Šifarnik bolesti MKB 10

Bolesti oka i pripojaka oka

Bolesti kapka, suznog aparata i duplje oka (H00-H06)

H00 Čmičak i tvrdo zrno u kapku oka
H01 Druga zapaljenja kapka oka
H02 Druge bolesti kapka oka
H03 Bolesti kapka oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H04 Bolesti suznog aparata
H05 Bolesti duplje oka
H06 Bolesti suznog aparata i očne duplje u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Bolesti vežnjače oka (H10-H13)

H10 Zapaljenje vežnjače oka
H11 Druge bolesti vežnjače oka
H13 Bolesti vežnjače oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti beonjače, rožnjače, dužice i zrakastog tela oka (H15-H22)

H15 Bolesti beonjače
H16 Zapaljenje rožnjače
H17 Ožiljna promena i zamućenje rožnjače
H18 Druge bolesti rožnjače
H19 Bolesti beonjače i rožnjače u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H20 Zapaljenje dužice i zrakastog tela
H21 Druge bolesti dužice i zrakastog tela
H22 Bolesti dužice i zrakastog tela u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Oboljenja sočiva oka (H25-H28)

H25  Staračka katarakta
H26  Druge katarakte
H27  Druge bolesti sočiva
H28 Katarakta i druge bolesti sočiva oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače (H30-H36)

H30 Zapaljenje sudovnjače i mrežnjače
H31 Druge bolesti sudovnjače
H32 Horioretinalne bolesti u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H33 Odlubljivanje mrežnjače i rascep mrežnjače
H34 Zapušen krvni sud mrežnjače
H35 Druge bolesti mrežnjače
H36 Bolesti mrežnjače u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

Glaukom (H40-H42)

H40 Glaukom
H41 Glaukom u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Bolesti staklastog tela i bolesti jabučice oka (H43-H45)

H43  Bolesti staklastog tela
H44  Bolesti jabučice oka
H45  Bolesti staklastog tela i jabučice oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva (H46-H48)

H46 Optički neuritis
H47 Druge bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva
H48 Bolesti vidnog živca i vidnih puteva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Poremećaji očnih mišića, binokularnog vida, prelamanja i podešavanja vida (H49-H52)

H49 Razrokost usled oduzetosti mišića pokretača oka
H50 Druga razrokost
H51 Drugi poremećaji pokretanja oba oka
H52 Poremećaji prelamanja svetlosti i poremećaji prilagođavanja oka

 

Poremećaji vida i slepilo (H53-H54)

H53 Poremećaji vida
H54 Oštećenje vida uključujući slepilo (binokularno ili monokularno)

 

Drugi poremećaji oka i pripojaka oka (H55-H59)

H55 Spontani i drugi nejednaki pokreti oka
H57  Druge bolesti oka i pripojaka oka
H58 Druge bolesti oka i pripojaka oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H59 Poremećaji oka i pripojaka oka posle medicinskih intervencija, neklasifikovani na drugom mestu