VIZARSIN

VIZARSIN 50 mg tableta

4 raspadljive tablete za usta (1 OPA/Alu/PVC//PET/Alu blister sa 1 tabletom), u kutiji

Supstance:
sildenafil
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta G04BE03 raspadljiva tableta za usta