Šifarnik bolesti MKB 10

Bolesti nervnog sistema

Zapaljenske bolesti centralnog nervnog sistema (G00-G09)

G00 Bakterijski meningitis, neklasifikovan na drugom mestu
G01 Meningitis u bakterijskim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
G02 Meningitis u drugim zaraznim i parazitarnim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
G03 Meningitis zbog ostalih i neoznačenih uzroka
G04 Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis
G05 Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G06 Apsces i granulom u lobanji i kičmi
G07 Apsces i granulom u lobanji i kičmi u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G08 Flebitis i tromboflebitis u lobanji i kičmi
G09 Posledice zapaljenjskih bolesti CNS-a

Sistemske atrofije koje primarno pogađaju CNS (G10-G14)

G10 Huntingtonova bolest
G11 Ataksija – nasledni poremećaj koordinacije pokreta
G12 Spinalna mišićina atrofija i srodni sindromi
G13 Sistemske atrofije koje pre svega zahvataju centralni nervni sistem u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G14 Sindrom posle infekcije polio virusom

 

Vanpiramidna oboljenja i poremećaji kretanja (G20-G26)

G20   Parkinsonova bolest
G21  Sekundarni parkinsonizam
G22 Parkinsonizam u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G23 Druga degenerativna oboljenja bazalnih ganglija
G24 Distonija-poremećaj mišićnog tonusa
G25 Druga vanpiramidna oboljenja i poremećaji kretanja
G26 Vanpiramidna oboljenja i poremećaji kretanja u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Druge degenarativne bolesti nervnog sistema (G30-G32)

G30  Alzheimerova bolest
G31  Druge degenerativne bolesti nervnog sistema, neklasifikovane na drugom mestu
G32 Druge degenerativne bolesti nervnog sistema u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Povremeni i paroksizmalni poremećaji (G40-G47)

G40 Epilepsija – Padavica
G41 Epilepsijski status - neprekidan niz napada padavice
G43 Migrena – jednostrana glavobolja u napadima
G44 Druge glavobolje
G45 Prolazni cerebralni ishemijski napadi i srodni sindromi
G46 Sindromi krvnih sudova mozga kod cerebrovaskularnih bolesti (I60-I67†)
G47 Poremećaji spavanja

 

Poremećaji živaca, korenova živaca i snopova živaca (G50-G59)

G50 Poremećaji trigeminalnog živca
G51 Poremećaji facijalnog živca
G52 Poremećaji drugih lobanjskih živaca
G53 Poremećaji lobanjskih živaca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G54 Oboljenja korenova i spletova živaca
G55 Pritisak na korenove i spletove živaca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G56 Oboljenja jednog živca ruke
G57 Oboljenja jednog živca noge
G58 Druga pojedinačna oboljenja živaca
G59  Pojedinačno oboljenje živca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

 

Oboljenje više živaca i drugi poremećaji perifernog nervnog sistema (G60-G64)

G60 Nasledno i idiopatsko oboljenje živaca
G61 Zapaljensko oboljenje više živaca
G62 Druga oboljenja živaca
G63 Oboljenje živaca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G64 Drugi poremećaji perifernog nervnog sistema

Bolesti mišićno-živčane spojnice i bolesti mišića (G70-G73)

G70  Miastenija – teška slabost mišića i drugi mišićno-živčani poremećaji
G71 Primarni poremećaji mišića
G72 Druge miopatije - oboljenja mišića
G73 Bolesti mišićno-nervne spojnice i mišića u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Moždana paraliza i drugi sindromi paralize (G80-G83)

G80 Cerebralna paraliza
G81 Jednostrana paraliza - oduzetost
G82 Simetrična paraliza - oduzetost obe ruke ili obe noge i svih udova
G83  Druge paralize

 

Drugi poremećaji nervnog sistema (G90-G99)

G90 Poremećaji autonomnog nervnog sistema
G91 Hidrocefalus – patološki povećana količina moždane tečnosti
G92 Toksičko oboljenje mozga
G93 Drugi poremećaji mozga
G94 Drugi poremećaji mozga u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
G95 Drugi poremećaji kičmene moždine
G96 Drugi poremećaji CNS-a
G97 Poremećaji nervnog sistema posle medicinskih intervencija, neklasifikovani na drugom mestu
G98 Druge poremećaji nervnog sistema neklasifikovani na drugom mestu
G99 Drugi poremećaji nervnog sistema u bolestima klasifikovanim