ZOLOFT

ZOLOFT 50 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (2 PVC/Al blistera po 14 tableta), u kutiji

Supstance:
sertralin
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta N06AB06 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

∆ ZOLOFT
filmom obložena tableta, 50 mg
filmom obložena tableta, 100 mg

sertralin


Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži važne informacije!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

● Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
● Ovaj lijek je propisan lično Vama. Ne smijete ga davati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
● Ako dobijete bilo koje nuspojave razgovarajte sa vašim ljekarom ili farmaceutom. Ovo se odnosi i na
nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu. Pogledajte dio 4.

Ovo uputstvo sadrži sljedeća poglavlja:

1. Šta je ZOLOFT i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati ZOLOFT
3. Kako uzimati ZOLOFT
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati ZOLOFT
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE ZOLOFT I ZA ŠTA SE KORISTI
Zoloft tablete sadrže aktivnu supstancu sertralin. Sertralin je lijek koji pripada grupi selektivnih inhibitora
ponovne pohrane serotonina (SSRI). Ovi lijekovi koriste se za liječenje depresije i/ili anksioznih poremećaja.

Zoloft se može koristiti za liječenje:
● depresije i sprečavanja povratka depresivnih epizoda (kod odraslih).
● socijalnih anksioznih poremećaja (kod odraslih).
● post-traumatskog stresnog poremećaja (PTSP) (kod odraslih).
● paničnih poremećaja (kod odraslih)
●opsesivno kompulzivnog poremećaja (OKP) (kod odraslih, djece i adolescenata u dobi od 6-17 godina
starosti).

Depresija je klinička bolest sa simptomima poput osjećaja tuge, nesanice ili nesposobnosti uobičajenog
uživanja u životu.

OKP - Opsesivno-kompulzivni poremećaj i napadi panike su bolesti povezane s tjeskobom i simptomima
poput stalnog naviranja ideja (opsesije) koje Vas potiču da činite ponavljajuće rituale (kompulzije).

PTSP- Posttraumatski stresni poremećaj je stanje koje se može pojaviti nakon vrlo emotivnog
traumatskog iskustva i ima neke simptome slične simptomima depresije i tjeskobe. Socijalni anksiozni
poremećaj (socijalna fobija) je bolest koja je povezana s tjeskobom. Karakteriziraju je osjećaji intenzivne
tjeskobe ili stresa u socijalnim situacijama (na primjer: u razgovoru sa strancima, prilikom držanja
govora pred skupinom ljudi, pri konzumaciji hrane ili pića pred drugim osobama ili zabrinutost da ćete se
možda osramotiti).

Vaš ljekar će odlučiti je li ovaj lijek prikladan za liječenje Vaše bolesti.

Obratite se svom ljekaru ako niste sigurni zašto ste dobili Zoloft.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ZOLOFT

Ne uzimajte lijek:
Ako ste preosjetljivi (alergični) na sertralin,ili bilo koji drugi sastojak Zoloft tableta (pogledati poglavlje

6). .

Ako uzimate ili ste uzimali lijekove koji se zovu inhibitori oksidaze monoamina (MAOI kao što su

selegilin, moklobemid) ili njima slične lijekove (kao što je linezolid). Ako ste prekinuli liječenje
Zoloftom, morate pričekati najmanje jednu sedmice prije nego započnete liječenje sa MAOI
lijekovima. Nakon prestanka uzimanja MAOI, morate pričekati najmanje dvije sedmice prije nego
započnete uzimati Zoloft.

Ako uzimate lijek pimozid (za liječenje psihičkih poremećaja, kao npr. psihoze).

Budite oprezni sa uzimanjem lijeka Zoloft
Razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete lijek Zoloft.
Lijekovi nisu uvijek prikladni za svakoga. Obavijestite svog ljekara prije nego uzmete Zoloft, ako se nešto
od sljedećeg odnosi na Vas:
Ako bolujete od epilepsije ili ste u prošlosti imali epileptičke napadaje. U slučaju napadaja, odmah se

obratite ljekaru.

Ako bolujete ili ste bolovali od manične depresije (bipolarni poremećaj) ili šizofrenije. U slučaju

manične epizode, odmah se obratite ljekaru.

Ako imate ili ste imali pomisli o samoubojstvu ili samoozljeđivanju (pogledajte pod Suicidalne misli i

pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja).

