ZERSEOS

ZERSEOS 0.5 mg/2.5 mL+ 2.5 mg/2.5 mL

60 ampula po 2,5 ml rastvora za raspršivanje, u kutiji

Supstance:
ipratropijum bromid salbutamol
Jačina ATC Oblik
0.5 mg/2.5 mL+ 2.5 mg/2.5 mL R03AL02 rastvor za raspršivanje

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje
Ipratropijum bromid / salbutamol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete koristiti ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte.Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Drugima ovaj lijek može škoditi, čak i kada
imaju iste znakove bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu ćete pročitati:
1. Šta je lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje i čemu je namjenjen
2. Šta trebate znati prije nego što uzmete lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje
3. Kako se upotrebljava lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za inhalaciju
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK ZERSEOS 0.5 MG / 2.5 MG U 2.5 ML RASTVOR ZA RASPRŠIVANJE I ČEMU JE

NAMJENJEN

Vaš lijek se zove Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje. Koristi se sa uređajem koji se
zove raspršivač koji pretvara Vaš lijek u maglu koju ćete udahnuti.

Zerseos sadrži dva različita lijeka koji se zovu ipratropium bromid i salbutamol sulfat.

Ipratropijum bromid i salbutamol sulfat pripadaju grupi lijekova koji se nazivaju bronhodilatatori i koji
pomažu poboljšati Vaše disanje kod bolesti koja se zove hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP). Oba
lijeka otvaraju Vaše disajne puteve.

2. ŠTA TREBATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK ZERSEOS 0.5 MG / 2.5 MG U 2.5 ML

RASTVOR ZA RASPRŠIVANJE

Lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje ne smijete koristiti:
- ako ste alergični (preosjetljivi) na salbutamol, ipratropijum bromid ili neki drugi sastojak ovog lijeka
(navedeni u dijelu 6.- Dodatne informacije).
- ako ste alergični na atropine uključujući njemu slične lijekove ili lijekove koji sadrže atropine
- ako znate da imate uvećano srce ili stanje poznato kao hipertrofijska opstruktivna kardiomiopatija. Ovo je
stanje u kojem se dva zida između dva odjeljka Vešeg srca povećavaju i blokiraju protok krvi
- ako patite od ubrzanog srčanog ritma (tahiaritmija).
- ako ste trudni, planirate trudnoću ili dojite

Ne koristite ovaj lijek ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, posavjetujte se sa
Vašim ljekarom ili farmaceutom prije upotrebe lijeka Zerseos.

Kada uzimate lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje, posebno vodite računa:
Obratite se svom ljekaru prije nego uzmete Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje:

ako patite ili mislite da patite od bolesti oka poznatog kao glaukom (povišeni pritisak u očima)

ako imate problema sa srcem ili cirkulacijom ili ste ste nedavno imali srčani udar (infarkt
miokarda);

ako imate šećernu bolest;

ako imate pojačano aktivnu štitnjaču;

ako ste muškarac i znate da imate povećanu prostatu ili ste imali poteškoća sa ispuštanjem ili
protokom urina;

ako patite od cistične fibroze;

ako ste ikad imali feohromocitom. Ovo je rijedak tumor koji nije maligan. Korištenje ovog lijeka
može pogoršati simptome feohromocitoma.

Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom prije upotrebe lijeka Zerseos.

Primjena drugih lijekova
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge
lijekove uključujući i lijekove koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta. Ovo se odnosi i na biljne
lijekove.
Neki lijekovi mogu stupiti u interakciju sa lijekom Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje i
mogu pogoršati nuspojave ili umanjiti učinak ovog lijeka. Uvijek obavijestite svog lijekara ukoliko koristite
neki od sljedećih lijekova:

steroidi uključujući i prednizolon

lijekovi koji se koriste za izmokravanje (diuretici)

lijekovi koji se koriste za liječenje depresije

lijekove koji Vam potpomažu u disanju

antiholinergici (lijekovi koji se koriste za tretman kolika, Parkinsonove bolesti, problema sa
protokom vode u organizmu ili nedostatkom kontrole Vašeg mokraćnog mjehura)

beta blokatore (npr. propranolol) tj. lijekove koji se obično koriste za liječenje bolesti srca kao što
je visok krvni pritisak, anksioznost ili migrena

Beta mimetici kao što je fenoterol koji se koriste kod problemma sa disanjem

Digoksin koji se koristi kod ubrzanog srčanog ritma ili zastoja srca

Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom prije upotrebe lijeka Zerseos.

Operativni zahvati
Pojedini gasovi koji se koriste u anesteziji mogu imati uticaj na djelovanje lijeka Zerseos.
Ako idete na operativni zahvat u bolnicu, obavijestite anesteziologa da koristite lijek Zerseos. Ovo se
odnosi i na Vašeg ljekara, anesteziologa i stomatologa.

