YURINEX

YURINEX 1 mg tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
bumetanid
Jačina ATC Oblik
1 mg tableta C03CA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

YURINEX
1 mg tableta

bumetanid

Ovo uputstvo pročitajte pažljivo, pošto sadrži važne informacije za Vas. Ovaj lijek je dostupan bez
ljekarskog recepta. Ipak, i dalje ga morate koristiti uz oprez da biste dobili najbolje rezultate.
Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete morati ponovo da ga pročitate. Imajte na umu da se ovo uputstvo
redovno osvježava novim informacijama o Vašem lijeku. Obratite pažnju na datum na kraju ovog
uputstva.
Za dodatne informacije ili savjet obratite se Vašem farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili ne dođe do poboljšanja Vašeg stanja, morate se obratiti Vašem
ljekaru.
Ako neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna, ili ako primjetite neželjene reakcije koje nisu
navedene u ovom uputstvu, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Sadržaj ovog uputstva:
1. Šta je YURINEX i za šta se koristi
2. Šta treba da znate prije nego što primjenite YURINEX
3. Kako se primjenjuje YURINEX
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako se čuva YURINEX
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Šta je YURINEX i za šta se koristi
YURINEX tablete sadrže aktivnu supstancu bumetanid. To je diuretik (tableta za izbacivanje vode).
Djeluje tako što uklanja suvišnu vodu iz Vašeg tijela. Zbog toga ćete češće ići u toalet.

YURINEX se kod odraslih koristi za liječenje edema, koji se javlja kao posljedica problema sa srcem,
bubrezima ili jetrom. Edem znači da u nekim dijelovima Vašeg tijela ima previše vode. Edem može
izazvati simptome kao što su otečeni zglobovi ili otežano disanje.

2. Šta treba da znate prije nego što primjenite YURINEX
Nemojte koristiti YURINEX ako:

Ako ste alergični (preosjetljivi) na bumetanid ili druge sastojke ovog lijeka (navedeni su u dijelu 6).

Ako Vam je rečeno da imate nizak nivo kalijuma, natrijuma ili hlorida u krvi.

Ukoliko uopšte ne možete da mokrite.

Ukoliko imate ozbiljne probleme sa jetrom ili ste u komi koja je posljedica ovoga (encefalopatija
jetre).

Budite posebno oprezni sa lijekom YURINEX:
Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije uzimanja lijeka YURINEX ako:

Imate ozbiljne probleme sa jetrom.

Imate nizak krvni pritisak.

Vam je rečeno da imate nenormalne nivoe kalijuma u krvi. Vaš ljekar će možda morati da redovno
provjerava Vašu krv.

Imate giht.

Imate probleme sa bubrezima ili blokadu bubrega ili bešike.

Imate dijabetes. Vaš ljekar će možda redovno provjeravati Vašu krv i urin.

Ste alergični (preosjetljivi) na lijekove poznate kao sulfonamidi.

Imate netoleranciju na laktozu (vidjeti kraj dijela 2).

Primjena lijeka YURINEX je zabranjena kod sportista. Ako se pronađe u urinu tokom rutinskih
provjera to će dovesti do diskvalifikacije sportiste.

Dodatni testovi koji mogu biti neophodni tokom uzimanja lijeka YURINEX
Većina ljudi koji uzimaju YURINEX će biti podvrgnuti redovnim provjerama nivoa vode i drugih
supstanci (npr. soli kao što je kalijum) u krvi.

Ukoliko ste dijabetičar bićete podvrgnuti provjeri nivoa glukoze u krvi i urinu, pošto YURINEX može da
utiče na Vaš nivo glukoze.

Djeca i adolescenti
Ovaj lijek nemojte davati djeci ili adolescentima obziromda nije poznato da li je ovaj lijek bezbjedan za
upotrebu kod njih.

Uzimanje drugih lijekova
Ukoliko uzimate, ili ste nedavno uzimali druge lijekove (uključujući i lijekove koji se dobijaju bez
recepta) obavijestite o tome Vašeg ljekara ili farmaceuta.
Ukoliko uzimate neki od slijedećih lijekova, o tome morate obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta:

Lijekovi za srčane tegobe (npr. digoksin), pošto mogu izazvati mučninu ili promjene u radu Vašeg
srca.

Lijekovi za srčane tegobe (npr. amiodaron), pošto mogu izazvati vrtoglavicu, konfuziju,
malaksalost mišića, grčenje mišića, trzanje, zamor, iznenadni gubitak svijesti, veoma ubrzan rad
srca ili srčani udar.