Ako bolujete od serotoninskog sindroma. U rijetkim se slučajevima može javiti ovaj poremećaj pri

istovremenom uzimanju nekih lijekova sa sertralinom (za simptome pogledajte poglavlje 4.

Moguće

nuspojave). Ljekar će Vam reći ako ste u prošlosti bolovali od te bolesti.

Ako imate niske vrijednosti natrija u krvi, obzirom da i ZOLOFT može sniziti vrijednosti natrija.

Također trebate obavijestiti svog ljekara, ako uzimate neke lijekove za snižavanje pritiska, jer i oni
mogu utjecati na vrijednosti natrija u krvi.

Ako ste starija osoba posebno pripazite na vrijednost natrija u krvi, jer imate veći rizik od smanjenja

razine u krvi (kako je navedeno gore).

Ako imate bolesnu jetru. Ljekar će odlučiti trebate li smanjiti dozu ZOLOFT-a

Ako imate dijabetes: nivo glukoze u Vašoj krvi se može promijeniti uslijed liječenja Zoloftom, pa će

možda biti potrebno promijeniti dozu lijekova za dijabetes

Ako bolujete ili ste bolovali od poremećaja krvarenja ili uzimate lijekove koji razrjeđuju krv (npr.

acetilsalicilnu kiselinu ili varfarin) ili mogu povećati rizik od krvarenja.

Ako ste mlađi od 18 godina. Zoloft mogu koristiti samo djeca i adolescenti u dobi od 6-17 za liječenje

opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Ako se liječite od ove bolesti, ljekar će Vas pažljivo nadzirati
(pogledajte pod poglavljem

Primjena kod djece i adolescenata)

Ako ste na elektro-konvulzivnoj terapiji (EKT).

Ako imate problema sa očima poput nekih vrsta glaucoma (povišen očni pritisak).

Ako vam je rečeno da imate abnormalne otkucaje srca nakon EKG-a, što je poznato kao produženi

QT interval.

Nemir / akatizija
Uzimanje sertralina povezano je s akatizijom (nemir i potreba z

a kretanjem; nesposobnost mirnog

sjedenja ili stajanja), a najčešće se javlja unutar prvih nekoliko sedmica liječenja. Povećanje doze može
biti štetno, pa se obratite ljekaru ukoliko razvijete takve simptome.

Reakcije ustezanja:
Reakcije ustezanja uobičajene su kod prekidanja terapije, posebno ako je liječenje prekinuto iznenada
(pogledajte dijelove 3 “Ako prestanete uzimati Zoloft” i 4 “Moguće nuspojave”). Rizik pojave simptoma
ustezanja ovisi o trajanju terapije, terapijskoj dozi i brzini smanjivanja doze . Općenito, takvi simptomi su
blagi do umjereni. Međutim, kod nekih bolesnika mogu biti ozbiljni. Obično se javljaju unutar prvih
nekoliko dana nakon prekida liječenja. Općenito, takvi simptomi sami nestanu i povlače se unutar 2
tjedna. Kod nekih bolesnika mogu trajati duže (2-3 mjeseca ili više). Kod prekida liječenja s ZOLOFT-om
preporučuje se postepeno smanjivanje doze kroz razdoblje od nekoliko sedmica ili mjeseci i o načinu
prekida lijeka trebate uvijek razgovarati sa svojim lljekarom.

Suicidalne misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja:
Ako bolujete od depresije i/ili od anksioznog poremećaja ponekad možete razmišljati o ozljeđivanju
samog sebe ili samoubojstvu. Takve misli mogu biti naglašenije kod početka primjene antidepresiva,
budući da je takvim lijekovima potrebno neko vrijeme za početak djelovanja. To je obično dvije sedmice,
a ponekad i duže.

Možda ćete imati više ovakvih misli:
ako ste već prethodno razmišljali o samoubojstvu ili samoozljeđivanju

ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su povećan rizik samoubilačkog

ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihičkom bolešću koji su liječeni
antidepresivima.

Ako razmišljate o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se obratite svom ljekaru.

Možda će Vam biti od pomoći ako povjerite rodbini ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili imate
anksiozni poremećaj te ih zamolite da pročitaju ovo Uputstvo. Možete ih pitati misle li da se Vaša
depresija ili tjeskoba pogoršava i jesu li zabrinuti za promjene Vašeg ponašanja.

