Šifarnik bolesti MKB 10

Bolesti sistema krvotoka

Akutna reumatska groznica (I00-I02)

I00 Reumatska groznica bez promena na srcu
I01 Reumatska groznica sa promenama na srcu
I02 Reumatska horea - spontani nevoljni pokreti delova tela

 

Hronične reumatske bolesti srca (I05-I09)

I05 Reumatske bolesti mitralnog zaliska
I06 Reumatske bolesti aortnog zaliska
I07 Reumatske bolesti trolisnog zaliska
I08 Višestruke bolesti zalistaka srca
I09 Druge reumatske bolesti srca

Bolesti uzrokovane povišenim krvnim pritiskom (I10-I15)

I10 Povišen krvni pritisak, nepoznatog porekla
I11 Bolest srca uzrokovana povišenim krvnim pritiskom
I12 Oboljenje bubrega uzrokovano povišenim krvnim pritiskom
I13 Bolest srca i bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom
I15 Sekundarno povišen krvni pritisak

Ishemijska bolest srca (I20-I25)

I20 Stezanje u grudima
I21 Akutni infarkt miokarda
I22 Ponovljen infarkt miokarda
I23 Komplikacije posle akutnog infarkta miokarda
I24 Druge akutne ishemijske bolesti srca
I25 Hronična ishemijska bolest srca

 

Bolesti srca plućnog porekla i bolesti krvnih sudova pluća (I26-I28)

I26 Plućna embolija
I27 Druge bolesti srca plućnog porekla
I28 Druge bolesti krvnih sudova pluća

Druge bolesti srca (I30-I52)

I30 Akutni perikarditis
I31 Druge bolesti perikarda
I32 Perikarditis u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
I33 Akutni i subakutni endokarditis
I34 Nereumatske bolesti mitralnog zaliska
I35 Nereumatske bolesti aortnog zaliska
I36 Nerumatske bolesti trolisnog zaliska
I37 Bolesti zaliska arterije pluća
I38 Endokarditis, neoznačenog zaliska
I39 Zapaljenje endokarda i bolesti srčanih zalistaka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
I40 Akutno zapaljenje miokarda
I41 Zapaljenje miokarda u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
I42 Oboljenja srčanog mišića
I43 Kardiomiopatija u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
I44 Pretkomorsko-komorski blok i blok leve grane
I45 Drugi poremećaji sprovodnog sistema srca
I46 Zastoj srca
I47 Napad ubrzanog rada srca
I48 Treperenje pretkomora i lepršanje pretkomora
I49 Drugi poremećaji ritma srca
I50 Srčana insuficijencija
I51 Komplikacije i nedovoljno definisane bolesti srca
I52 Druge bolesti srca u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Bolesti krvnih sudova mozga (I60-I69

I60 Krvarenje ispod paučinaste moždanice
I61 Intracerebralno krvarenje
I62 Drugo netraumatsko krvarenje u mozgu
I63 Infarkt mozga
I64 Apopleksija – Moždana kap, neoznačena kao krvarenje ili infarkt mozga
I65 Zapušenje premoždanih arterija i suženje premoždanih arterija bez infarkta mozga
I66 Zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga bez infarkta mozga
I67 Druge bolesti krvnih sudova mozga
I68 Bolesti krvnih sudova mozga u bolestima klasifikovanim na drugom mest
I69 Posledice bolesti krvnih sudova mozga

Bolesti arterija, malih arterija i kapilara (I70-I79)

I70 Ateroskleroza – zakrečavanje velikih krvnih sudova
I71 Aneurizma i disekcija aorte
I72 Ostale aneurizme i disekcije
I73 Druge bolesti perifernih krvnih sudova
I74 Embolija i tromboza arterija
I77 Druge bolesti arterija i malih arterija
I78 Bolesti krvnih kapilara
I79 Bolesti arterija, arteriola i kapilara u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Bolesti vena, limfnih sudova i limfnih čvorova, neklasifikovane na drugom mestu (I80-I89)

I80 Flebitis i tromboflebitis
I81 Tromboza vene porte
I82 Ostale embolije i tromboze vena
I83 Proširene vene nogu
I84 Hemoroidi
I85 Proširene vene jednjaka
I86 Proširene vene drugih lokalizacija
I87 Druge bolesti vena
I88 Neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova
I89 Druge neinfektivne bolesti limfnih sudova i limfnih čvorova

 

Druge i neoznačene bolesti krvotoka (I95-I99)

I95 Nizak krvni pritisak
I97 Bolesti krvotoka posle medicinskih intervencija, neklasifikovane na drugom mestu
I98 Druge bolesti krvotoka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
I99 Druge i neoznačene bolesti krvotoka