Šifarnik bolesti MKB 10

Bolesti mišićno–koštanog sistema i vezivnog tkiva

Oboljenja zglobova (M00-M25)

Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama (M00-M03)

M00 Gnojno zapaljenje zgloba
M01 Direktna infekcija zglobova u zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
M02 Reaktivna oboljenja zglobova
M03 Postinfektivna i reaktivna oboljenja zglobova u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Zapaljenjska oboljenja zglobova (M05-M14)

M05 Seropozitivni reumatoidni artritis
M06 Ostali reumatoidni artritisi
M07 Psorijazna oboljenja i enteropatička oboljenja zgloba
M08 Juvenilni artritis
M09 Juvenilni artritis u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
M10 Giht
M11 Druga oboljenja zglobova uzrokovana taloženjem kristala
M12 Druga označena oboljenja zglobova
M13 Druga zapaljenja zgloba
M14 Oboljenja zglobova u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu

 

Artroze - Degenerativna oboljenja zglobova (M15-M19)

M15 Degenerativna oboljenja više zglobova
M16 Degenerativno oboljenje zgloba kuka
M17 Degenerativno oboljenje zgloba kolena
M18 Degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba
M19 Druge artroze

 

Druga oboljenja zglobova (M20-M25)

M20 Stečeni deformiteti prstiju šake i prstiju stopala
M21 Drugi stečeni deformiteti udova
M22 Bolesti čašice kolena
M23 Unutrašnje bolesti kolena
M24 Druge označene promene zglobova
M25 Druge bolesti zglobova, koje nisu klasifikovane na drugom mestu

 

Sistemska oboljenja vezivnog tkiva (M30-M36)

M30 Čvoričasto zapaljenje više arterija i slične bolesti
M31 Druga nekrozna oboljenja krvnih sudova
M32 Sistemski eritemski lupus - vučja rana
M33 Zapaljenje kože i više mišića
M34 Sistemska skleroza
M35 Druge sistemske bolesti vezivnog tkiva
M36 Sistemske bolesti vezivnog tkiva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Oboljenja kičme [Dorzopatije] (M40-M54)

Deformacijska oboljenja kičme (M40-M43)

M40 Grba i unapred iskrivljena kičma
M41 Bočno iskrivljena kičma
M42 Koštano-hrskavično oboljenje kičme
M43 Druga deformacijska oboljenja kičme 

Spondilopatije (M45-M49)

M45 Zapaljenje pršljena sa ukočenošću
M46 Druge zapaljenske spondilopatije
M47 Okoštavanje zglobova pršljenova
M49 Oboljenja kičme u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Ostala oboljenja kičme [Ostale dorzopatije] (M50-M54)

M50 Bolesti međupršljenskih diskusa vrata
M51 Druge bolesti međupršljenskog diskusa
M52 Ostale dozopatije, koje nisu klasifikovane na drugom mestu
M53 Bol u leđima

 

Bolesti mekih tkiva (M60-M79)

Oboljenja mišića (M60-M63)

M60 Zapaljenje mišića
M61 Kalcifikacija - zakrečavanje mišića i okoštavanje mišića
M62 Ostale bolesti mišića
M63 Bolesti mišića kod bolesti klasifikovanih na drugom mestu

 

Oboljenja sinovije i tetiva (M65-M68)

M65 Zapaljenje sinovije i zapaljenje tetive sa sinovijom
M66 Spontano prsnuće sinovije i tetive
M67 Druge bolesti sinovije i tetive
M68 Bolesti sinovije i tetive u bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu

 

Ostale bolesti mekih tkiva (M70-M79)

M70 Bolesti mekih tkiva nastale kao posledica aktivnosti, povećane aktivnosti i pritiska
M71 Ostala oboljenja serozne kese
M72 Bolesti umnožavanja vezivnog tkiva
M73 Bolesti mekih tkiva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
M75 Oštećenja ramena
M76 Entezopatija noge, isključujući stopalo
M77 Ostale entezopatije
M79

Ostale bolesti mekih tkiva, koje nisu klasifikovane na drugom mestu

 
Osteopatije i hondropatije (M80-M94)

Poremećaji gustine i strukture kostiju (M80-M85)

M80 Gubitak koštane mase sa patološkim prelomom [Osteoporoza sa patološkim prelomom]
M81 Gubitak koštane mase bez patološkog preloma [Osteoporoza bez patološkog preloma]
M82 Osteoporoza kod bolesti klasifikovanih na drugom mestu
M83 Osteomalacija [Razmekšavanje kosti] u odraslih osoba
M84 Poremećaji kontinuiteta kosti
M85 Ostali poremećaji u čvrstoći i građi kosti

 

Ostale osteopatije (M86-M90)

M86 Zapaljenje koštane srži
M87 Osteonekroza
M88 Pagetova bolest kosti
M89 Ostali poremećaji kosti
M90 Oboljenja kosti [Osteopatije] kod bolesti koje su klasifikovane na drugom mestu

 

Hondropatije (M91-M94)

M91 Juvenilna osteohondroza kuka i karlice
M92 Druge juvenilne osteohondroze
M93 Ostale osteohondropatije
M94 Ostali poremećaji hrskaviceOstali poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva (M95-M99)

M95 Ostale stečene deformacije mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
M96 Poremećaji mišića i kostiju posle medicinskih intervencija, neklasifikovani na drugom mestu
M99 Biomehanička oštećenja koja nisu klasifikovana na drugom mestu