Primjena kod djece i adolescenata
Sertralin se ne bi smio primjenjivati kod djece i omladine do 18 godina, izuzev kod bolesnika s
opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OKP). Bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećan rizik za
razvoj nuspojava kao što su pokušaj samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljstvo (uglavnom agresija,
protivljenje i ljutnja) tokom liječenja ovom vrstom lijekova. Lljekar može propisati ZOLOFT bolesniku
mlađem od 18 godina ako je takva odluka u interesu bolesnika.
Ukoliko Vas zanima razlog propisivanju ZOLOFT-a bolesniku mlađem od 18 godina, obratite se ljekaru
koji je donio takvu odluku.
Obavijestite ljekara ako se neka od gore navedenih nuspojava pogorša, a znate da je bolesnik mlađi od
18 godina i uzima ZOLOFT.
Također, nije utvrđena dugotrajna sigurnost primjene ZOLOFT-a unutar ove starosne grupe u odnosu
na rast, sazrijevanje te razvoj kognitivnih sposobnosti i ponašanja.

Uzimanje drugih lijekova sa Zoloftom
Molimo Vas, recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove.

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Zolofta ili sama aktivna tvar, sertralin, može utjecati na učinkovitost
drugih lijekova koje istovremeno uzimate sa Zoloftom.

Istovremena primjena Zolofta sa sljedećim lijekovima može izazvati ozbiljne nuspojave:
Lijekovi koji se zovu inhibitori oksidaze monoamina (MAOI), kao što su moklobemid (za liječenje

depresije), i selegilin (za liječenje Parkinsonove bolesti), antibiotic linezolid i metilensko plavilo (za
liječenje visokih razina metamoglobina u krvi). Ne uzimajte Zoloft skupa sa ovim lijekovima.

Lijekovi za liječenje mentalnih poremećaja kao npr. psihoze (pimozide). Ne uzimajte Zoloft skupa sa

pimozidom.

Recite Vašem ljekaru ako uzimate sljedeće lijekove:
● Biljni pripravak koji sadrži gospinu travu (Hypericum perforatum) čiji učinak može trajati 1-2
sedmice.
● proizvode koji sadrže aminoacid triptofan
● lijekove protiv jakih bolova (npr.tramadol)
● lijekove koji se koriste u anesteziji ili protiv hroničnog bola (fentanil), mivacurium i suxamethonijum
● lijekove protiv migrene (npr. sumatriptan)
● lijekovi za razrjeđivanje krvi (varfarin)
● lijekove za tretman bola/artritisa (nesteroidni protuupalni lijekovi-NSAID, kao što je ibuprofen,
acetilsalicilna kiselina-aspirin).
● sedative (diazepam)
● diuretike (također poznate kao “vodene”tablete)
● antiepileptike (lijekove za liječenje epilepsije kao npr. fenitoin, fenobarbital, karbamazepan)
● lijekove za liječenje dijabetesa (tolbutamid).
● lijekove protiv stomačne/želućane kiseline (cimetidin, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol,
rabeprazol)
● lijekove za liječenje manije i depresije (litijum)
● druge lijekove za liječenje depresije (amitriptilin, nortriptilin, nefazodon, fluoksetin,
fluvoxamin)
● lijekove za liječenje šizofrenije i drugih mentalnih poremećaja (perfenazin, levomepromazin i
olanzapin)
● lijekovi za regulisanje visokog krvnog pritiska, boli u grudima ili srčanog ritma (kao što su
verapamil, diltiazem, flekainid,propafenon).
● lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija (kao što su rifampicin, klaritromicin, telitromicin,
eritromicin)
● lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (kao što su ketokonazol, itrakonazol, posakonazol,
vorikonazol, flukonazol)
● lijekovi za liječenje HIV-a/AIDS-a i hepatitisa C (inhibitori proteaze kao što su ritonavir
i telaprevir)
● lijekovi koji se uzimaju kao prevencija protiv mučnine i povraćanja nakon operacije ili
kemoterapije (aprepitant).
● lijekovi koji povećavaju rizik od srčanih elektro promjena (neki antipsihotici i antibiotici)

Uzimanje lijeka sa hranom, pićem i alkoholom
Zoloft se može uzimati sa ili bez hrane.

Treba izbjegavati alkohol tokom terapije Zoloftom.

Sertralin ne treba uzimati u kombinaciji sa sokom od grejpa jer se može povećati nivo sertralina u
vašem tijelu.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite bebu, mislite da ste trudni ili možda planirate trudnoću pitajte ljekara ili farmaceuta za
savjet prije negó uzmete ovaj lijek.