Vaši nalazi
Ako trebate dati uzorak Vašeg urina kao dio redovnih pregleda u sportskoj medicini, recite Vašem treneru
da koristite lijek Zerseos zbog toga što ovaj lijek sadrži salbutamol koji Vaš test može učiniti pozitivnim.

Uzimanje lijeka Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje sa hranom ili pićima
Hrana i piće nemaju učinak na Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje.

Primjena lijeka Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje u periodu trudnoće i dojenja

Nemojte koristiti Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje ako ste trudni, planirate
trudnoću ili dojite.

Uticaj lijeka Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje na upravljanje motornim vozilima i
rukovanje mašinama

Ne smijete da vozite ako osjetite nuspojave poput vrtoglavice, poteškoća sa fokusiranjem ili zamućenog
vida tokom terapije sa Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje. Ako se ovo desi, nemojte
koristiti nikakve alate, niti mašine.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK ZERSEOS 0.5 MG / 2.5 MG U 2.5 ML RASTVOR ZA

RASPRŠIVANJE

Uvijek koristite Zerseos tačno onako kako Vas je savjetovao Vaš ljekar. Ukoliko niste sigurni, posavjetujte
se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom. Pratite ovo uputstvo kako bi Vaše liječenje bilo uspješno. Ukoliko
imate bilo kakvih nejasnoća nakon ovog uputstva, porazgovarajte sa Vašim ljekarom , farmaceutom ili
medicinskom sestrom.
Uobičajena doza lijeka je:

Za odrasle i djecu stariju od 12 godina: 1 ampula, tri do četiri puta na dan.
Zerseos se ne preporučuje za djecu mlađu od 12 godina. Ne uzimajte ovaj lijek oralno (kroz usta) ili putem
injekcije.

Nikad nemojte uzeti više lijeka nego Vam je preporučio ljekar. Obavijestitie svog odmah ljekara ako lijek
ne olakšava Vaše probleme se disanjem kao ranije ili ako koristite kratko djelujući inhaler za olakšavanje
disanja češće nego je uobičajeno. Vaš ljekar će možda trebati provjeriti efikasnost ovog lijeka za Vas. U
nekim slučajevima ljekar će možda trebati promijeniti terapiju.

Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje se primjenjuje pomoću prikladnog uređaja za
inhalaciju npr. PARI LC PLUS uređaj ili jet uređaj. Molimo pročitajte cijelo uputstvo o primjeni uređaja koja
dolazi uz PARI LC PLUS, prije početka inhalacije.

Uputa za primjenu

Pripremite svoj uređaj za primjenu prema uputi proizvođača i savjetu svog ljekara. Pitajte svog
ljekara ukoliko niste sigurni kako da koristite ovaj lijek

Uklonite ampulu iz zaštitne ovojnice, pažljivo je okrećući i povlačeći. Nikad nemojte koristiti već
otvorenu ampulu ili ako je rastvor za inhalator promijenio boju (slika A).

Držite ampulu uspravno i zavrnite poklopac (slika B).

Istisnite sadržaj u posudu uređaja za inhalaciju (slika C). Ljekar će Vas obavijestiti ako Vam je
promijenio dozu lijeka. Ako Vam je ljekar rekao da Vaš lijek treba razrijediti, propisat će Vam 0,9%
sterilni natrijum hlorida i dati Vam upute za korištenje.

Koristite svoj inhalator kako Vam je savjetovao ljekar.

Nakon primjene lijeka, bacite tekućinu koja je ostala u posudu. Rastvor koja je ostalo u ampuli
također treba pažljivo odbaciti.

Pažljivo očistite uređaj prema uputi proizvođača. Važno je da Vaš uređaj održavate čistim.

A B C

Nemojte dopustiti da Vam rastvor za raspršivanje uđe u oči. Ako tekućina ili maglica slučajno dospiju u oči,
one mogu postati bolne, peckati ili pocrveniti, zjenice se mogu proširiti, vid može postati mutan, možete
vidjeti boje ili svjetlo. Ako se to dogodi, zatražite savjet ljekara. Ako primjetite problem sa očima u bilo koje
vrijeme, zatražite savjet ljekara.

Ako ste uzeli više lijeka Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje nego što je trebalo
Ako ste uzeli veću dozu nego što ste trebali, obratite se Vašem ljekaru ili odmah pođite u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje
Ako ste zaboravili primjeniti dozu na vrijeme, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ukoliko se bliži vrijeme
sljedeće doze, nemojte uzeti lijek nego sačekajte vrijeme sljedeće doze.
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete uzimati lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje
Ljekar će Vam reći koliko dugo trebate koristiti lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za
raspršivanje. Nemojte prestati uzimati lijek bez da ste prvo razgovarali sa svojim ljekarom.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi, i ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah se obratite Vašem ljekaru ako primjetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava jer ćete možda
trebati hitan medicinski tretman.