Litijum, pošto YURINEX povećava nivo litijuma u Vašoj krvi, pa će možda biti potrebno da se
promjeni doza koju uzimate.

Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi, npr. ibuprofen, za artritis ili bolove, pošto mogu da izazovu
oštećenje bubrega.

Lijekovi za depresiju (npr. triciklični antidepresivi), pošto mogu da izazovu ošamućenost.

Lijekovi za visok krvni pritisak, pošto mogu da izazovu ošamućenost.

Probenecid, lijek za giht.

Lijekovi za liječenje nekih bakterijskih infekcija (npr. neomicin), pošto mogu da oštete sluh.

Lijekovi za dijabetes, pošto će biti potrebna promjena Vaše doze.

Lijekovi za opuštanje mišića. Ako treba da dobijete mišićni relaksans (koji se obično daje
injekcijom, prije opšte anestezije), prije davanja obavijestite Vašeg ljekara u bolnici da uzimate
YURINEX.

Bilo koji lijek koji utiče na nivo kalijuma Vašoj krvi, npr. neki diuretici.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, prije uzimanja ovog
lijeka obratite se za savjet Vašem ljekaru ili farmaceutu.
YURINEX ne treba koristiti tokom trudnoće osim u slučaju da je to neophodno. Može se koristiti samo
u slučaju prestanka rada srca i ako su veće koristi od rizika za nerođeno dijete.
Ukoliko ste tokom uzimanja ovog lijeka zatrudnjeli, obavijestite o tome Vašeg ljekara.

Dojenje
Ovaj lijek nemojte uzimati ukoliko dojite.

Upravljanje vozilom i rukovanje mašinama
Ovaj lijek ne bi trebalo da utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.
Međutim, tokom uzimanja lijeka YURINEX može Vam se javiti vrtoglavica što može da smanji ove
sposobnosti.
Ukoliko Vam se jave neželjena dejstva koja mogu da umanje sposobnost upravljanja vozilom i
rukovanja mašinama, obratite se Vašem ljekaru.
YURINEX sadrži laktozu monohidrat. To je vrsta šećera. Ukoliko Vam je ljekar rekao da imate
netoleranciju na neke šećere, prije uzimanja ovog lijeka obratite se Vašem ljekaru.

3. Kako se primjenjuje YURINEX

Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je ljekar preporučio i ne prekidajte liječenje ukoliko Vam Vaš

ljekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lijek Yurinex suviše slabo ili jako djeluje na Vaš

organizam, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Odrasli

Uobičajena dnevna doza iznosi 1 mg ujutru ili uveče, a ako je potrebno doza se može ponoviti nakon
6 - 8 sati. Ukoliko je potrebno, Vaš ljekar može da poveća dozu lijeka u skladu sa Vašim zdravstvenim
stanjem.

Djeca

Yurinex tablete se ne preporučuju za primjenu kod djece uzrasta do 12 godina.

Osobe starije životne dobi

Ukoliko ste starije životne dobi Vaš ljekar će prilagoditi dozu lijeka Yurinex u skladu sa Vašim
zdravstvenim stanjem i odgovorom na terapiju. Kod nekih bolesnika odgovarajuća dnevna doza lijeka
Yurinex iznosi 0,5 mg.

Poremećaj funkcije jetre

Kod bolesnika sa oštećenom funkcijom jetre preporučuje se primjena minimalnih doza. Ukoliko je
neophodno, Vaš ljekar može oprezno da poveća dozu lijeka u skladu sa Vašim zdravstvenim stanjem.

Ukoliko ste uzeli više lijeka YURINEX nego što bi trebalo
Odmah obavijestite Vašeg ljekara. Možda ćete morati da prestanete sa uzimanjem ovog lijeka. Znaci
uzimanja previše lijeka su suva usta, žeđ, malaksalost, pospanost, bol u mišićima i konfuzija. Možda
osjetite i mučninu, a možda i izlučite veliku količinu urina, na primjer 2-3 litra.

Ukoliko zaboravite da uzmete YURINEX
Ukoliko doza kasni manje od 12 sati, odmah je uzmite. Ukoliko doza kasni više od 12 sati preskočite
je. Slijedeću dozu uzmite u predviđeno vrijeme. Nemojte uzimati duplu dozu da nadoknadite
propuštenu dozu.
Ukoliko i dalje zaboravljate da uzmete tablete obratite se Vašem ljekaru.
Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka obratite se Vašem ljekaru ili
farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva
Kao i drugi lijekovi i YURINEX izaziva neželjena dejstva iako se one ne moraju javiti kod svih.
U kliničkim ispitivanjima neželjen dejstva su se javila kod oko 12 na 100 pacijenata.