Sigurnost upotrebe Zolofta kod trudnica nije u potpunosti ustanovljena. Zoloft se može davati tokom
trudnoće samo ako ljekar procjeni da utvrđena korist za Vas nadilazi opasnosti za razvoj bebe. Ukoliko ste
žena koja može zatrudnjeti, koristite odgovarajuću kontraceptivnu zaštitu (npr. kontraceptivne pilule) ako
koristite Zoloft.

Provjerite znaju li Vaša primalja i/ili lljekar da koristite ZOLOFT. Kada se uzimaju tokom trudnoće, a
posebno tokom zadnja 3 mjeseca, lijekovi poput ZOLOFT-a mogu kod djece povećati rizik od pojave
ozbiljnih stanja, tzv. perzistentne plućne hipertenzije novorođenčeta (PPHN), uslijed koje dolazi do
ubrzanog disanja i plavičaste obojenosti kože djeteta. Ovi simptomi obično počinju tokom prva 24 sata
nakon rođenja djeteta. U tom slučaju, odmah se obratite svojoj primalji i/ili ljekar.

Vaše novorođenče može također pokazivati druge simptome koji obično počinju nakon 24 sata po
rođenju. Simptomi uključuju:
● poteškoće u disanju
● crvena koža ili suviše topla ili hladna
● plave usne
● povraćanje ili nemogućnost normalnog hranjenja
● jak osjećaj umora, nemogućnost spavanja ili stalno plakanje
● stegnuti ili mlitavi mišići
● tremor, epileptični napad
● pojačane refleksne reakcije
● iritabilnost
● nizak nivo šećera

Ukoliko vaša beba po rođenju ima bilo koji od ovih simptoma ili ste zabrinuti zbog zudravlja vaše bebe,
kontaktirajte ljekara ili babicu koji će Vas posavjetovati kako dalje.

Postoje dokazi da se Zoloft izlučuje majčinim mlijekom. ZOLOFT se može davati ženama koje doje
samo ako ljekar procjeni da korist za majku nadilazi sve moguće rizike za dijete.

U studijama na životinjama neki lijekovi poput Zolofta mogu umanjiti kvalitet sperme. Teoretski ovo
može utjecati na plodnost, ali utjecaj na plodnost kod ljudi još nije ispitivana.

Utjecaj na vožnju i upravljanje strojevima

∆ Trigonik, lijek sa mogućim utjecajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom
upravljanja motornim vozilima i mašinama).

Psihotropne supstance poput sertralina mogu utjecati na Vašu sposobnost da upravljate vozilom
ili radite na mašinama. Zbog toga ne biste smjeli vozioti ili raditi sa mašinama dok ne saznate
kako ovaj lijek utiče na vaše sposobnosti vožnje ili rada.

3. KAKO UZIMATI ZOLOFT TABLETE
Uvijek uzimajte Zoloft tablete tačno onako kako Vas je posavjetovao ljekar ili farmaceut..
Ako niste sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena terapijska doza je sljedeća:
Odrasli:
● Depresija i OKB:
U slučaju opsesivno kompulzivne bolesti (OKB) i depresije preporučena efikasna doza
Zolofta je 50 mg dnevno. Dnevna doza može se povećati po stopi od 50 mg tokom više sedmica. Najviša
preporučena doza sertralina iznosi 200 mg/dan.

● Panični poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i PTSP:
Tretman treba započeti sa 25mg/dan i povečati na 50mg/dan nakon jedne sedmice. Dnevna doza može se
povećati po stopi od 50 mg tokom više sedmica. Najviša preporučena doza sertralina iznosi 200 mg/dan.

Upotreba kod djece i adolescenata:
Zoloft se može koristiti kod djece i adolescenata jedino za liječenje OKP-a i to u starosnoj dobi od 6-17
godina.

Opsesivno kompulzivni poremećaj
Djeca uzrasta 6-12 godina: preporučena početna doza je 25 mg dnevno. Nakon jedne sedmice, Vaš će
ljekar možda povećati dozu na 50 mg na dan. Maksimalna dnevna doza je 200 mg.
Adolescenti uzrasta 13-17 godina: preporučena početna doza je 50 mg dnevno. Maksimalna dnevna
doza je 200 mg.

Ako imate problema sa jetrom ili bubrezima, recite to svom ljekaru i slijedite njegove upute.