Ako se Vaši problemi s disanjem ili teško disanje pogoršaju neposredno nakon udisanja Zerseos
0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje, ili Vaše disanje postane teže, pa ostanete bez
daha, prestanite koristiti Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje, osim ako Vam
drugačije nije savjetovao Vaš ljekar.

Ako mislite da ste alergični na Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje ili mislite
da biste mogli biti alergični na rastvor za raspršivanje, uključujući kožni osip, svrab ili koprivnjaču.
U težim slučajevima može doći do oticanja lica, usana i jezika, naglih poteškoća u disanju i pada
krvnog pritiska što može dovesti do vrtoglavice. Odmah obavijestite ljekara ukoliko iskusite bilo
koju od ovih nuspojava.

Nuspojave koje se mogu pojaviti sa sljedećom učestalošću:

Manje česte; mogu se pojaviti kod 1 od 100 ljudi

osjećaj nervoze, drrtavica ili vrtoglavica

suha usta

glavobolja, kašalj

mučnina, povraćanje, iritacija grla

povišen krvni pritisak, palpitacije (osjećaj lupanja srca)

poteškoće s govorom,

reakcije na koži.

Rijetke, mogu se pojaviti kod 1 od 1000 ljudi

nepravilan srčani ritam,

pravilni ali abnormalno brzi otkucaji srca (supraventrikularna tahikardija)

bol u grudima (posljedica srčanih problema kao što je angina). Obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu ako se ovo dogodi ali nemojte prekidati terapiju osim ako Vam to nije savjetovano.

bol u očima ili drugi problem sa očima uključujući i zamućenje vida, midrijazu (značajno proširenje
zjenice oka) i glaukom (povišenje pritiska u oku), crvene, otečene oči, svjetucanje u očima ili
pojava boja ispred očiju

pojačano znojenje

momentalno zatezanje u grudima odmah nakon primjene lijeka

suho grlo, natečenost grla

poteškoće u disanju i govoru kao posljedica kratkotrajnog spazma vokalnih mišića

proliv, zatvor, mučnina (povraćanje) ili drugi problemi sa digestivnim sistemom,

zapaljenje u ustima

grčevi u mišićima, slabost i bolovi u mišićima

poteškoće u mokrenju

osjećaj slabosti

pad krvnog pritiska

promjene raspoloženja

Prilikom upotrebe ovog lijeka možete iskusiti smanjen novo kalijuma u krvi (hipokalemija). Ako se ovo
desi, Vaš ljekar će pratiti nivo kalijuma u Vašoj krvi.

Ako rastvor ovog lijeka ili magla koju trebate udahnuti slučajno dospje u Vaše oči, oči Vam mogu postati
crvene i bolne a zjenice proširene. Vid Vam može postati zamagljen, možete imati svjetlucanja ispred očiju
ili vidjeti boje. Ukoliko budete imali problema sa očima tokom primjene ovog lijeka a bez da Vam je
tekućina ili magla lijeka dospjela u oči, obratite se svom ljekaru za savjet.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK ZERSEOS 0.5 MG / 2.5 MG U 2.5 ML RASTVOR ZA RASPRŠIVANJE

Čuvati van domašaja i vidokruga djece.

Nemojte koristiti lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje poslije isteka roka upotrebe
naznačenog na spoljašnjem pakovanju, vrećici i ampuli nakon oznake „Rok upotrebe “. Rok upotrebe
ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati. Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju
radi zaštite od svjetlosti.

Samo za jednokratnu primjenu. Upotrijebite odmah nakon otvaranja ampule. Višak lijeka treba odmah
odkloniti nakon upotrebe. Djelomično upotrebljene, otvorene ili oštećene ampule se uništavaju u skladu sa
važećim propisima.

Nemojte koristiti lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje ako primjetite da je rastvor
zamućen.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje
Aktivne supstance su: ipratropijum bromid i salbutamol sulfat. Svaka ampula od 2.5 ml sadrži 0.5 mg
ipratropium bromida (525 mikrograma u obliku ipratropijum bromida, hidrata) i 2.5 mg salbutamola (u
obliku sulfata).
Ostali sastojci su: natrium hlorid, voda za injekcije i sulfatna kiselina (za podešavanje pH).

Kako izgleda lijek Zerseos 0.5 mg / 2.5 mg u 2.5 ml rastvor za raspršivanje i sadržaj pakovanja
Spremnik pojedinačne doze je plastična Form Fill Seal (FFS) ampula koja sadrži 2,5 ml bezbojnog
rastvora za inhalator.
Pet plastičnih ampula je zamotano u trostruku laminatnu vrećicu i potom zapkovano u kartonske kutije
koje sadrže 60 ampula.

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Evropa Lijek Pharma do.o.o.
Rogačići bb, Vlakovo, 71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Proizvođač (administrativno sjedište)
CIPLA EUROPE
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerp (Berchem)
Belgija

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Zerseos, 60 x 2,5 ml (0,5 mg + 2,5 mg), rastvor za raspršivanje: 04-07.3-1-575/15 od 16.12.2015.