Šifarnik bolesti MKB 10

Bolesti žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

Bolesti štitaste žlezde (E00-E07)

E00 Sindrom urođenog nedostatka joda
E01 Endemska netoksična gušavost i druga stanja
E02 Klinički neizražena smanjena funkcija štitaste žlezde zbog nedostatka joda
E03 Druge smanjene funkcije štitaste žlezde
E04 Druga netoksična gušavost
E05 Tireotoksikoza – povećana funkcija štitaste žlezde
E06 Zapaljenje štitaste žlezde
E07 Druge bolesti štitaste žlezde

 

Šećerna bolest (E10-E14)

E10  Šećerna bolest, insulinozavisan oblik
E11 Šećerna bolest, insulinonezavisan oblik
E12  Šećerna bolest kod pothranjenosti
E13  Druga označena šećerna bolest
E14 Šećerna bolest, neoznačena

 

Drugi poremećaji šećera u krvi i poremećaji unutrašnjeg lučenja pankreasa (E15-E16)

E15 Besvesno stanje zbog niskog nivoa šećera u krvi, bez šećerne bolesti
E16 Poremećaji unutrašnjeg lučenja pankreasa

 

Oboljenja drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem (E20-E35)

E20 Smanjena funkcija paraštitaste žlezde
E21 Pojačana funkcija i drugi poremećaji paraštitaste žlezde
E22 Pojačana funkcija hipofize
E23 Smanjena funkcija hipofize i druge bolesti hipofize
E24 Cushingov sindrom
E25 Poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde
E26 Pojačano lučenje aldosterona
E27 Drugi poremećaji funkcije nadbubrežne žlezde
E28 Poremećaji funkcije jajnika
E30 Poremećaji funkcija muških polnih žlezda
E31 Poremećaji polnog sazrevanja, neklasifikovani na drugom mestu
E32 Poremećaji funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem
E33 Bolest grudne žlezde
E34 Drugi poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem
E35 Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem u bolestima klasifikovanim na drugom mestu

 

Pothranjenost (E40-E46)

E40  Teška proteinska pothranjenost, „Kwashiorkor“
E41  Teška energetska pothranjenost
E42  Teška proteinsko-energetska pothranjenost
E43  Teška proteinsko-energetska pothranjenost, neoznačena
E44  Blaga i umereno teška proteinsko-energetska pothranjenost
E45  Zastoj u razvoju usled proteinsko-energetske pothranjenosti
E46  Proteinsko-energetska pothranjenost, neoznačena

 

Drugi oblici nedovoljne ishrane (E50-E64)

E50 Avitaminoza A – bolest uzrokovana nedostatkom vitamina A
E51  Nedosatatak tiamina
E52 Pelagra – bolest uzrokovana nedostatkom vitamina B3 [vitamin PP]
E53 Nedostatak ostalih vitamina B-grupe
E54 Nedostatak vitamina C
E55  Nedostatak vitamina D
E56 Nedostatci ostalih vitamina
E58 Nedostatak kalcijuma u ishrani
E59 Nedostatak selena u ishrani
E60 Nedostatak cinka u ishrani
E61 Nedostatak drugih hranljivih materija
E63 Drugi nedostaci hranljivih materija
E64 Posledice pothranjenosti i drugi nedostaci hranljivih materija

Gojaznost i bolesti prekomerne ishrane (E65-E68)

E65 Lokalizovana gojaznost
E66 Opšta gojaznost
E67 Drugo prekomerno hranjenje
E68 Posledice prekomernog hranjenja

 

Poremećaji metabolizma (E70-E90)

E70 Poremećaji metabolizma aromatičnih aminokiselina
E71 Poremećaji metabolizma lančanih aminokiselina i matabolizma masnih kiselina
E72 Drugi poremećaji metabolizma aminokiselina
E73 Nepodnošenje mlečnog šećera
E74 Drugi poremećaji metabolizma ugljenih hidrata
E75 Drugi poremećaji metabolizma sfingolipida i deponovanja masti
E76 Poremećaj metabolizma glikozaminoglikana
E77 Poremećaji metabolizma glikoproteina
E78 Poremećaji metabolizma masti i drugi poremećaji masti u krv
E79 Poremećaji metabolizma purina i pirimidina
E80 Porfirija i poremećaji metabolizma bilirubina
E83 Poremećji metabolizma mineralnih materija
E84 Cistična fibroza
E85 Amiloidoza – nagomilavanje amiloida u tkivima
E86 Smanjenje količine vode i zapremine krvi
E87 Drugi poremećaji tečnosti, elektrolita i acido-bazne ravnoteže
E88 Drugi poremećaji metabolizma
E89 Poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma posle medicinskih intervencija, neklasifikovani na drugom mestu
E90 Poremećaji ishrane i poremećaji metabolizma u bolestima klasifikovanim na drugom mestu