Način primjene:
Zoloft tablete mogu se uzimati sa ili bez hrane.
Lijek uzmite jednom na dan, ujutro ili uvečer.

Ljekar će Vas posavjetovati koliko dugo uzimati ovaj lijek. Ovo će ovisiti o prirodi bolesti i načinu na koji
reagujete na lijek. Možda će trebati nekoliko sedmica da se vaše stanje počne poboljšavati. Liječenje
depresije treba nastaviti 6 mjeseci nakon poboljšanja stanja.

Ako ste uzeli više tableta Zolofta nego je potrebno
Ako ste zabunom uzeli više ZOLOFT tableta, odmah obavijestite Vašeg ljekara ili se hitno javite u
bolnicu.Uvijek ponesite pakovanje ZOLOFT-a sa sobom, bez obzira ima li u njemu tableta ili je prazno.
Simptomi predoziranja mogu uključivati pospanost, mučninu, povraćanje, ubrzani rad srca, drhtavicu,
uznemirenost, omaglicu i, u rijetkim slučajevima, gubitak svijesti.

Ako ste zaboravili uzeti ZOLOFT
Ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite propuštenu. Ako ste zaboravili uzeti dozu, ne uzimajte
preskočenu dozu. Samo uzmite sljedeću propisanu dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati ZOLOFT
Nemojte prestati uzimati ZOLOFT, osim Vam to nije savjetovao lljekar. Lljekar će Vam postepeno
smanjivati dozu ZOLOFT-a kroz nekoliko sedmicua, prije nego u potpunosti prestanete uzimati lijek. Ako
naglo prestanete uzimati ovaj lijek možete osjetiti nuspojave kao što su omaglica, utrnulost poremećen
san, uznemirenost ili tjeskoba, glavobolja, osjećaj bolesti, mučnina i drhtavica. Ako primijetite bilo koju
nuspojavu za vrijeme prestanka uzimanja ZOLOFT-a, obratite se svom ljekaru.

Ako imate ikakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog lijeka, pitajte to svog ljekara ili farmaceuta.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, i Zoloft može izazvati nuspojave iako ih ne moraju svi dobiti.

Mučnina je najčešća nuspojava. Nuspojave ovise o dozi i često nestaju ili slabe sa nastavkom
tretmana.

ODMAH recite svom ljekaru:
Ako nakon uzimanja lijeka osjetite neku od sljedećih nuspojava, ovi siptomi mogu postati ozbiljni:
● ozbiljan kožni osip koji prouzrokuje pucanje (erythema multiforme) što može zahvatiti usta i jezik. Ovo
mogu biti znaci stanja poznatog kao Steven Johnson-ov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza
(TEN). U ovom slučaju ljekar će odmah prekinuti terapiju Zoloftom.
● alergijske reakcije ili alergijakoja može obuhvatiti simptome kao što su kožni osip koji svrbi, probleme
s disanjem, natečeni očni kapci, lice ili usne.
● ako osjetite agitaciju, konfuziju ili dobijete proljev, visoku temperaturu i visok krvni pritisak, pojačano
znojenje i brzo lupanje srca. Ovo su simptomi serotonin sindroma. U rijetkim slučajevima ovaj sindrom
može se pojaviti kada u isto vrijeme sa Zoloftom uzimate i druge lijekove. Ljekar će možda zatražiti
prekid terapije.
● ako se razvije žutilo kože i očiju što može ukazivati na oboljenje jetre
●ako osjetite simptome depresije uz pomisli o samoranjavanju ili samoubistvu (suicidalne misli)

● ako nakon početka terapije Zoloftom osjetite nespokoj ili niste u stanju mirno sjediti ili stajati recite to
svom ljekaru
● ako dobijete epileptične napade
● ako se pojave manične epizode (vidjeti poglavlje 2

Budite oprezni sa uzimanjem lijeka Zoloft).

Sljedeće nuspojave registrirane su tokom kliničkih ispitavanja u odraslih osoba.

