Osobito je izražen rizik od pojave simptoma predoziranja u dojenčadi i male djece, naročito ako je
došlo do gutanja lijeka. Mogu se pojaviti poremećaji središnjeg živčanog sustava, zatajivanje disanja i
cirkulacije.

Ako ste zaboravili uzeti Visine Classic
Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

pojačano oticanje sluznice oka (reaktivna hiperemija), žarenje ili suhoća sluznice oka
palpitacije (lupanje srca), glavobolja, tremor, slabost, znojenje, povišenje krvnog tlaka, ubrzani
otkucaji srca.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

midrijaza (proširenje zjenice)

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

keratinizacija (orožnjavanje) površine spojnice oka sa zatvaranjem suznih kanalića i epiforom
(„suzne oči“) nakon dugotrajne primjene lijeka

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Žarenje u oku i u području oko oka, crvenilo, , oteknuće, bol, svrbež,

zamućen

vid,nadraženost spojnice oka),

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem
nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u

Dodatku V

.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati Visine Classic?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece!

Koristiti najdulje 4 tjedna (28 dana) nakon prvog otvaranja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok
valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika
kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Visine Classic sadrži?
Djelatna tvar je tetrizolinklorid. Jedan ml kapi za oko, otopine sadrži 0,5 mg tetrizolinklorida.
Pomoćne tvari su: benzalkonijev klorid; natrijev klorid; boratna kiselina; natrijev borat; dinatrijev edetat
i pročišćena voda.

Kako Visine Classic izgleda i sadržaj pakiranja
Visine Classic 0,5 mg/ml kapi za oko je bistra i bezbojna otopina, opremljena u prozirnu plastičnu
bočicu s umetkom za kapanje i bijelim plastičnim sigurnosnim zatvaračem za djecu. Svaka bočica
sadrži 15 ml kapi za oko, otopine te je uložena u kutiju.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište/puštanje lijeka u promet)
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30,
B-2340 Beerse, Belgija

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka u Bosni i Hercegovini
Unifarm d.o.o.
Novo Naselje Bistarac bb,
75 300 Lukavac,
Bosna i Hercegovina

Broj i datum odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Bosni i Hercegovini
04-07.3-2-423/17 od 14.07.2017.