Šifarnik bolesti MKB 10

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

Povrede glave (S00-S09)

S00 Površinska povreda glave
S01 Otvorena rana glave
S02 Prelom lobanje i prelom kostiju lica
S03 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza glave
S04 Povrede živaca lobanje
S05 Povreda oka i očne duplje
S06 Intrakranijalna [Unutarlobanjska] povreda
S07 Povrede glave uzrokovane zdrobljavanjem – kraš
S08 Traumatska amputacija dela glave
S09 Ostale i neoznačene povrede glave

 

Povrede vrata (S10-S19)

S10 Površinska povreda vrata
S11 Otvorena rana vrata
S12 Prelom vrata
S13 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza vrata
S14 Povreda živaca i kičmene moždine u nivou vrata
S15 Povreda krvnih sudova u nivou vrata
S16 Povreda mišića i tetive vrata
S17 Povreda vrata uzrokovana zdrobljavanjem – kraš
S18 Traumatska amputacija u nivou vrata
S19 Druge i neoznačene povrede vrata

 

Povrede grudnog koša (S20-S29)

S20 Površinska povreda grudnog koša
S21 Otvorena rana grudnog koša
S22 Prelom rebra (rebara), grudne kosti i grudnog dela kičme
S23 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza grudnog koša
S24 Povrede živaca i kičmene moždine u nivou grudnog koša
S25 Povreda grudnih krvnih sudova
S26 Povreda srca
S27 Povrede drugih neoznačenih unutargrudnih organa
S28 Povreda grudnog koša uzrokovana zdrobljavanjem – kraš i traumatska amputacija dela grudnog koša
S29 Druge i neoznačene povrede grudnog koša

 

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice (S30-S39)

S30 Površinska povreda trbuha, slabine i karlice
S31 Otvorena rana trbuha, slabine i karlice
S32 Prelom slabinskog dela kičme i karlice
S33 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza slabinskog dela kičme i karlice
S34 Povreda živaca i slabinskog dela kičmene moždine u nivou trbuha, slabina i karlice
S35 Povreda krvnih sudova u nivou trbuha, slabina i karlice
S36 Povreda organa trbuha
S37 Povreda mokraćnih organa i organa karlice
S38 Povreda uzrokovana zdrobljavanjem – kraš i traumatska amputacija dela trbuha, slabine i karlice
S39 Druge i neoznačene povrede trbuha, slabine i karlice

 

Povrede ramena i nadlaktice (S40-S49)

S40 Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice
S41 Otvorena rana u predelu ramena i nadlaktice
S42 Prelom u predelu ramena i nadlaktice
S43 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza ramenog pojasa
S44 Povreda živaca u predelu ramena i nadlaktice
S45 Povreda krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice
S46 Povrede mišića i tetive u predelu ramena i nadlaktice
S47 Povreda uzrokovana zdrobljavanjem u predelu ramena i nadlaktice
S48 Traumatska amputacija u predelu ramena i nadlaktice
S49 Druge neoznačene povrede u predelu ramena i nadlaktice

 

Povrede lakta i podlaktice (S50-S59)

S50 Površinska povreda podlaktice
S51 Otvorena rana podlaktice
S53 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza lakta
S54 Povreda živaca podlaktice
S55 Povreda krvnih sudova u predelu podlaktice
S56 Povreda mišića i tetive u predelu podlaktice
S57 Rana podlaktice uzrokovana zdrobljavanjem – kraš
S58 Traumatska amputacija podlaktice
S59 Druge neoznačene povrede podlaktice

 

Povrede ručja i šake (S60-S69)

S60 Površinska povreda ručja i šake
S61 Otvorena rana ručja i šake
S62 Prelom ručja i šake
S63 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu ručja i šake
S64 Povreda živaca ručja i šake
S65 Povreda krvnih sudova u predelu ručja i šake
S66 Povreda mišića i tetive u predelu ručja i šake
S67 Rana uzrokovana zdrobljavanjem – kraš ručja i šake
S68 Traumatska amputacija ručja i šake
S69 Druge i neoznačene povrede ručja i šake

 

Povrede kuka i povrede butine (S70-S79)