Veoma česte (pojavljuju se u više od 1 na 10 bolesnika):
● nesanica, omaglica, pospanost, glavobolja, proljev, osjećaj bolesti, suha usta, odgođena
ejakulacija, iscrpljenost

Česte nuspojave (pojavljuju se u 1 do 10 bolesnika koji uzimaju lijek):

grlobolja, anoreksija, povećan apetit,

depresija, osjećate se čudno, noćne more, tjeskoba, uznemirenost, nervoza, smanjena želja za
seksom, škrgutanje zubima,

mravinjanje i trnci, drhtavica, napetost mišića, čudan okus, smanjenje pažnje,

poremećaji vida, zvonjava u ušima,

palpitacije, valunzi, zijevanje,

bol u trbuhu, povraćanje, zatvor, mučnina u želucu, nadutost,

osip, pojačano znojenje, bol u mišićima, seksualna disfunkcija, erektilna disfunkcija, bol u
prsima.

udruženu bol

slabost

Manje česte nuspojave (pojavljuju se u 1 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek):

prehlada, curenje iz nosa,

preosjetljivost

nizak nivo hormona štitne žlijezde

halucinacije, osjećaj prevelike sreće, nedostatak brige, neuobičajene misli,agresija

konvulzije, nevoljne mišićne kontrakcije, abnormalna koordinacija, pojačano kretanje, gubitak
pamćenja, smanjenje osjeta, poremećaj govora, omaglica pri ustajanju, padanje u nesvjest
migrene,

uvećane papile

bol u uhu, ubrzan rad srca, visoki krvni tlak, crvenilo lica,

otežano disanje, zviždanje u plućima, nedostatak zraka, krvarenje iz nosa,

upala jednjaka, otežano gutanje, hemoroidi, pojačano slinjenje, poremećaji jezika, podrigivanje,

oticanje očiju, ljubičaste pjege na koži, edem lica, gubitak kose, hladni znoj, suha koža,
koprivnjača,peckanje

osteoartritis, slabost mišića, bol u leđima, trzanje mišića,

noćno mokrenje, nemogućnost mokrenja, pojačano mokrenje, povećana učestalost mokrenja,
problemi s mokrenjem, zadržavanje mokraće

krvarenje iz rodnice, seksualna disfunkcija, seksualni poremećaji kod žena, neregularna
menstruacija, oticanje u nogama, opća slabost, zimica, vrućica, slabost, žeđ, povišen nivo
jetrenih enzima, gubitak tjelesne težine, povećanje tjelesne težine.

Rijetke nuspojave (pojavljuju se u 1 na 1.000 bolesnika koji uzimaju lijek):

crijevni problemi, infekcije uha, rak, oticanje žlijezda, visok kolesterol, niski šećer u krvi,

fizički simptomi zbog stresa ili emocija, ovisnost o lijeku, psihotični poremećaji, agresivnost,
paranoja, misli o samoubojstvu, hodanje u snu, preuranjena ejakulacija,

ozbiljne alergijske reakcije

koma, abnormalni pokreti, otežano kretanje, pojačana osjetljivost, poremećaji osjetila,

glaukom, problemi sa suzenjem, mrlje pred očima, dvostruki vid, osjetljivost očiju na svjetlo,
krvarenje u oku,

problem sa kontrolisanjem nivoa šećera u krvi (dijabetes)

srčani udar, usporen rad srca, srčani problemi, slaba cirkulacija u rukama i nogama, zatvaranje
grla, ubrzano disanje, usporeno disanje, otežan govor, štucanje,

krv u stolici, bol u ustima, ulceracije jezika, poremećaj zuba, problemi s jezikom, ulceracije usta,
problemi s funkcijom jetre,

kožni problemi s pojavom mjehurića, osip na vlasištu, poremećaj strukture kose, poremećaj
mirisa kože, poremećaj kostiju,

smanjeno mokrenje, nemogućnost zadržavanja mokraće, krv u urinu,

prekomjerno krvarenje iz rodnice, suhoća vaginalnog područja, crvenilo i bolnost penisa i
prepucija, genitalni iscjedak, prolongirana erekcija, iscjedak iz dojki,

hernija, ožiljak na mjestu primjene, smanjenje podnošljivosti lijeka, otežano hodanje,
poremećeni laboratorijski nalazi, abnormalnost sjemena, povišen nivo kolesterola u krvi,
ozljede, proširenje krvnih žila

slučajevi suicidalnih misli i suicidalnog ponašanja zabilježeni su za vrijeme

primjene sertralina ili brzo nakon prekida terapije (pogledajte tačku 2)

