Šifarnik bolesti MKB 10

Bolesti krvi i krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

Anemije uzrokovane ishranom (D50-D53)

D50 Anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa
D51 Anemija uzrokovana neostatkom vitamina B12
D52 Anemija uzrokovana nedostatkom folata
D53 Ostale anemije uzrokovane neodgovarajućom ishranom

 

Anemije uzrokovane hemolizom (D55-D59)

D60 Stečena izolovana aplazija crvene loze
D61 Aplastične i ostale anemije
D62 Akutna anemija posle krvarenja
D63 Anemija kod hroničnih oboljenja klasifikovanih na drugom mestu
D64  Ostale anemije

Poremećaji zgrušavanja krvi, purpura i druga krvarenja (D65-D69)

D65 Rasejano zgrušavanje krvi u krvnim sudovima
D66 Nasledni nedostatak faktora VIII
D67 Nasledni nedostatak faktora IX
D68 Ostali poremećaji zgrušavanja krvi
D69 Purpura i druga hemoragijska stanja

 

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa (D70-D77)

D70 Agranulocitoza – smanjenje broja granulocita
D71 Funkcionalni poremećaji polimorfonuklearnih neutrofila
D72 Ostali poremećaji belih krvnih zrnaca
D73 Bolesti slezine
D74 Methemoglobinemija – Plava bolest
D75 Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa
D76 Druge označene bolesti koje zahvataju limforetikularno tkivo i retikulohistocitni sistem
D77 Drugi poremećaji krvi i krvotvornih organa u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Određeni poremećaji imuniteta (D80-D89)

D80 Smanjenje imuniteta – sa predominantnim poremećajima antitela
D81 Kombinovana smanjenja imuniteta
D82 Smanjenje imuniteta – udruženo sa drugim većim defektima
D83 Obično promenljivo smanjenje imuniteta
D84 Ostala smanjenja imuniteta
D86 Sarkoidoza – Čvorići vezivnog tkiva
D89 Drugi poremećaji imuniteta, neklasifikovani na drugom mestu