S70   Površinska povreda u predelu kuka i butine
S71 Otvorena rana u predelu kuka i butine
S72 Prelom butnjače
S73 Iščašenje, uganuće i istegnuće zgloba i veza kuka
S74 Povreda živaca u predelu kuka i butine
S75 Povreda krvnih sudova u predelu kuka i butine
S76 Povreda mišića i tetive u predelu kuka i butine
S77 Rana uzrokovana zdrobljavanjem – kraš kuka i butine
S78 Traumatska amputacija kuka i butine
S79 Druge neoznačene povrede kuka i butine

 

Povrede kolena i povrede potkolenice (S80-S89)

S80 Površinska povreda potkolenice
S81 Otvorena rana potkolenice
S82 Prelom potkolenice uključujući i predeo skočnog zgloba
S83 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza kolena
S84 Povreda živaca potkolenice
S85 Povreda krvnih sudova potkolenice
S86 Povreda mišića i tetive potkolenice
S87 Povreda uzrokovana zdrobljavanjem – kraš kolena i potkolenice
S88 Traumatska amputacija potkolenice
S89 Druge neoznačene povrede potkolenice

 

Povrede skočnog zgloba i stopala (S90-S99)

S90 Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala
S91 Otvorena rana u predelu skočnog zgloba i stopala
S92 Prelom stopala - izuzev predela skočnog zgloba
S93 Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu skočnog zgloba i stopala
S94 Povreda živaca u predelu skočnog zgloba i stopala
S95 Povreda krvnih sudova u predelu skočnog zgloba i stopala
S96 Povreda mišića i tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
S97 Povreda uzrokovana zdrobljavanjem – kraš u predelu skočnog zgloba i stopala
S98 Traumatska amputacija skočnog zgloba i stopala
S99 Druge neoznačene povrede u predelu skočnog zgloba i stopala

 

Povrede više delova tela (T00-T07)

T00 Površinske povrede u više predela tela
T01 Otvorena rana u više predela tela
T02 Prelomi u više predela tela
T03 Iščašenje, uganuće i istegnuće u više delova tela
T04 Povrede uzrokovane zdrobljavanjem – kraš u više predela tela
T05 Traumatska amputacija više predela tela
T06 Druge povreda više predela tela, neklasifikovane na drugom mestu
T07 Višestruke neoznače povrede

 

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova (T08-T14)

T08 Prelom kičme, neoznačen
T09 Druge povrede kičme i trupa, neoznačene
T10 Prelom u neoznačenom predelu ruke
T11 Druge povrede u neoznačenom predelu ruke
T12 Prelom u neoznačenom predelu noge
T13  Druge povrede u neoznačenom predelu noge
T14 Povreda tela u neoznačenom predelu

 

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela (T15-T19)

T15 Strano telo u spoljašnjem delu oka
T16 Strano telo u uvu
T17 Strano telo u sistemu za disanje
T18 Strano telo u sistemu za varenje
T19 Strano telo u mokraćno-polnom sistemu

 

Opekotine i razjedi (T20-T32)

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji (T20-T25)

T20 Opekotina i razjed glave i vrata
T21 Opekotina i razjed trupa
T22 Opekotine i razjed ruke izuzev predela ručja i šake
T23 Opekotina i razjed ručja i šake
T24 Opekotina i razjed kuka i noge, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
T25 Opekotina i razjed u predelu skočnog zgloba i stopala

 

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa (T26-T28)

T26 Opekotina i razjed oka i predela duplje oka
T27 Opekotina i razjed sistema za disanje
T28 Opekotina i razjed drugih unutrašnjih organa

 

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela (T29-T32)

T29 Opekotine i razjedi u više predela tela
T30 Opekotina i razjed tela u neoznačenom predelu
T31 Opekotine svrstane prema obimu zahvaćene telesne površine
T32 Razjedi svrstani prema obimu zahvaćene telesne površine

 

Promrzline (T33-T35)

T33   Površinska promrzlina
T34 Promrzlina sa nekrozom tkiva
T35 Promrzline više delova tela i neoznačene promrzline

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama (T36-T50)