Nakon stavljanja sertralina u promet, zabilježene su sljedeće nuspojave:

smanjenje broja bijelih krvnih stanica, smanjenje broja trombocita, endokrini problemi, niska
razina soli u krvi, povišen nivo šećera u krvi

zastrašujući snovi, samoubilačko ponašanje,

problemi s pokretanjem mišića (kao što su prekomjerno kretanje, napetost mišića, otežano
hodanje i ukočenost, spazam i nekontrolisani pokreti mišića, iznenadna ozbiljna glavobolja (što
može biti znak ozbiljnog stanja poznatog kao RCVS – reverziblni cerebralni vazokonstriktivni
sindrom)

poremećaji vida, nejednaka veličina papila, problemi s krvarenjem (kao što je krvarenje u
želucu), progresivno deranje plućne maramice, upala gušterače, ozbiljni poremećaji funkcije
jetre, žutilo kože i očiju (žuticva).

edem kože, reakcija kože na sunce, grčevi mišića, problem povećanja dojki, problemi sa
zgrušavanjem, abnormalni labaratorijski testovi, znojenje u krevetu, lakše vrtoglavice, gubitak
svijesti ili osjećaj nelagode u prsima što može biti znak srčanih elektro aktivnosti (vide se u
nalazu EKG-a) ili abnormalan srčani ritam.

Dodatne nuspojave u djece i adolescenata
U kliničkim ispitivanjima s djecom i adolescentima, nuspojave su uglavnom bile slične kao i u odraslih
osoba (pogledajte gore navedeno). Najčešće nuspojave u djece i adolescenata su glavobolja, nesanica,
proljev i osjećaj mučnine.

Simptomi koji se javljanju nakon prekida terapije
Ako naglo prestanete uzimati ovaj lijek, mogu se javiti nuspojave kao što su: omaglica, utrnulost,
poremećaj sna, uznemirenost ili tjeskoba, glavobolja, mučnina i povraćanje i drhtavica (pogledajte
poglavlje 3 /dio: “

Ako prestanete uzimati Zoloft”

Uočen je povećan rizik od prijeloma kostiju u bolesnika koji su uzimali ovu vrstu lijekova.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
ljekarnika. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovoj uputi o lijeku,
kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI ZOLOFT
Držati izvan pogleda i dohvata djece. .
Lijek ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na kutiji. Rok upotrebe odnosi se na
posljednji dan u naznačenom mjesecu.
Lijek se ne smije čuvati iznad 30°C.
Lijek se ne smije uništavati putem otpadnih voda ili komunalnim otpadom. Upitajte farmaceuta kako
zbrinuti lijek. Ove mjere doprinose očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek Zoloft sadrži?
Aktivna supstanca je sertralin hidrohlorid.

Svaka tableta Zolofta od 50 mg sadrži 50 mg sertralin klorida.
Svaka tableta Zolofta od 100 mg sadrži 100 mg sertralin klorida.

Pomoćne supstance lijeka su: kalcij-hidrogenfosfat (E341), mikrokristalinična celuloza (E460), hidroksipropil
celuloza (E463), natrij-škrob-glikolat (Tip A), magnezij-stearat ((E572), hipromeloza 2910/3cP (E464),
hipromeloza 2910/5cP (E464), titanijum dioksid (E171), makrogol 400 (E1521), makrogol 6000 (E1521) i
polisorbat 80 (E433).

Kako Zoloft izgleda i sadržaj pakovanja?
ZOLOFT 50 mg filmom obložene tablete su bijele tablete u obliku kapsule (10.3 x 4.2 mm) sa
razdjelnom crtom, s oznakama ''ZLT-50''na jednoj i 'PFIZER'' na drugoj strani. Tableta se može podijeliti

na dva jednaka dijela.

ZOLOFT 100 mg filmom obložene tablete jsu bijele tablete u obliku kapsule (13.1 x 5.2 mm), s
oznakama ''ZLT-100'' na jednoj i ''PFIZER'' na drugoj strani.

ZOLOFT je dostupan u pakovanju od 28 (2 x 14) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Rok upotrebe
Označen na pakovanju

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Pfizer Luxemborug SARL
51 Avenue J.F.Kennedy.L-1855, Luxembourg, Luksemburg
Proizvođač gotovog lijeka
Haupt Pharma Latina S.r.l
Strada Statale n. 156 Km. 47,600
04010 Borgo San Michele (Latina)
Italija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Pfizer BH d.o.o
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Zoloft, filmom obložena tableta, 28 x 50 mg: 04-07.3-2-2641/16 od 14.11.2016.
Zoloft, filmom obložena tableta, 28 x 100 mg: 04-07.3-2-2642/16 od 14.11.2016.