Šifarnik bolesti MKB 10

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Oštećenja ploda i novorođenčeta zbog bolesti majke i komplikacija trudnoće, trudova i porođaja (P00-P04)

P00 Plod i novorođenče na koje su uticala stanja majke koja ne moraju biti povezana sa trudnoćom
P01 Plod i novorođenče na koje su uticale komplikacije trudnoće majke
P02 Plod i novorođenče na koje su uticala stanja posteljice, pupčanika i vodenjaka
P03 Plod i novorođenče na koje su uticale druge komplikacije porođaja
P04 Plod i novorođenče na koje su uticale štetne materije koje se prenose preko posteljice ili dojenjem

 

Poremećaji koji se odnose na trajanje trudnoće i rast ploda (P05-P08)

P05 Usporen rast i loša ishrana ploda
P07 Poremećaji koji se odnose na kratko trajanje trudnoće i malu težinu na rođenju, neklasifikovani na drugom mestu
P08 Poremećaji koji se odnose na dugo trajanje trudnoće i veliku težinu na rođenju

 

Porođajne povrede novorođenčeta (P10-P15)

P10 Unutarlobanjska razderotina i krvarenje novorođenčeta usled porođajne povrede
P11 Druge povrede centralnog nervnog sistema novorođenčeta usled porođajne povrede
P12 Povrede poglavine novorođenčeta u toku porođaja
P13 Povrede kostiju novorođenčeta u toku porođaja
P14 Povrede perifernog nervnog sistema novorođenčeta u toku porođaja
P15 Druge povrede novorođenčeta u toku porođaja

 

Poremećaji disanja, srca i krvotoka specifični za perinatalni period (P20-P29)

P20 Nedostatak kiseonika u materici
P21 Gušenje novorođenčeta uzrokovano nedostatkom kiseonika
P22 Težak poremećaj disanja novorođenčeta
P23 Urođeno zapaljenje pluća
P24 Sindromi novorođenčetovog udisanja stranih sadržaja
P25 Tkivni emfizem (međuprostorno nakupljanje vazduha) i stanja povezana sa njim nastala u perinatalnom periodu
P26 Krvarenje pluća nastalo u perinatalnom periodu
P27 Hronične bolesti organa za disanje nastale u perinatalnom periodu
P28 Druge bolesti organa za disanje nastale u perinatalnom periodu
P29 Poremećaji srca i krvotoka nastali u perinatalnom periodu

 

Infekcije specifične za perinatalni period (P35-P39)

P35 Urođene infekcije uzrokovane virusima
P36 Bakterijska sepsa novorođenčeta
P37 Druge urođene infektivne i parazitarne bolesti
P38 Zapaljenje pupka novorođenčeta, sa blagim krvarenjem ili bez njega
P39 Druge infekcije specifične za perinatalni period

 

Krvarenja i hematološki poremećaji ploda i novorođenčeta (P50-P61)

P50 Fetalni gubitak krvi
P51 Krvarenje novorođenčeta iz pupka
P52 Unutarlobanjsko krvarenje ploda i novorođenčeta, neuzrokovano povredom
P53 Hemoragijska bolest ploda i novorođenčeta
P54 Druga krvarenja novorođenčeta
P55 Hemolitička bolest-razaranje crvenih krvnih zrnaca ploda i novorođenčeta
P56 Vodena bolest ploda uzrokovana hemolitičkom bolešću
P57 Kernikterus-žutica jedara mozga
P58 Žutica novorođenčeta nastala zbog druge prekomerne hemolize
P59 Žutica novorođenčeta zbog drugih i neoznačenih uzroka
P60 Diseminovano zgrušavanje krvi u krvnim sudovima ploda i novorođenčeta
P61 Drugi perinatalni hematološki poremećaji

 

Prolazni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem i poremećaji metabolizma specifični za plod i novorođenče (P70-P74)

P70 Prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
P71 Prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta
P72 Druge prolazne bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta
P74 Drugi prolazni poremećaji elektrolita i metabolizma novorođenčeta

 

Bolesti sistema za varenje ploda i novorođenčeta (P75-P78)

P75 Zavezano crevo uzrokovano mekonijumom u cističnoj fibrozi
P76 Druga začepljenost creva novorođenčeta
P77 Nekrotizujući enterokolitis ploda i novorođenčeta
P78 Druge bolesti sistema za varenje u perinatalnom periodu

 

Stanja kože i regulisanje temperature tela ploda i novorođenčeta (P80-P83)

P80 Niska temperatura tela novorođenčeta
P81 Drugi poremećaji regulisanja temperature tela novorođenčeta
P83 Druga stanja kože i potkožnog tkiva specifična za plod i novorođenče

 

Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu (P90-P96)

P90 Konvulzije novorođenčeta
P91 Druge bolesti mozga novorođenčeta
P92 Bolesti ishrane novorođenčeta
P93 Reakcije i trovanja lekovima ploda i novorođenčeta
P94 Bolesti mišićnog tonusa novorođenčeta
P95 Smrt ploda zbog neoznačenog uzroka
P96 Druge bolesti nastale u perinatalnom periodu