ZMAX granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju

ZMAX 2 g boca

1 HDPE bočica sa granulama sa produženim oslobađanjem za pripremu 60 ml oralne suspenzije u kutiji

Supstance:
azitromicin
Jačina ATC Oblik
2 g boca J01FA10 granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju