Šifarnik bolesti MKB 10

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

Bolesti spoljašnjeg uva (H60-H62)

H60  Zapaljenje spoljašnjeg uva
H61 Druge bolesti spoljašnjeg uva
H62 Bolesti spoljašnjeg uva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Bolesti srednjeg uva i mastoidnog nastavka (H65-H75)

H65  Negnojno zapaljenje srednjeg uva
H66 Gnojno i neoznačeno zapaljenje srednjeg uva
H67 Zapaljenje srednjeg uva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H68 Zapaljenje i začepljenje Eustahijeve tube
H69 Druge bolesti Eustahijeve tube
H70 Zapaljenje mastoidnog nastavka i srodne bolesti
H71 Pokožična tvorevina srednjeg uva
H72 Perforacija bubne opne
H73 Druge bolesti bubne opne
H74 Druge bolesti srednjeg uva i bolesti mastoidnog nastavka
H75 Druge bolesti srednjeg uva i mastoidnog nastavka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Bolesti unutrašnjeg uva (H80-H83)

H80 Otoskleroza
H81 Funkcijske bolesti organa za održavanje ravnoteže
H82 Vertiginozni sindromi u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H83 Druge bolesti unutrašnjeg uva

Druge bolesti uva (H90-H95)

H90 Konduktivni gubitak sluha i senzorineuralni gubitak sluha
H91 Drugi gubitak sluha
H92 Bol u uvu i curenje iz uva
H93 Drugi poremećaji uva, neklasifikovani na drugom mestu
H94 Druge bolesti uva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
H95 Bolesti uva i mastoidnog nastavka posle medicinskih intervencija, neklasifikovane na drugome mestu