T36 Trovanje sistemskim antbioticima
T37 Trovanje drugim sistemskim antiinfektivnim i antiparazitarnim lekovima
T38 Trovanje hormonima i njihovim sintetičkim zamenama i antagonistima, neklasifikovano na drugom mestu
T39 Trovanje neopijatskim analgeticima, antipireticima i antireumaticima
T40 Trovanje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima]
T41 Trovanje anesteticima i gasovima upotrebljenim u svrhu lečenja
T42 Trovanje antiepilepticima, sedativno-hipnotičkim i antiparkinsonskim lekovima
T43 Trovanje psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu
T44 Trovanje lekovima koji prvenstveno deluju na autonomni nervni sistem
T45 Trovanje prvenstveno sistemskim i hematološkim sredstvima, neklasifikovano na drugom mestu
T46 Trovanje sredstvima koja prvenstveno utiču na sistem krvotoka
T47 Trovanje sredstvima koji prvenstveno deluju na želudačno-crevni sistem
T48 Trovanje sredstvima koja prvenstveno deluju na glatke mišiće i mišiće skeleta i sistem za disanje
T49 Trovanje lokalnim sredstvima koja deluju na kožu i sluznicu i trovanje oftalmološkim, otorinolaringološkim i stomatološkim lekovima
T50 Trovanje diureticima i drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama

 

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla (T51-T65)

T51 Toksičko dejstvo alkohola
T52 Toksičko dejstvo organskih rastvarača
T53 Toksičko dejstvo halogenih derivata alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika
T54 Toksičko dejstvo korozivnih supstanci
T55 Toksičko dejstvo sapuna i deterdženata
T56 Toksičko dejstvo metala
T57 Toksičko dejstvo drugih neorganskih supstanci
T58 Toksičko dejstvo ugljen-monoksida
T59 Toksičko dejstvo drugih gasova, dimova i para
T60 Toksičko dejstvo pesticida
T61 Toksičko dejstvo štetnih supstanci unetih kao hrana iz mora
T62 Otrovno dejstvo drugih štetnih supstanci unetih kao hrana
T63 Otrovno dejstvo kontakta sa otrovnim životinjama
T64 Otrovno dejstvo aflatotoksina i drugih mikotoksinskih zagađivača hrane
T65 Otrovno dejstvo drugih i neoznačenih supstanci

 

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora (T66-T78)

T66    Neoznačena dejstva zračenja
T67 Dejstva toplote i svetlosti
T68    Rashlađenje tela
T69 Druga dejstva snižene temperature
T70 Dejstva povišenog pritiska vazduha i vode
T71 Gušenje
T73 Dejstva drugih lišavanja
T74 Sindrom lošeg postupanja
T75 Dejstva drugih spoljnih uzroka
T78 Nepovoljna dejstva, neklasifikovana na drugom mestu

 

Neke rane komplikacije povrede (T79-T79)

T79 Rane komplikacije posle povrede, neklasifikovane na drugom mestu

 

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu (T80-T88)

T80 Komplikacije zbog infuzije, transfuzije i injekcije
T81 Komplikacije zbog infuzije, transfuzije i injekcije
T82 Komplikacije zbog ugradnje protetskih aparata, implantata i transplantata u srce i krvne sudove
T83 Komplikacije zbog mokraćno-polnih protetskih aparata, implantata i kalemova
T84 Komplikacije zbog položaja unutrašnjih ortopedskih protetskih aparata, implantata i kalemova
T85 Komplikacije zbog drugih unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova
T86 Otkazivanje i odbacivanje transplantiranih organa i tkiva
T87 Komplikacije svojstvene ponovnom spajanju i amputaciji
T88 Druge komplikacije hirurške i medicinske nege

 

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora (T90-T98)

T90 Posledice povreda glave
T91 Posledice povreda vrata i trupa
T92 Posledice povreda ruke
T93 Posledice povreda nogu
T94 Posledice povreda u više neoznačenih predela tela
T95 Posledice opekotina, razjeda i promrzline
T96 Posledice trovanja lekovima, preparatima i biološkim supstancama
T97 Posledice toksičkih dejstava uglavnom nemedicinskih supstanci
T98 Posledice drugih i neoznačenih dejstava spoljašnjih faktora