Važna neželjena dejstva na koja treba obratiti pažnju:
Iako nije poznato da YURINEX izaziva alergijske reakcije, one su moguće kod svakog lijeka. Odmah
morate dobiti medicinsku pomoć ako se kod Vas pojavi neki od slijedećih simptoma. Možda se radi o
ozbiljnoj alergijskoj reakciji.

Otežano disanje.

Peckanje ili otok na usnama i u ustima.

Otok lica ili grla.

Ozbiljan osip na koži.

Neke neželjena dejstva takođe mogu postati ozbiljna. Treba da obavijestite Vašeg ljekara što prije:

Često (javlja se kod najviše jednog na 10 pacijenata)

Nizak nivo kalijuma u krvi; mogući znaci su malaksalost mišića, grčenje mišića ili nenormalan rad
srca.

Nizak nivo natrijuma u krvi; mogući znakovi su zamor, konfuzija, grčenje mišića, napadi ili koma.

Visok nivo kalijuma u krvi; mogući znak je nepravilan rad srca.

Manje često (javlja se kod najviše jednog na 100 pacijenata)

Veća osjetljivost na svjetlo.

Izlučivanje male količine urina ili prestanak izlučivanja, ili potpun prestanak rada bubrega.

Problemi sa koštanom srži ili krvi; u znakove spadaju:

Zamor, vrtoglavica, kratak dah ili blijedilo.

Veća učestalost infekcija, kao što su bol u grlu ili čirevi u ustima.

Lakše krvarenje ili pojava modrica nego inače.

Druge neželjene reakcije, koje su obično manje ozbiljne, su takođe moguće:
Često (javlja se kod najviše jednog na 10 pacijenata)

Nizak nivo hlorida u krvi; ovo obično nećete primjetiti.

Vrtoglavica naročito prilikom ustajanja, zbog niskog krvnog pritiska ili problema sa održavanjem
ravnoteže (vertigo).

Pospanost, neuobičajena slabost, nedostatak energije ili opšti loš osjećaj.

Glavobolja.

Mučnina, bol ili nelagodnost u želucu.

Bol u mišićim, koji nije posljedica vježbanja, i mišićni spazmi.

Potreba za čestim odlaskom u toalet tokom noći i izlučivanje veoma velikih ili veoma malih
količina urina.

Manje često (javlja se kod najviše jednog na 100 pacijenata)

Gubitak pretjerane količine tečnosti iz tijela i osjećaj zamora i mučnine.

Nizak ili visok nivo šećera u krvi. U znakove niskog nivoa šećera u krvi spadaju konfuzija,
zamućeni vid, nerazgovjetan govor, agresivnost, gubitak svijesti, ubrzan ili nepravilan rad srca,
drhtavica, anksioznost, znojenje i glad. Znaci visokog nivoa šećera u krvi su jaka žeđ i glad, česta
potreba za mokrenjem, nejasan vid, pospanost, gubitak tjelesne mase i suva usta.

Može se javiti visok nivo mokraćne kiseline u krvi, što može izazvati bol i oticanje zglobova (giht).

Gubitak svijesti.

Problemi sa sluhom.

Bol u grudima i nelagodnost.

Nizak krvni pritisak. Zbog ovog Vam se može javiti vrtoglavica.

Kratak dah ili kašalj.

Povraćanje.

Proliv ili zatvor.

Suva usta ili žeđ.

Problemi na koži kao što su osip sa izraslinama ili bubuljicama, koprivnjača, svrab kože koji je
često praćen pojavom plikova koji cure i na kojima se formira korica.

Oticanje dlanova, članaka ili stopala.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako se čuva YURINEX

ČUVANJE

Držite lijek YURINEX van domašaja djece!

Čuvati na temperaturi do 25°C.

ROK UPOTREBE
5 (pet) godina.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek YURINEX
Aktivna supstanca je bumetanid.
1 tableta sadrži 1 mg bumetanida.

Ostali sastojci su:
Agar

Laktoza, monohidrat

Magnezijum-stearat

Skrob, kukuruzni

Polisorbat 80

Povidon K 25

Silicijum - dioksid, koloidni, bezvodni

Talk

Kako izgleda lijek YURINEX i sadržaj pakovanja

Okrugle tablete, gotovo bijele boje.
Kartonska kutija sa 2 blistera po 10 tableta od 1 mg.
Režim izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet