VIZARSIN

VIZARSIN 25 mg tableta

4 raspadljive tablete za usta (1 OPA/Alu/PVC//PET/Alu blister sa 4 tablete), u kutiji

Supstance:
sildenafil
Jačina ATC Oblik
25 mg tableta G04BE03 raspadljiva tableta za usta