VIZOL

VIZOL 0,5 mg mL

10 ml kapi za oko, otopine u plastičnoj bočici, u kutiji

Supstance:
tetrizolin
Jačina ATC Oblik
0,5 mg mL S01GA02 kapi za oko, otopina